577 จงมอบใจและกายเพื่อทำพระบัญชาของพระเจ้าให้ลุล่วง

Verse 1

ในฐานะมนุษย์ผู้ธรรมดา

ในฐานะสาวกผู้อุทิศตน

นี่คือหน้าที่ ความรับผิดชอบของพวกเรา

ที่จะอุทิศทั้งกายและหัวใจ

เพื่อทำตามพระบัญชาของพระเจ้า


Chorus

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์


Verse 2

หากกายใจพวกเรามิใช่มีไว้

เพื่อพระบัญชาพระเจ้า และเหตุชอบธรรมของคน

ดวงจิตพวกเราย่อมไร้ค่าแก่เหล่าผู้พลีชีพ

เพื่อพระบัญชาของพระเจ้า

ช่างไม่คู่ควรกับพระองค์

ผู้ทรงให้พวกเราทุกอย่าง


Chorus

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์

เพราะทั้งตัวพวกเรา พระเจ้าสร้างมา

พวกเราดำรงอยู่เพราะอธิปไตยของพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 2: พระเจ้าทรงเป็นประธานเหนือชะตากรรมของมวลมนุษย์ทั้งปวง

ก่อนหน้า: 576 การปฏิบัติหน้าที่ของคนเราหมายถึงการทำทุกอย่างที่พวกเขาสามารถ

ถัดไป: 578 วิธีที่จะปฏิบัติต่อพระบัญชาของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger