224 ผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงไม่คู่ควรแก่ความรอด

Verse 1

เมื่อได้ยินเสียงจากหนทางแห่งความจริง

และพระวจนะแห่งชีวิต

เจ้าอาจเชื่อว่ามีเพียงหนึ่ง

ในพระวจนะเป็นหมื่นๆ คำเหล่านี้

ที่สอดคล้องกับความคิดต่างๆ

ที่เจ้านั้นมีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวตน

อีกทั้งสอดคล้องเข้ากันกับพระคัมภีร์


Pre-Chorus

เช่นนั้น เจ้าควรแสวงหาในพระวจนะหนึ่งคำนั้น

ในหนึ่งหมื่นคำของพระวจนะเหล่านี้ต่อไป

พระเจ้าทรงแนะนำให้เจ้าถ่อมใจ

อย่าได้มีความมั่นใจจนเกินไป

และอย่ายกย่องตัวเองให้สูงส่งจนเกินไป

สิ่งเหล่านี้มิควรทำ


Chorus

เช่นนั้นแล้ว เจ้าไม่อาจเหมาะสมกับความรอดหรอกหรือ

ไม่คู่ควรกับความรอดของพระเจ้า

หากเจ้าไม่สามารถยอมรับความจริง

ที่ทรงกล่าวอย่างราบเรียบและชัดเจนยิ่งได้

ไม่อาจเปิดใจให้กับความจริงนั้น

เจ้าจะไม่ได้รับพระพรเพียงพอ

เพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าพระบัลลังก์

ของพระเจ้าหรือ

เพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าพระบัลลังก์


Verse 2

เก็บความเคารพนับถือที่มีต่อพระเจ้า

อันน้อยนิดเอาไว้

แล้วเจ้าจะได้แสงสว่าง ที่ยิ่งใหญ่กว่า ที่ยิ่งใหญ่กว่า

หากเจ้าลองไตร่ตรองคำพูดเหล่านี้ อย่างถี่ถ้วนซ้ำๆ

เจ้าจะได้ทราบว่า

คำพูดเหล่านี้เป็นความจริง เป็นชีวิตหรือไม่

เจ้าต้องไม่หูหนวกตาบอด

กล่าวโทษพระวจนะของพระเจ้าเพียงเพราะ

การทรงปรากฏของพระคริสต์เทียมเท็จ

ในระหว่างช่วงเวลายุคสุดท้าย

และเจ้าต้องไม่เป็นคนที่หมิ่นประมาท

ในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ด้วยเหตุผลที่ว่า

เจ้ากลัวจะถูกหลอกและทำให้หลงเชื่อ


Bridge

หลังจากการพินิจพิจารณาอย่างละเอียด

หากเจ้ายังคงมีความเชื่อ ว่าคำพูดเหล่านี้

ยังไม่ใช่ความจริง หนทาง

และการแสดงออกของพระเจ้า

เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะได้รับการลงโทษในท้ายที่สุด

และเจ้าจะปราศจากพระพร


Chorus

เช่นนั้นแล้ว เจ้าไม่อาจเหมาะสมกับความรอดหรอกหรือ

ไม่คู่ควรกับความรอดของพระเจ้า

หากเจ้าไม่สามารถยอมรับความจริง

ที่ทรงกล่าวอย่างราบเรียบและชัดเจนยิ่งได้

ไม่อาจเปิดใจให้กับความจริงนั้น

เจ้าจะไม่ได้รับพระพรเพียงพอ

เพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าพระบัลลังก์

ของพระเจ้าหรือ

เพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าพระบัลลังก์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

ก่อนหน้า: 223 ท่าทีของเจ้าที่มีต่อความจริงนั้นสำคัญยิ่งชีพ

ถัดไป: 225 ต้นตอแห่งการต่อต้านพระเยซูของพวกฟาริสี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger