569 ชะตากรรมของคนเราจะออกมาเป็นเช่นไร ณ ปลายทาง?

Verse 1

เจ้าควรจะต้องรู้ว่าสิ่งที่เจ้ามีในตัว

มีบันทึกไหมถึงการทนทุกข์เพื่อพระเจ้า

ความเชื่อแท้ ความรักภักดีมีหรือไม่มี

มีอยู่ด้วยหรือไม่ ความเชื่อฟังแท้ต่อพระเจ้า

หากคำตอบที่ได้ทั้งหมดคือคำว่า "ไม่มี"

ถ้าพบว่าแท้จริงเจ้าไม่มีสิ่งเหล่านี้

เช่นนั้นที่มีในตัวเจ้าก็คือความไม่เชื่อฟัง

อีกทั้งยังมีความโลภ การร้องทุกข์ และเล่ห์ลวง


Pre-chorus 1

เพราะใจเจ้านั้นห่างไกลความซื่อสัตย์

หมายความว่าเจ้าไม่เคยอยู่ในความสว่าง

และตัวเจ้านั้นก็ไม่เคยได้

การระลึกถึงในด้านบวกจากพระเจ้า


Chorus

ชะตากรรมคนเราจะเป็นเช่นไร ณ ปลายทาง

ย่อมจะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งสองสิ่ง

ว่าพวกเขามีใจซื่อสัตย์และแดงดั่งโลหิต

ว่าพวกเขามีดวงจิตซึ่งไร้ราคีหรือไม่มี


Verse 2

หากเจ้าเป็นคนไร้ความซื่อสัตย์อย่างร้ายแรง

หรือหากเจ้าเป็นคนที่มุ่งร้ายในหัวใจ

ดวงจิตเจ้าไม่สะอาด เช่นนั้นแล้วชะตากรรมของเจ้า

จะตกอยู่ในที่ซึ่งมนุษย์ถูกลงโทษ

หากเจ้ากล่าวอ้างว่าตัวเจ้าแสนซื่อสัตย์

แต่การกระทำของเจ้าไม่เคยสอดคล้องกับความจริง

และเจ้าก็ไม่สามารถที่จะพูดความจริง

แล้วเหตุใดเจ้ายังรอให้พระเจ้าทรงปูนบำเหน็จ?


Pre-chorus 2

เจ้ายังหวังหรือให้พระเจ้าทรงคำนึง

ถึงตัวเจ้าราวแก้วตาดวงใจ?

เจ้าไม่สำนึกหรือว่านั่นวิปริต

กับหนทางนี้ ที่เจ้ากำลังคิดอยู่?


Chorus

ชะตากรรมคนเราจะเป็นเช่นไร ณ ปลายทาง

ย่อมจะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งสองสิ่ง

ว่าพวกเขามีใจซื่อสัตย์และแดงดั่งโลหิต

ว่าพวกเขามีดวงจิตซึ่งไร้ราคีหรือไม่มี


Bridge

หากเจ้าหลอกลวงพระเจ้าตลอด

หากมือของเจ้าไม่สะอาด

เจ้าคิดหรือว่าพระนิเวศของพระเจ้า

เป็นที่พำนักให้คนอย่างเจ้าได้?


Chorus

ชะตากรรมคนเราจะเป็นเช่นไร ณ ปลายทาง

ย่อมจะขึ้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้ทั้งสองสิ่ง

ว่าพวกเขามีใจซื่อสัตย์และแดงดั่งโลหิต

ว่าพวกเขามีดวงจิตซึ่งไร้ราคีหรือไม่มี


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตักเตือนสามประการ

ก่อนหน้า: 568 เจ้าควรยอมรับการสังเกตการณ์ของพระเจ้าในทั้งหมดที่เจ้าทำ

ถัดไป: 570 วิธีที่จะปฏิบัติเพื่อเป็นบุคคลที่ซื่อสัตย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger