441 วิธีสร้างสัมพันธภาพที่ปกติกับพระเจ้า

Verse 1

สัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

เริ่มต้นตรงทำใจเจ้าให้สงบ

ต่อให้เจ้าไม่รู้น้ำพระทัยพระเจ้า

จงลุล่วงหน้าที่ต่อพระองค์

ไม่สายเกินไปที่จะรอให้น้ำพระทัย

มีการเปิดเผย และนำไปปฏิบัติ

เมื่อสัมพันธภาพกับพระองค์เป็นปกติ

กับคนรายล้อมย่อมปกติไม่ต่างกัน


Chorus

สัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

ไร้ข้อกังขา ไม่ท้าทายพระราชกิจ

เมื่อเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์

มีเจตนาถูกต้อง ไม่มีแผนการ

ยอมให้ทรงพิจารณา นบนอบต่อพระองค์

ทำความดีต่อครอบครัวพระองค์

หากเจ้าปฏิบัติในหนทางนี้

สัมพันธภาพกับพระเจ้าย่อมเป็นปกติ

โอ้ เป็นปกติ โอ้ เป็นปกติ


Verse 2

กินและดื่มพระวจนะพระเจ้า

อันเป็นพื้นฐานมั่นคงของทุกสิ่ง

จงทำตามที่ทรงต้องการ

จงไม่ต้านทาน ไม่ก่อกวน

ไม่ทำในสิ่งไม่มีประโยชน์

ต่อพี่น้องหญิงชายในพระคริสต์

เป็นธรรมสัตย์ซื่อ และไม่ทำสิ่งน่าอาย

ทำแต่สิ่งที่คู่ควรกับพระเจ้า


Chorus

สัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

ไร้ข้อกังขา ไม่ท้าทายพระราชกิจ

เมื่อเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์

มีเจตนาถูกต้อง ไม่มีแผนการ

ยอมให้ทรงพิจารณา นบนอบต่อพระองค์

ทำความดีต่อครอบครัวพระองค์

หากเจ้าปฏิบัติในหนทางนี้

สัมพันธภาพกับพระเจ้าย่อมเป็นปกติ

โอ้ เป็นปกติ โอ้ เป็นปกติ


Bridge

ถึงแม้เนื้อหนังนั้นอ่อนแอ

เจ้าก็สามารถจัดลำดับครอบครัวพระเจ้า

ว่าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

ไม่สนตน อาจสูญเสียหรือไม่

ไม่ละโมบเพื่อตนเอง

แต่ดำเนินไปด้วยความชอบธรรม

ไม่ละโมบเพื่อตนเอง

แต่ดำเนินไปด้วยความชอบธรรม

เป็นปกติ เป็นปกติ เป็นปกติ โอ้ เย้


Chorus

สัมพันธภาพปกติกับพระเจ้า

ไร้ข้อกังขา ไม่ท้าทายพระราชกิจ

เมื่อเจ้าอยู่เฉพาะพระพักตร์

มีเจตนาถูกต้อง ไม่มีแผนการ

ยอมให้ทรงพิจารณา นบนอบต่อพระองค์

ทำความดีต่อครอบครัวพระองค์

หากเจ้าปฏิบัติในหนทางนี้

สัมพันธภาพกับพระเจ้าย่อมเป็นปกติ

เย้ เป็นปกติ โอ้ เป็นปกติ

เย้ เป็นปกติ โอ้ เป็นปกติ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, สัมพันธภาพของเจ้ากับพระเจ้าเป็นเช่นไร?

ก่อนหน้า: 440 ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่ถูกต้องเหมาะสมต้องได้รับการค้ำจุนเสมอ

ถัดไป: 442 การมีสัมพันธภาพที่ปกติกับพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger