635 การได้รับการพิพากษาของพระเจ้าจะช่วยขับไล่อิทธิพลของซาตาน

Verse 1

ชีวิตคนอยู่ในแดนครอบครองของซาตาน

ล้วนอยู่ในความเสื่อมทราม

ไม่มีผู้ใดปลดปล่อยตนจากซาตานได้เอง

อยู่ในโลกอันโสมม เดียวดาย

ไร้คุณค่าและความหมาย

ใช้ชีวิตอิสระเพื่อเนื้อหนัง ตัณหา และเพื่อซาตาน


Verse 2

คนไม่อาจหาความจริง

ซึ่งปลดปล่อยเขาจากซาตาน

ถึงแม้เขาจะเชื่อในพระเจ้า และอ่านพระคัมภีร์

หลายยุคที่ผ่านพ้นความลับ รู้เพียงไม่กี่คน

แม้คนรังเกียจซาตานและเนื้อหนัง

แต่ไม่อาจหลุดพ้นอำนาจมัน


Pre-chorus 1

คนยังคงติดหลุมพรางซาตาน


Chorus

หากปรารถนาความเพียบพร้อม

เจ้าต้องเข้าใจพระราชกิจ

และนัยสำคัญของการพิพากษามนุษย์

เจ้าจะยอมรับการตีสอน การพิพากษาของพระเจ้า

และจะได้รับประสบการณ์

ความรู้แบบเปโตรได้หรือไม่

หากเจ้าใฝ่เรียนรู้เรื่องของพระเจ้า

และกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

หากเจ้านั้นอยากเปลี่ยนอุปนิสัยตน

จะมีโอกาสถูกทำให้เพียบพร้อมได้


Verse 3

หากคนไม่ได้รับการชำระย่อมโสมม

หากเขาไม่ได้รับการคุ้มครองของพระเจ้า

เขายังเป็นเชลยของซาตาน

หากเขาไม่ได้รับการตีสอน การตัดสิน

เขาย่อมมิอาจหลีกหนี

จากอำนาจมืดของซาตาน


Pre-chorus 2

มนุษย์ต้องการพระเจ้าคุ้มครอง


Bridge

หากความคิด จิตใจไม่ได้รับการชำระ

จิตใจย่อมตกอยู่ในเงื้อมมือซาตาน

หากความคิด จิตใจไม่ได้รับการชำระ

หากไม่ถูกพิพากษาในอุปนิสัยตน

ทั้งกายและใจถูกควบคุมโดยอิทธิพลของซาตาน


Chorus

หากปรารถนาความเพียบพร้อม

เจ้าต้องเข้าใจพระราชกิจ

และนัยสำคัญของการพิพากษามนุษย์

เจ้าจะยอมรับการตีสอน การพิพากษาของพระเจ้า

และจะได้รับประสบการณ์

ความรู้แบบเปโตรได้หรือไม่

หากเจ้าใฝ่เรียนรู้เรื่องของพระเจ้า

และกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

หากเจ้านั้นอยากเปลี่ยนอุปนิสัยตน

จะมีโอกาสถูกทำให้เพียบพร้อมได้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ประสบการณ์ของเปโตร: ความรู้ของเขาเกี่ยวกับการตีสอนและการพิพากษา

ก่อนหน้า: 634 พวกเจ้าได้รับการทรงอารักขาเพราะพวกเจ้าได้รับการตีสอนและการพิพากษา

ถัดไป: 636 เจ้าได้รับการตีสอนและการพิพากษาหรือยัง?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger