741 จงยำเกรงพระเจ้าเพื่อได้รับการทรงอารักขาจากพระองค์

Verse 1

การประพฤติตัวและการกระทำของเจ้าด้วยวิธีที่สัมพันธ์กับชีวิตจริง

ไม่ออกห่างจากการอธิษฐานในทุกสิ่งที่เจ้าทำ

เข้ามาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระเจ้าบ่อยครั้ง ไม่ไถลห่างจากพระองค์—

เหล่านี้เป็นสิ่งที่เป็นรากฐานที่สุดของทั้งหมด

Verse 2

ไม่ว่าชีวิต วุฒิภาวะของเจ้ายิ่งใหญ่เพียงใด

เจ้าได้เข้าสู่ความเป็นจริงของความจริงมากเพียงใด

ในหัวใจของเจ้า เจ้าไม่สามารถทิ้งพระเจ้าไปได้

และเจ้าไม่สามารถไถลห่างจากพระองค์ได้

Pre-chorus

เจ้าพูดว่าเจ้าจะไม่ไปไกลจากพระเจ้า

แต่มันไม่ใช่เรื่องใกล้หรือไกล

เมื่อไม่มีพระเจ้าในหัวใจของเจ้า

เจ้าก็ได้ไถลห่างไกลเกินไปแล้ว

Chorus

การไม่ไถลห่างจากพระเจ้าในหัวใจของเจ้า

และการมีความสามารถที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้ทุกเมื่อ

เป็นท่าทีแห่งความเคารพต่อพระองค์

เฉพาะเมื่อเจ้าครองสิ่งนั้นเท่านั้น พระเจ้าจึงจะทรงสามารถปกป้องเจ้า

จากการใช้เส้นทางที่ผิด จากการใช้เส้นทางที่ผิด

Verse 3

เกิดอะไรขึ้นกับทุกคนที่ไถลห่างเหล่านั้น?

พวกเขาจะถูกซาตานใช้และจับเป็นเชลย

ทำความผิด กบฏ ขัดจังหวะ

มันจะน่าขวัญผวามากยิ่งนัก!

Chorus

การไม่ไถลห่างจากพระเจ้าในหัวใจของเจ้า

และการมีความสามารถที่จะมาอยู่เฉพาะพระพักตร์พระองค์ได้ทุกเมื่อ

เป็นท่าทีแห่งความเคารพต่อพระองค์

เฉพาะเมื่อเจ้าครองสิ่งนั้นเท่านั้น พระเจ้าจึงจะทรงสามารถปกป้องเจ้า

จากการใช้เส้นทางที่ผิด จากการใช้เส้นทางที่ผิด

ดัดแปลงจาก “การได้รับพระเจ้าและความจริงไว้เป็นสิ่งซึ่งมีความสุขที่สุด” ใน บันทึกปาฐกถาของพระคริสต์

ก่อนหน้า: 740 มีเพียงบรรดาผู้ที่เคารพพระเจ้าเท่านั้นที่สามารถยืนหยัดเป็นพยานในบททดสอบ

ถัดไป: 742 มีเพียงบรรดาผู้ที่เคารพพระเจ้าเท่านั้นที่มีความสุข

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (1)

มวลมนุษย์ที่ถูกซาตานทำให้เสื่อมทรามอย่างล้ำลึก ไม่รู้ว่ามีพระเจ้า และได้หยุดนมัสการพระเจ้า ในตอนเริ่มต้นที่อาดัมและเอวาได้รับการสร้างขึ้น...

บทที่ 39

แต่ละวัน เราเคลื่อนไปเหนือจักรวาลทั้งหลาย สังเกตการณ์ทุกสรรพสิ่งที่มือของเราสร้างขึ้น เหนือฟ้าสวรรค์คือสถานที่แห่งการหยุดพักของเรา...

มนุษย์ที่เสื่อมทรามไม่สามารถเป็นตัวแทนพระเจ้าได้

มนุษย์ดำเนินชีวิตอยู่ภายใต้การปกคลุมของอิทธิพลแห่งความมืดมิดเสมอมา ถูกพันธนาการด้วยอิทธิพลของซาตาน ไม่สามารถหลีกหนีไปได้...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger