523 ติดตามพระวจนะของพระเจ้าแล้วเจ้าจะไม่สามารถหลงทางได้

Verse 1

พระเจ้าทรงมุ่งหวังให้พวกเจ้ากินได้โดยตัวเอง

และอยู่ในความสว่างของการสถิต

ไม่ละทิ้งพระวจนะพระองค์

จงอยู่ใกล้ชิดกับพระเจ้าที่สุด

จะได้สื่อสารกับพระเจ้าตลอดเวลา

จะทรงช่วยให้ไม่หลงทาง


Pre-Chorus

จะทรงขจัดความสับสนของเจ้า

และมีพระองค์สถิตอยู่ข้างเคียง

เพียงทำตามพระวจนะในทุกสิ่งที่พูดและทำ


Chorus

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงสามารถ

เปี่ยมเต็มไปด้วยพระวจนะ

ในทุกคำพูดและการกระทำ

พระวจนะจะนำเจ้าไป


Verse 2

ทุกสิ่งที่เจ้าเผชิญ พระวจนะจะปรากฏต่อเจ้า

นำเจ้าให้ทำตามน้ำพระทัย

ช่วยให้เจ้าเดินในพระวจนะ

เจ้าจะได้ไม่หลงทาง จะใช้ชีวิตในความสว่างใหม่

และได้ความรู้แจ้งจากพระเจ้านั้นมากกว่าเดิม


Pre-Chorus

จะทรงขจัดความสับสนของเจ้า

และมีพระองค์สถิตอยู่ข้างเคียง

เพียงทำตามพระวจนะในทุกสิ่งที่พูดและทำ


Chorus

เมื่อนั้นเท่านั้นเจ้าจึงสามารถ

เปี่ยมเต็มไปด้วยพระวจนะ

ในทุกคำพูดและการกระทำ

พระวจนะจะนำเจ้าไป


Brigde

อย่าไว้ใจในความคิด

จงเชื่อฟังการนำของพระวจนะ

ด้วยใจที่ชัดเจน จงนิ่งสงบเฉพาะพระพักตร์

ใคร่ครวญพระวจนะมากขึ้นอีก

จงอย่ากลัดกลุ้มกังวลในสิ่งที่เจ้าไม่เข้าใจ

เพียงนำสิ่งนั้นมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ด้วยหัวใจและจิตใจที่จริงใจ


Chorus

จะทรงขจัดความสับสนของเจ้า

และมีพระองค์สถิตอยู่ข้างเคียง

ในทุกคำพูดและการกระทำ

พระวจนะจะนำเจ้าไป

จะทรงขจัดความสับสนของเจ้า

และมีพระองค์สถิตอยู่ข้างเคียง

ในทุกคำพูดและการกระทำ

พระวจนะจะนำเจ้าไป


Outro

จงเชื่อว่าพระเจ้าทรงมหิทธิฤทธิ์

ไม่รับคำแก้ตัวและเล่ห์เหลี่ยม

และเจตนาของซาตาน

แสวงหาพระเจ้าด้วยความทุ่มเทที่สุด

อย่าอ่อนแอหรือสิ้นหวัง

แสวงหาและรอคอยพระเจ้าด้วยหัวใจทั้งดวง


ดัดแปลงจาก การสามัคคีธรรมของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 522 จงใช้ชีวิตในพระวจนะของพระเจ้าเพื่อที่จะมีพระราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ถัดไป: 524 พระวจนะของพระเจ้าได้กลายเป็นชีวิตของเจ้าอย่างแท้จริงแล้วหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger