301 ผู้คนไม่รู้จักพระพักตร์ที่แท้จริงของพระเจ้า

1 นับตั้งแต่การสร้างโลก จากการที่ซาตานทำให้ผู้คนเสื่อมทรามมาจนถึงขอบข่ายที่พวกเขาเสื่อมทรามในวันนี้ มันก็เนื่องจากความเสื่อมทรามของพวกเขานี่เองที่เราได้กลายเป็นซ่อนเร้นมากขึ้นทุกทีและยากหยั่งถึงยิ่งขึ้นทุกที จากมุมมองของพวกเขา  มนุษยชาติไม่เคยได้เห็นใบหน้าที่แท้จริงของเราและไม่เคยได้มีปฏิสัมพันธ์กับเราโดยตรง  มีเพียงในคำเล่าลือและนิทานปรัมปราที่มี “ตัวเรา” อยู่ในจินตนาการของมนุษย์  เพราะฉะนั้นเราจึงทำไปตามจินตนาการนี้ของมนุษย์—นั่นก็คือทำไปตามมโนคติที่หลงผิดของมนุษย์—ที่เล่นงาน “ตัวเรา” ในจิตใจของผู้คน เพื่อที่เราอาจเปลี่ยนสภาวะของ “ตัวเรา” ที่พวกเขาได้เก็บงำมานานหลายปีเหลือเกิน  นี่คือหลักการของการทำงานของเรา  ไม่มีสักบุคคลเดียวที่ได้มีความสามารถที่จะรู้จักมันอย่างละเอียดถ้วนทั่ว

2 แม้ว่ามนุษย์ได้หมอบราบตัวเองต่อเรา และมาอยู่ต่อหน้าเราเพื่อนมัสการเรา เราก็หาได้ชื่นชมการกระทำแบบมนุษย์เช่นนั้นไม่ เพราะในหัวใจของพวกเขา ผู้คนไม่ได้ถือครองฉายาของเรา แต่เป็นภาพลักษณ์อื่นใดที่ไม่ใช่เรา  เพราะฉะนั้น เพราะความที่พวกเขาขาดความเข้าใจเกี่ยวกับอุปนิสัยของเรา ผู้คนจึงไม่ระลึกรู้ถึงใบหน้าที่แท้จริงของเราเลยโดยสิ้นเชิง  ผลก็คือ เมื่อพวกเขาเชื่อว่าพวกเขาได้ต้านทานเราหรือได้ฝ่าฝืนประกาศกฤษฎีกาบริหารของเรา เราก็ยังคงทำเป็นตาบอดมองไม่เห็น—และเพราะฉะนั้น ในความทรงจำทั้งหลายของพวกเขานั้น เราก็คือพระเจ้าผู้ทรงแสดงความปรานีต่อผู้คนมากกว่าที่จะตีสอนพวกเขา หรือไม่เราก็เป็นพระเจ้าพระองค์เองผู้ที่ตรัสคำไหนก็ไม่เป็นคำนั้น  เหล่านี้คือการจินตนาการทั้งปวงที่เป็นผลมาจากความคิดแบบมนุษย์ และพวกมันไม่ได้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงทั้งหลายเลย

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 14

ก่อนหน้า: 300 ผู้คนซึ่งใช้ชีวิตในดินแดนโสมมเช่นนั้น

ถัดไป: 302 ผู้คนคำนึงถึงพระคริสต์ว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger