983 ทุกวันที่พวกเจ้าใช้ชีวิตตอนนี้นั้นสำคัญยิ่ง

Chorus

ทุกวันที่พวกเจ้าใช้ชีวิตสำคัญยิ่ง

ต่อบั้นปลาย อีกทั้งชะตากรรม

ทะนุถนอมทุกสิ่งที่มีวันนี้

รักษาเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป

จงใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อสิ่งดีสุด

ชีวิตจะได้ไม่ไร้ค่าเปล่าดาย


Verse 1

พวกเจ้าอาจสับสนในใจ

เหตุใดพระเจ้าตรัสเช่นนั้น

จริงๆ แล้ว พระองค์ทรงไม่พอพระทัย

ในพฤติกรรมพวกเจ้าไม่ว่าคนใด

ด้วยความหวังที่ทรงเคยมีนั้น

มิใช่อย่างที่พวกเจ้าเป็นในตอนนี้


Verse 2

พวกเจ้าแต่ละคนใกล้อันตราย

เสียงร้องขอให้ช่วย  ความหวังที่เคย

เสาะหาความจริงและแสงสว่างใกล้สิ้นสุด

พระเจ้าทรงไม่เคยรอสิ่งชดเชยเช่นนั้นเลย

พระเจ้าไม่เคยตรัสตรงข้ามความจริง

เพราะพวกเจ้าทำให้ทรงผิดหวังใหญ่หลวง


Pre-chorus

พวกเจ้าอาจไม่อยากเผชิญ ยอมรับความเป็นจริง

แต่พระเจ้าทรงถามอย่างจริงจัง

หลายปีผ่านมา หัวใจพวกเจ้าเต็มไปด้วยสิ่งใด

จงรักภักดีต่อใคร


Chorus

ทุกวันที่พวกเจ้าใช้ชีวิตสำคัญยิ่ง

ต่อบั้นปลาย อีกทั้งชะตากรรม

ทะนุถนอมทุกสิ่งที่มีวันนี้

รักษาเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป

จงใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อสิ่งดีสุด

ชีวิตจะได้ไม่ไร้ค่าเปล่าดาย


Bridge

พระเจ้าทรงรู้จักพวกเจ้าดีไป

ทรงห่วงพวกเจ้าลึกซึ้งไป

ทรงทุ่มเทพระทัยมากเกินไป

กับการกระทำของพวกเจ้า

พระองค์จึงทรงคอยไต่ถามและกล่าวเตือน

ทรงทนความลำบากที่ขมขื่น

แต่สิ่งที่พวกเจ้าตอบแทนพระองค์

คือความไม่แยแสและการยอมจำนน


Verse 3

พวกเจ้าช่างบกพร่องต่อพระเจ้า

พวกเจ้าคิดว่าทรงไม่รู้หรือไร

นี่คือพวกเจ้าขาดน้ำใจจริงแท้ต่อพระองค์

พวกเจ้ากำลังไม่ยอมรับความจริง

พวกเจ้าฉลาดจนไม่รู้สิ่งที่ทำ

แล้วจะให้การต่อพระองค์อย่างไร


Chorus

ทุกวันที่พวกเจ้าใช้ชีวิตสำคัญยิ่ง

ต่อบั้นปลาย อีกทั้งชะตากรรม

ทะนุถนอมทุกสิ่งที่มีวันนี้

รักษาเวลาทุกนาทีที่ผ่านไป

จงใช้เวลาให้คุ้มค่าเพื่อสิ่งดีสุด

ชีวิตจะได้ไม่ไร้ค่าเปล่าดาย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้าจงรักภักดีต่อใคร?

ก่อนหน้า: 982 ผลสืบเนื่องจากการฝ่าฝืนของมนุษย์

ถัดไป: 984 ทุกคนที่ทำความชั่วคือเป้าหมายของการลงโทษ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger