258 การแสดงให้เห็นเป็นรูปร่างแห่งพลังชีวิตของพระเจ้า

Verse 1

ทุกคนในโลกนี้ต้องผ่านชีวิตและความตาย

ส่วนใหญ่ผ่านวัฏจักรการตายและเกิดใหม่

ทุกคนที่มีชีวิตอยู่จะตายอีกไม่นาน

พวกที่ตายไปไม่ช้าจะหวนคืน


Pre-chorus 1

นี่คือครรลองชีวิตที่พระเจ้าทรงจัดการ

ให้สิ่งมีชีวิตแต่ละรายที่ได้มายังโลก


Chorus

พระเจ้าทรงใช้พระชนม์ชีพในการจัดหาให้

สรรพสิ่ง ทั้งมีชีวิตและไม่มี

ด้วยพระสิทธิอำนาจและมหิทธิฤทธิ์

ทุกสิ่งจึงเป็นระเบียบ

นี่คือความจริงที่คนไม่อาจนึกคิด

หรือทำความเข้าใจได้

นี่คือการสำแดง อีกทั้งเป็น

ข้อพิสูจน์ถึงพลังชีวิตพระเจ้า


Verse 2

ผ่านทางครรลองชีวิต ทรงอยากให้คนเห็นว่า

พระเจ้าทรงให้คนมีชีวิตไร้ขีดจำกัด

ชีวิตมนุษย์นั้นหลุดพ้นลักษณะทางกาย

อีกทั้งเวลารวมทั้งพื้นที่


Pre-chorus 2

นั่นคือความล้ำลึกของชีวิตที่ทรงประทาน

ยืนยันว่าชีวิตมาจากพระองค์


Chorus

พระเจ้าทรงใช้พระชนม์ชีพในการจัดหาให้

สรรพสิ่ง ทั้งมีชีวิตและไม่มี

ด้วยพระสิทธิอำนาจและมหิทธิฤทธิ์

ทุกสิ่งจึงเป็นระเบียบ

นี่คือความจริงที่คนไม่อาจนึกคิด

หรือทำความเข้าใจได้

นี่คือการสำแดง อีกทั้งเป็น

ข้อพิสูจน์ถึงพลังชีวิตพระเจ้า


Bridge

หลายคนอาจไม่เชื่อว่าชีวิตมาจากพระเจ้า

แต่คนก็ชื่นชมทุกสิ่งที่ได้มาจากพระองค์

ไม่ว่าเชื่อการทรงดำรงอยู่หรือไม่

หากพระเจ้าทรงเปลี่ยนพระทัย

จะทรงทวงทุกสิ่งในโลกคืน

รวมทั้งชีวิตที่ทรงประทาน

ทุกสิ่งก็จะไม่มีอีกต่อไป


Chorus

พระเจ้าทรงใช้พระชนม์ชีพในการจัดหาให้

สรรพสิ่ง ทั้งมีชีวิตและไม่มี

ด้วยพระสิทธิอำนาจและมหิทธิฤทธิ์

ทุกสิ่งจึงเป็นระเบียบ

นี่คือความจริงที่คนไม่อาจนึกคิด

หรือทำความเข้าใจได้

นี่คือการสำแดง อีกทั้งเป็น

ข้อพิสูจน์ถึงพลังชีวิตพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตมนุษย์

ก่อนหน้า: 257 ชีวิตของสิ่งมีชีวิตแห่งการทรงสร้างทั้งหมดมาจากพระเจ้า

ถัดไป: 259 ไม่มีผู้ใดเข้าใจความปรารถนาที่แรงกล้าของพระเจ้าที่จะคุ้มครองมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger