572 พวกที่สงสัยและคาดเดาเรื่องพระเจ้านั้นร้อยเล่ห์ที่สุด

Verse 1

พระเจ้าทรงพอพระทัยผู้ที่ไม่สงสัยในตัวผู้คน

และผู้ที่พร้อมที่จะยอมรับความจริง

ทรงแสดงความใส่พระทัย

ทรงมองว่าพวกเขาซื่อตรง

หากเจ้านั้นร้อยเล่ห์ เจ้าจะคอยระวัง

ระแวงทุกคนทุกสิ่ง

เช่นนั้นความเชื่อของเจ้าก็เกิดจากความสงสัย

พระเจ้าทรงไม่มีวันรับรู้ความเชื่อนี้ได้

ขาดความเชื่อที่แท้จริง

เจ้านั้นก็ยิ่งไร้ซึ่งรักแท้


Chorus

หากเจ้าสงสัยพระเจ้า และคาดเดาเรื่องพระองค์

เช่นนั้นแน่นอนที่เจ้าเป็นคนที่ร้อยเล่ห์ที่สุด


Verse 2

เจ้าสงสัยว่าพระเจ้าทรงเป็นเช่นคนได้ไหม

บาปเกินอภัยมีความใจแคบเป็นลักษณะ

ปราศจากความเที่ยงธรรม

ไร้เหตุผล ความยุติธรรม

เจ้าเล่ห์และเลวทราม

พึงพอใจความมืดและความเลว

ผู้คนที่เชื่อในเรื่องนี้

ไม่รู้เรื่องพระเจ้ามิใช่หรือ

ความเชื่อเช่นนั้นไม่ต่างจากบาปเลย


Chorus

หากเจ้าสงสัยพระเจ้า และคาดเดาเรื่องพระองค์

เช่นนั้นแน่นอนที่เจ้าเป็นคนที่ร้อยเล่ห์ที่สุด


Bridge

บางคนเชื่อว่าพระเจ้าทรงโปรดคนประจบประแจง

และผู้ไม่ถนัดเรื่องนั้น

จะไร้ที่ยืนในพระนิเวศพระเจ้า

นี่หรือคือความรู้อย่างเดียว

ที่พวกเจ้าได้รับมาตลอดหลายปี

ยิ่งกว่าความเข้าใจผิด

พวกเจ้าหมิ่นสวรรค์และพระวิญญาณของพระเจ้า

พระเจ้าจึงตรัสว่าความเชื่อเช่นนั้น

จะทำให้พวกเจ้ายิ่งไถลห่าง

และอยู่ในสภาวะต่อต้านพระองค์มากยิ่งขึ้นไป

พวกเจ้าได้เห็นความจริงมากมายผ่านราชกิจ

รู้บ้างไหม พระเจ้าทรงได้ยินอะไร

มีกี่คนท่ามกลางพวกเจ้าเต็มใจจะยอมรับความจริง


Chorus

หากเจ้าสงสัยพระเจ้า และคาดเดาเรื่องพระองค์

เช่นนั้นแน่นอนที่เจ้าเป็นคนที่ร้อยเล่ห์ที่สุด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, วิธีรู้จักพระเจ้าบนแผ่นดินโลก

ก่อนหน้า: 571 หัวใจมนุษย์ช่างคิดคดทรยศนัก

ถัดไป: 573 หน้าที่ของคนเราคืออาชีพทางจิตวิญญาณของสิ่งมีชีวิตทรงสร้าง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger