485 ประสบการณ์เกี่ยวกับพระราชกิจของพระเจ้าไม่สามารถแยกจากพระวจนะของพระองค์ได้

Chorus

ไม่ว่าเจ้าได้มาถึงช่วงระยะใด

เจ้าไม่อาจแยกจากความจริงพระวจนะพระเจ้า

สิ่งที่เจ้ารู้เกี่ยวกับอุปนิสัยพระเจ้า

เกี่ยวกับที่พระเจ้าทรงมี ทรงเป็น

ทั้งหมดแสดงออกในพระวจนะ

ทั้งหมดเชื่อมโยงใกล้ชิดกับความจริง


Verse 1

อุปนิสัยพระเจ้าและสิ่งที่ทรงมีและทรงเป็น

คือความจริง ความจริงคือการแสดงออกที่แท้จริง

ของอุปนิสัยพระเจ้า สิ่งที่ทรงมีและทรงเป็น

ทำให้สิ่งที่ทรงเป็น ทรงมีเป็นรูปธรรม


Verse 2

นั่นบอกความชัดเจนของสิ่งทรงมี และทรงเป็น

บอกสิ่งที่พระเจ้าทรงโปรด และไม่โปรด

สิ่งที่ทรงพึงประสงค์ให้เจ้าทำและไม่ทรงอนุญาต

ผู้ที่ทรงชิงชัง ผู้ที่ทรงชื่นชม


Chorus

ไม่ว่าเจ้าได้มาถึงช่วงระยะใด

เจ้าไม่อาจแยกจากความจริง พระวจนะพระเจ้า

สิ่งที่เจ้ารู้เกี่ยวกับอุปนิสัยพระเจ้า

เกี่ยวกับที่พระเจ้าทรงมี ทรงเป็น

ทั้งหมดแสดงออกในพระวจนะ

ทั้งหมดเชื่อมโยงใกล้ชิดกับความจริง


Verse 3

เบื้องหลังความจริงที่พระเจ้าทรงแสดงออก

คนสามารถเห็นความหรรษา

ความกริ้ว ความโทมนัส ความสุขพระองค์

คนยังสามารถเห็นแก่นแท้พระองค์

สิ่งนี้เผยอุปนิสัยที่แท้จริงของพระองค์


Verse 4

นอกจากการรู้จักพระเจ้าจากพระวจนะ

สิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าใจ

และรู้จักพระเจ้าผ่านชีวิตจริง

เจ้าไม่อาจรู้จักพระองค์โดยไร้ซึ่งประสบการณ์


Bridge

บางคนอาจได้ความรู้จากพระวจนะ

แต่พวกเขาก็รู้แค่ตัวอักษรและทฤษฎี

และมีความเหลื่อมล้ำกัน

ต่างกับสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นจริงๆ


Chorus

ไม่ว่าเจ้าได้มาถึงช่วงระยะใด

เจ้าไม่อาจแยกจากความจริง พระวจนะพระเจ้า

สิ่งที่เจ้ารู้เกี่ยวกับอุปนิสัยพระเจ้า

เกี่ยวกับที่พระเจ้าทรงมี ทรงเป็น

ทั้งหมดแสดงออกในพระวจนะ

ทั้งหมดเชื่อมโยงใกล้ชิดกับความจริง


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 3

ก่อนหน้า: 484 การเชื่อที่แท้จริงในพระเจ้าคือการปฏิบัติและประสบการณ์เกี่ยวกับพระวจนะของพระองค์

ถัดไป: 486 การเตรียมตัวเจ้าเองให้พร้อมสรรพด้วยพระวจนะของพระเจ้าคือลำดับความสำคัญสูงสุดของเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger