292 ผู้คนไม่รู้ถึงการช่วยให้รอดของพระเจ้า

Intro

พระประสงค์พระเจ้าในการมาสู่โลก

คือช่วยมวลมนุษย์ให้รอดกัน

นำพวกเขากลับไปสู่ครอบครัวพระองค์

ให้โลกและสวรรค์อยู่ร่วมกันอีกครา

คนจะสื่อ "สัญญาณ" ระหว่างสวรรค์และโลก

เพราะนี่คือหน้าที่ของผู้คน


Verse 1

ณ เวลาที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ขึ้นมา

ทรงทำให้ทุกอย่างนั้นพร้อมเพื่อทุกคน

ต่อมาเป็นไปตามข้อพึงประสงค์

ทรงอนุญาตผู้คนให้ได้รับอย่างมากมาย

ภายใต้การนำของพระองค์

มนุษย์มาถึงวันนี้ได้

และทั้งหมดนี้คือแผนพระองค์


Verse 2

คนมากมายได้ความรักของพระองค์มาคุ้มครอง

คนมากมายถูกตีสอนจากความเกลียดของพระองค์

ถึงแม้ว่าผู้คนนั้นจะอธิษฐานต่อพระเจ้า

แต่พวกเขามิอาจเปลี่ยนชีวิตตนในปัจจุบัน

พอสูญเสียความหวัง พวกเขาทำได้เพียง

ปล่อยธรรมชาติไปตามครรลอง และเชื่อฟังพระเจ้า


Chorus

หลายคราที่ทรงตีสอนมวลมนุษย์

พวกเขามองดู แต่แล้วก็ละเลย

ไม่ยอมศึกษาหรือคิดใคร่ครวญ

พระเจ้าจึงทรงพิพากษาไร้ปรานี

นี่เป็นเพียงทางหนึ่งที่พระองค์ทรงงาน

แต่เป็นไปเพื่อเปลี่ยนคน

และทำให้คนรักพระองค์


Verse 3

คนยังไม่เจอชีวิตจริงหรือมองทะลุ

ความทุกข์ทนบนโลกหรือความอยุติธรรม

หากไม่มีความวิบัติใกล้เข้ามา

ส่วนใหญ่จะโอบกอดธรรมชาติ และลิ้มรส "ชีวิต"

นี่ไม่ใช่สภาวะแท้จริงของโลกหรือไร

นี่มิใช่พระสุรเสียงแห่งความรอดหรือไร


Pre-chorus

ไยไม่มีใครรักพระเจ้าอย่างแท้จริง

ไยผู้คนรักพระองค์แค่เพียง

ในการตีสอนและการทดสอบ

ไยไม่รักภายใต้การทรงคุ้มครอง


Chorus

หลายคราที่ทรงตีสอนมวลมนุษย์

พวกเขามองดู แต่แล้วก็ละเลย

ไม่ยอมศึกษาหรือคิดใคร่ครวญ

พระเจ้าจึงทรงพิพากษาไร้ปรานี

นี่เป็นเพียงทางหนึ่งที่พระองค์ทรงงาน

แต่เป็นไปเพื่อเปลี่ยนคน

และทำให้คนรักพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 29

ก่อนหน้า: 291 ใครเล่าสามารถรู้จักพระเจ้าได้เมื่อพระองค์เสด็จมา?

ถัดไป: 294 ความกรุณาของพระเจ้าได้เปิดโอกาสให้มนุษย์รอดชีวิตมาจนวันนี้

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger