877 พระเจ้าทรงสู้ทนการดูหมิ่นอันใหญ่หลวงเพื่อช่วยมนุษย์ให้รอด

1 มนุษย์และพระเจ้าโดยพื้นฐานแล้วแตกต่างกัน และใช้ชีวิตในสองอาณาจักรที่แตกต่างกัน  มนุษย์ไร้ความสามารถที่จะเข้าใจภาษาของพระเจ้า นับประสาอะไรที่จะเข้าใจพระดำริของพระองค์  มีเพียงพระเจ้าเท่านั้นที่เข้าพระทัยมนุษย์ และเป็นไปไม่ได้ที่พวกเขาจะเข้าใจพระองค์  พระเจ้าจำต้องทรงบังเกิดเป็นมนุษย์และแปลงสภาพให้เป็นประเภทเดียวกันกับมนุษย์  โดยทรงสู้ทนการดูหมิ่นและความเจ็บปวดมหาศาลเพื่อช่วยผู้คนให้รอด เพื่อที่พวกเขาจะสามารถเข้าใจและรู้จักพระราชกิจของพระองค์  เหตุใดพระเจ้าจึงทรงช่วยมนุษย์ให้รอดอยู่เสมอ และไม่เคยทรงล้มเลิกเลย?  นั่นไม่เป็นเพราะความรักที่พระองค์มีต่อพวกเขาหรอกหรือ?  พระองค์ทอดพระเนตรเห็นมนุษยชาติถูกซาตานทำให้เสื่อมทราม และไม่อาจทนปล่อยผ่านหรือล้มเลิกได้ นี่คือเหตุผลที่พระองค์ทรงดำริแผนการบริหารจัดการขึ้นมาแผนหนึ่ง

2 หากการเป็นไปอย่างที่ผู้คนจินตนาการ และพระองค์ได้ทรงทำลายมวลมนุษย์ทันทีที่พระองค์กริ้ว เช่นนั้นแล้ว พระองค์ก็คงไม่จำเป็นต้องรับเอาความเจ็บปวดใหญ่หลวงเช่นนั้นเพื่อช่วยพวกเขาให้รอด  เป็นเพราะความเจ็บปวดที่การทรงปรากฏในรูปมนุษย์ของพระองค์ยอมทนทุกข์โดยแท้ ความรักของพระองค์จึงเป็นที่ประจักษ์ชัด และความรักของพระองค์ก็ถูกค้นพบและเป็นที่รู้จักของผู้คนทั้งปวงทีละน้อย  หากพระเจ้าไม่ได้กำลังปฏิบัติพระราชกิจประเภทนี้ เช่นนั้นแล้ว ผู้คนก็คงจะรู้เพียงว่ามีพระเจ้าองค์หนึ่งในสวรรค์ และว่าพระองค์ทรงมีความรักให้แก่มนุษยชาติ  หากเป็นเช่นนั้น นั่นก็คงจะเป็นเพียงคำสอน และผู้คนก็คงไม่มีวันสามารถเฝ้าสังเกตและมีประสบการณ์กับความรักเที่ยงแท้ของพระเจ้า

3 มีเพียงโดยผ่านทางพระราชกิจที่พระเจ้าทรงกระทำในเนื้อหนังเท่านั้น ผู้คนจึงจะสามารถได้รับความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับพระองค์  ความเข้าใจนี้ทั้งไม่คลุมเครือและไม่ว่างเปล่า และทั้งไม่ใช่คำสอนที่คนเราเอาแต่ใช้ปากพูด แต่เป็นความเข้าใจอันถ่องแท้ เพราะความรักที่พระเจ้าประทานแก่มนุษย์นำมาซึ่งข้อได้เปรียบที่มีสาระสำคัญ  ความรักที่องค์พระเยซูเจ้าได้ประทานแก่ผู้คนนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดหรือ?  พระองค์ทรงถูกตรึงกางเขนแทนมนุษยชาติที่เสื่อมทราม และทรงทำหน้าที่เป็นเครื่องบูชาลบล้างบาป พระองค์ได้เสด็จมาเพื่อทำพระราชกิจแห่งการไถ่มวลมนุษย์ให้เสร็จสมบูรณ์ จวบจนพระองค์ทรงถูกตรึงกางเขน  ความรักนี้ไร้เขตคั่น และพระราชกิจที่พระเจ้าได้ทรงกระทำไปจนแล้วเสร็จนั้นมีนัยสำคัญอย่างลุ่มลึก

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, เจ้ารู้จักความรักของพระเจ้าต่อมวลมนุษย์หรือไม่?

ก่อนหน้า: 876 การที่พระเจ้ามีประสบการณ์กับความเจ็บปวดของมนุษย์นั้นเปี่ยมความหมายอย่างลึกซึ้ง

ถัดไป: 878 ทุกขั้นตอนของพระราชกิจของพระเจ้าเป็นไปเพื่อชีวิตมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger