713 คุณสมบัติพิเศษของการเปลี่ยนแปลงด้านอุปนิสัย

1 การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยมีคุณลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่ง ซึ่งมีความสามารถที่จะยอมรับความจริงและนบนอบต่อสิ่งที่ถูกและอยู่ในแนวเดียวกันกับความจริง  ไม่สำคัญว่าผู้ใดให้คำแนะนำแก่เจ้า—ไม่ว่าพวกเขาจะเยาว์วัยหรือแก่ชรา ไม่ว่าเจ้าจะเข้ากันได้ดีหรือไม่—ตราบเท่าที่พวกเขาพูดบางสิ่งที่ถูกต้องและอยู่ในแนวเดียวกันกับความจริง และยังเป็นประโยชน์แก่งานของพระนิเวศของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็สามารถรับเอาการนั้นมาปรับใช้ และยอมรับการนั้น และไม่สามารถได้รับผลกระทบจากปัจจัยอื่นใดได้  นี่คือแง่มุมแรกของคุณลักษณะเฉพาะนั้น  อีกแง่มุมหนึ่งคือการมีความสามารถที่จะแสวงหาความจริงเมื่อใดก็ตามที่เจ้าเผชิญกับปัญหา  หากเจ้าเผชิญกับปัญหาใหม่ปัญหาหนึ่งที่ไม่มีผู้ใดสามารถหยั่งลึกได้ ต่อมาเจ้าสามารถแสวงหาความจริงและมองเห็นสิ่งที่เจ้าควรปฏิบัติเพื่อนำพาเรื่องนั้นให้อยู่ในแนวเดียวกันกับความจริงหลักธรรมและบรรจบกับข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า

2 แต่ทว่าอีกแง่มุมหนึ่งคือการได้มาซึ่งความสามารถในการคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า  จงดำเนินหน้าที่ของเจ้าไปตามข้อพึงประสงค์ของพระเจ้า และทำให้หน้าที่นั้นลุล่วงตามความพึงพอพระทัยของพระองค์  เจ้าต้องมีความสามารถที่จะกระทำการด้วยความรับผิดชอบและความสัตย์ซื่อ  ทั้งหมดเหล่านี้คือหนทางที่จะคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้า  หากเจ้าไม่รู้วิธีที่จะคำนึงถึงน้ำพระทัยของพระเจ้าในสิ่งที่เจ้ากำลังทำอยู่ในปัจจุบัน เช่นนั้นแล้ว เจ้าต้องทำความพยายามบ้างเพื่อที่จะทำการนั้นให้สำเร็จลุล่วงและทำให้พระองค์พึงพอพระทัย  หากเจ้าสามารถนำหลักธรรมทั้งสามประการเหล่านี้ไปปฏิบัติ ประเมินวัดว่าเจ้ากำลังใช้ชีวิตไปตามหลักธรรมเหล่านั้นอย่างแท้จริงดีเพียงใด และค้นหาเส้นทางแห่งการปฏิบัติได้ เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็จะกำลังรับมือกับเรื่องทั้งหลายในลักษณะที่มีหลักการ  ไม่ว่าเจ้าอาจเผชิญหน้ากับสิ่งใด และไม่สำคัญว่าปัญหาที่เจ้าอาจจำเป็นที่จะต้องจัดการด้วยคืออะไร หากเจ้าสามารถพบหลักธรรมทั้งหลายของการปฏิบัติ เจ้าก็จะมีความสามารถที่จะปฏิบัติความจริงได้ไปเอง

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, โดยการปฏิบัติความจริงเท่านั้น คนเราจึงจะสามารถสลัดโซ่ตรวนแห่งอุปนิสัยอันเสื่อมทรามทิ้งได้

ก่อนหน้า: 712 การแสดงออกของบรรดาผู้ที่มีอุปนิสัยซึ่งเปลี่ยนแปลงแล้ว

ถัดไป: 714 บรรดาผู้ที่มีการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยสามารถใช้ชีวิตเยี่ยงมนุษย์ได้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger