523 ติดตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สามารถหลงทางได้

1 พระเจ้าทรงหวังให้เจ้าสามารถกินและดื่มได้อย่างอิสระ และใช้ชีวิตในความสว่างของการทรงสถิตของพระเจ้าเสมอ และในหนทางดำเนินชีวิต จงอย่าทิ้งพระวจนะของพระเจ้า เมื่อนั้นเท่านั้น เจ้าจึงจะเปี่ยมล้นด้วยพระวจนะของพระเจ้าได้ ในทุกคำพูดและทุกความประพฤติของเจ้า พระวจนะของพระเจ้าจะนำเจ้าไปข้างหน้าแน่นอน หากเจ้าเข้าใกล้พระเจ้าถึงระดับนี้อย่างจริงแท้ เจ้าจะมีความสามารถที่จะสื่อสารกับพระเจ้าอยู่เนืองนิตย์เสมอ และทุกสิ่งที่เจ้าทำ จะไม่จบลงด้วยความสับสน หรือทิ้งให้เจ้ารู้สึกไร้เบาะแส เจ้าจะสามารถมีพระเจ้าสถิตเคียงข้างเจ้าอย่างแน่นอน เจ้าจะสามารถกระทำการสอดคล้องกับพระวจนะของพระเจ้าเสมอ

2 กับทุกบุคคล ทุกเรื่อง และทุกสิ่งที่เจ้าเผชิญ พระวจนะของพระเจ้าจะปรากฏต่อเจ้าเมื่อใดก็ได้ นำเจ้าให้กระทำการสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ จงทำทุกสิ่งในพระวจนะ พระองค์จะนำทางเจ้าไปข้างหน้าในทุกการกระทำ เจ้าจะไม่มีวันหลงเจิ่น แล้วเจ้าจะสามารถใช้ชีวิตในความสว่างใหม่ กับความรู้แจ้งที่มากกว่าและใหม่กว่าเสียด้วยซ้ำ เจ้าไม่อาจใช้มโนคติมนุษย์เพื่อครุ่นคิดถึงสิ่งที่จะทำ เจ้าควรนบนอบต่อการทรงนำของพระวจนะ มีหัวใจที่ชัดเจน สงบนิ่งเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และทำการใคร่ครวญมากขึ้น จงอย่ากลัดกลุ้มเพื่อหาทางออกในสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจ นำเรื่องเช่นนั้นมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าให้บ่อยขึ้น ถวายหัวใจที่จริงใจแด่พระองค์

3 จงเชื่อว่าพระเจ้าทรงเป็นองค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ของเจ้า! เจ้าต้องมีความทะเยอทะยานอย่างยิ่งต่อพระเจ้า แสวงหาสุดชีวิตในขณะที่ปฏิเสธข้อแก้ตัว เจตนา และเล่ห์เหลี่ยมของซาตาน จงอย่าสิ้นหวัง  จงอย่าอ่อนแอ จงแสวงหาด้วยทั้งหัวใจ รอคอยด้วยทั้งหัวใจของเจ้า จงร่วมมือกับพระเจ้าอย่างแข็งขัน และกำจัดสิ่งกีดขวางภายในไปจากตัวเจ้าเอง

ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 522 จงใช้ชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถัดไป: 524 พระวจนะของพระเจ้าได้กลายเป็นชีวิตของเจ้าอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้

Intro กิจการทั้งหลายของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ ช่างน่ามหัศจรรย์และช่างยิ่งใหญ่ แตรทั้งเจ็ดนั้นส่งเสียงดัง ฟ้าร้องทั้งเจ็ดเสียงดังสนั่น...

บทที่ 26

จากพระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าตรัส สามารถเห็นได้ว่าวันของพระเจ้าใกล้เข้ามาทุกทีในแต่ละวันที่ผ่านไป...

ประกาศกฤษฎีกาบริหารสิบประการซึ่งประชากรที่พระเจ้าทรงเลือกสรรในยุคแห่งราชอาณาจักรต้องเชื่อฟัง

1. มนุษย์ไม่ควรเชิดชูตัวเองและไม่ควรยกย่องตัวเอง เขาควรนมัสการและยกย่องพระเจ้า2. จงทำทุกอย่างที่เป็นประโยชน์ต่อพระราชกิจของพระเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger