907 การรวมตัวกันอย่างแท้จริงของสิทธิอำนาจของพระผู้สร้าง

Verse 1

ชะตากรรมคนและทุก ๆ สิ่ง ประสานเกี่ยวพันกัน

กับอธิปไตยพระผู้สร้าง

ผูกพันมิอาจแยกจากสิทธิอำนาจพระองค์

และสิ่งที่ทรงเรียบเรียง

และด้วยกฎแห่งทุกสรรพสิ่ง มนุษย์จึงได้เข้าใจ

ฤทธานุภาพอธิปไตย การจัดการของพระองค์

ทุกสิ่งล้วนทรงปกครอง จัดวางและทรงเรียบเรียง


Pre-Chorus

ด้วยรับรู้กฎการอยู่รอด และชะตากรรมทุกสิ่ง

คนรู้พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

ฤทธานุภาพเหนือใคร


Chorus

ใครก็ไม่อาจละเมิดพระอธิปไตย

ไม่มีพลังใดเปลี่ยนลิขิตพระองค์

ด้วยกฎพระเจ้า ชีวิตดำรงขยายเผ่าพันธุ์

รุ่นแล้วรุ่นเล่า

เป็นการรวมกัน รวมกันอย่างแท้จริง

สิทธิอำนาจพระองค์รวมกันแท้จริง


Verse 2

จากวัฏจักรชีวิตทุกสิ่ง คนได้เห็นอย่างแท้จริง

การจัดการของพระเจ้า ที่อยู่เหนือสิ่งใด

เหนือทุกกฎเกณฑ์ และพิชิตทุกพลังอำนาจใดๆ


Pre-Chorus

ด้วยรับรู้กฎการอยู่รอด และชะตากรรมทุกสิ่ง

คนรู้พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

ฤทธานุภาพเหนือใคร


Chorus

ใครก็ไม่อาจละเมิดพระอธิปไตย

ไม่มีพลังใดเปลี่ยนลิขิตพระองค์

ด้วยกฎพระเจ้า ชีวิตดำรงขยายเผ่าพันธุ์

รุ่นแล้วรุ่นเล่า

เป็นการรวมกัน รวมกันอย่างแท้จริง

สิทธิอำนาจพระองค์รวมกันแท้จริง


Pre-Chorus

ด้วยรับรู้กฎการอยู่รอด และชะตากรรมทุกสิ่ง

คนรู้พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

ฤทธานุภาพเหนือใคร


Chorus

ใครก็ไม่อาจละเมิดพระอธิปไตย

ไม่มีพลังใดเปลี่ยนลิขิตพระองค์

ด้วยกฎพระเจ้า ชีวิตดำรงขยายเผ่าพันธุ์

รุ่นแล้วรุ่นเล่า

เป็นการรวมกัน รวมกันอย่างแท้จริง

สิทธิอำนาจพระองค์รวมกันแท้จริง


Outro

ถึงแม้มนุษย์ได้เห็นผ่านกฎ

ทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงปกครองบันดาล

กี่คนกันที่เข้าใจหลักการ ที่ทรงปกครองทุกสิ่งที่มี

กี่คนกันที่รู้และนบนอบ ที่พระองค์ควบคุมชะตาคน

จะมีใครที่รู้ซึ้งว่า ชะตามนุษย์อยู่ในพระหัตถ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 3

ก่อนหน้า: 906 สิทธิอำนาจของพระเจ้านั้นประเมินค่ามิได้

ถัดไป: 908 สิทธิอำนาจของพระเจ้าอยู่ทุกแห่งหน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger