224 ผู้ที่ไม่ยอมรับความจริงไม่คู่ควรแก่ความรอด

Verse1

เมื่อได้ยินเสียงจากหนทางแห่งความจริง 

และพระวจนะแห่งชีวิต

เจ้าอาจเชื่อว่ามีเพียงหนึ่ง 

ในพระวจนะเป็นหมื่นๆ คำเหล่านี้

ที่สอดคล้องกับความคิดต่างๆ 

ที่เจ้านั้นมีอยู่เต็มเปี่ยมในตัวตน

อีกทั้งสอดคล้องเข้ากันกับพระคัมภีร์

Pre-Chorus

เช่นนั้น เจ้าควรแสวงหาในพระวจนะหนึ่งคำนั้น 

ในหนึ่งหมื่นคำของพระวจนะเหล่านี้ต่อไป

พระเจ้าทรงแนะนำให้เจ้าถ่อมใจ

อย่าได้มีความมั่นใจจนเกินไป

และอย่ายกย่องตัวเองให้สูงส่งจนเกินไป 

สิ่งเหล่านี้มิควรทำ

Chorus

เช่นนั้นแล้ว เจ้าไม่อาจเหมาะสมกับความรอดหรอกหรือ 

ไม่คู่ควรกับความรอดของพระเจ้า

หากเจ้าไม่สามารถยอมรับความจริง 

ที่ทรงกล่าวอย่างราบเรียบและชัดเจนยิ่งได้

ไม่อาจเปิดใจให้กับความจริงนั้น 

เจ้าจะไม่ได้รับพระพรเพียงพอ

เพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าพระบัลลังก์

ของพระเจ้าหรือ 

เพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าพระบัลลังก์

Verse2

เก็บความเคารพนับถือที่มีต่อพระเจ้า 

อันน้อยนิดเอาไว้

แล้วเจ้าจะได้แสงสว่าง ที่ยิ่งใหญ่กว่า ที่ยิ่งใหญ่กว่า

หากเจ้าลองไตร่ตรองคำพูดเหล่านี้ อย่างถี่ถ้วนซ้ำๆ 

เจ้าจะได้ทราบว่า 

คำพูดเหล่านี้เป็นความจริง เป็นชีวิตหรือไม่

เจ้าต้องไม่หูหนวกตาบอด 

กล่าวโทษพระวจนะของพระเจ้าเพียงเพราะ

การทรงปรากฏของพระคริสต์เทียมเท็จ 

ในระหว่างช่วงเวลายุคสุดท้าย

และเจ้าต้องไม่เป็นคนที่หมิ่นประมาท 

ในพระวิญญาณบริสุทธิ์

ด้วยเหตุผลที่ว่า 

เจ้ากลัวจะถูกหลอกและทำให้หลงเชื่อ

Bridge

หลังจากการพินิจพิจารณาอย่างละเอียด

หากเจ้ายังคงมีความเชื่อ ว่าคำพูดเหล่านี้ 

ยังไม่ใช่ความจริง หนทาง 

และการแสดงออกของพระเจ้า

เช่นนั้นแล้ว เจ้าจะได้รับการลงโทษในท้ายที่สุด 

และเจ้าจะปราศจากพระพร

Chorus

เช่นนั้นแล้ว เจ้าไม่อาจเหมาะสมกับความรอดหรอกหรือ 

ไม่คู่ควรกับความรอดของพระเจ้า

หากเจ้าไม่สามารถยอมรับความจริง 

ที่ทรงกล่าวอย่างราบเรียบและชัดเจนยิ่งได้

ไม่อาจเปิดใจให้กับความจริงนั้น 

เจ้าจะไม่ได้รับพระพรเพียงพอ

เพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าพระบัลลังก์

ของพระเจ้าหรือ 

เพียงพอที่จะกลับคืนสู่หน้าพระบัลลังก์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 223 ท่าทีของเจ้าที่มีต่อความจริงนั้นสำคัญยิ่งชีพ

ถัดไป: 225 ต้นตอแห่งการต่อต้านพระเยซูของพวกฟาริสี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน

ในปฐมกาล พระเจ้าทรงอยู่ในการหยุดพัก ไม่มีมนุษย์หรือสิ่งอื่นใดบนแผ่นดินโลกในเวลานั้นเลย และพระเจ้ายังไม่ได้ทรงดำเนินพระราชกิจใดๆ เลย...

จุดมุ่งหมายของการพิชิตชัยช่วงสุดท้ายคือการช่วยผู้คนให้รอด

Verse 1 การพิชิตชัยในช่วงสุดท้าย คือช่วยคนให้รอด เผยบทอวสาน เผยผ่านการพิพากษาให้เห็นความเสื่อมคน ด้วยการนั้นช่วยให้พวกเขาได้กลับใจ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger