226 ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือ

Intro

หากเจ้าว่าตรีเอกานุภาพมีจริง

จงอธิบาย "พระเจ้าหนึ่งเดียวในสามพระองค์"

พระบิดาทรงเป็นสิ่งใด สิ่งใดคือพระบุตร

พระวิญญาณทรงเป็นสิ่งใด

พระยาห์เวห์คือพระบิดาหรือไม่

พระเยซูคือพระบุตรหรือไม่

ผู้ใดคือพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระบิดามิใช่พระวิญญาณหรือไร

เนื้อแท้พระบุตรมิใช่พระวิญญาณหรือไร

งานของพระเยซูมิใช่งานพระวิญญาณหรือไร

งานพระยาห์เวห์มิได้ทำโดยพระวิญญาณหรือไร

ดั่งงานพระเยซูกระทำโดยพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าทรงสามารถมีพระวิญญาณได้กี่ดวง


Verse 1

จากคำอธิบายของเจ้า สามพระองค์

พระบิดา พระบุตร พระวิญญาณคือหนึ่งเดียว

ถ้าเป็นความจริงคือมีสามพระวิญญาณ

แต่นั่นก็หมายถึงมีพระเจ้าสามพระองค์

คือไม่มีพระเจ้าแท้จริงหนึ่งเดียว

และจะมีเนื้อแท้ภายในของพระเจ้าได้อย่างไร

หากเจ้ายอมรับว่ามีพระเจ้าองค์เดียว

พระองค์จะทรงมีบุตรและเป็นบิดาได้เช่นไร


Pre-chorus

เหล่านี้มิใช่เจ้าหลงผิดหรือไร


Chorus

มีพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น มีเพียงพระองค์เดียว

มีพระวิญญาณพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

ดังที่มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์

"มีพระเจ้าและพระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว"


Verse 2

ไม่ว่าพระบิดา พระบุตรมีจริงไหม

พระเจ้ามีเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

และเนื้อแท้สามพระองค์ที่พวกเจ้าเชื่อ

คือเนื้อแท้ของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พระเจ้าคือพระวิญญาณบังเกิดเป็นมนุษย์

ทรงอยู่ท่ามกลางคน

และทรงอยู่เหนือทุกสรรพสิ่ง

สถิตอยู่ทุกแห่ง ครอบคลุมทุกสิ่งอัน

สถิตในจักรวาลและในเนื้อหนังไปพร้อมกัน


Chorus

มีพระเจ้าหนึ่งเดียวเท่านั้น มีเพียงพระองค์เดียว

มีพระวิญญาณพระเจ้าเพียงหนึ่งเดียวเท่านั้น

ดังที่มีการบันทึกไว้ในพระคัมภีร์

"มีพระเจ้าและพระวิญญาณเพียงหนึ่งเดียว"


Outro

ในเมื่อพระเจ้าคือพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว

จึงไม่สามารถแบ่งแยกพระเจ้า

พระเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณ

หนึ่งเดียว หนึ่งพระองค์

และนั่นคือพระวิญญาณพระเจ้า


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ตรีเอกานุภาพมีอยู่จริงหรือไม่?

ก่อนหน้า: 225 ต้นตอแห่งการต่อต้านพระเยซูของพวกฟาริสี

ถัดไป: 227 พระคัมภีร์ทั้งหมดได้รับการดลใจจากพระเจ้าหรือ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger