761 เจ้ามีความรักที่แท้จริงสำหรับพระเจ้าหรือไม่?

Verse 1

แม้นเจ้ารักพระเจ้าเพื่อ

ความเพลิดเพลินของเนื้อหนัง

ความรักของเจ้าอาจถึงจุดสูงสุด

ซึ่งเจ้าเลิกขอทุกสิ่ง

แต่เจ้ายังแสวงหารักที่เจือปน

ซึ่งพระเจ้าทรงไม่พอพระทัย

ผู้ที่รักพระเจ้านั้นเพื่อเติมเต็มชีวิตและหัวใจ

เป็นพวกโลภโมโทสันเพื่อชีวิตแสนสบาย

ไม่ใช่พวกที่แสวงหารักแท้เพื่อพระเจ้า

รักเช่นนั้นถูกบังคับ เสาะหาความสุขทางใจ

พระเจ้าไม่มีความจำเป็นต้องมี


Chorus 1

รักของเจ้าเป็นแบบไหน ไฉนเจ้าจึงรักพระเจ้า

ตอนนี้ภายในตัวเจ้านั้นมีรักแท้

เพื่อพระเจ้ามากเพียงใด


Verse 2

พวกเจ้าส่วนใหญ่มีความรัก

แบบที่พระเจ้าทรงปฏิเสธ

รักเช่นนั้นไม่อาจยืนยง ไม่อาจหยั่งรากลึก

ดังผกาที่เบ่งบานและเฉาตายโดยไร้ดอกผล

ถ้าเจ้ารักพระเจ้าเช่นนี้ และถ้าเจ้าไม่มีใคร

มานำทางเจ้าในเส้นทางเบื้องหน้า เจ้าจะล้มลง

หากเจ้ารักพระเจ้าในช่วงเวลานั้น

แต่ไม่ยอมเปลี่ยนอุปนิสัยของชีวิตตน

เจ้าก็ไม่อาจหลุดพ้นจากซาตาน


Chorus 2

ไม่มีใครเช่นนี้ได้รับการทรงรับไว้ครบบริบูรณ์

พวกเขาจะเป็นของซาตาน

ทั้งร่างกาย ดวงจิต จิตวิญญาณ


Verse 3

ผู้ที่ไม่อาจได้รับการทรงรับไว้

จะกลับไปยังที่ที่จากมา

กลับลงไปยังบึงไฟ

เพื่อรับการลงโทษของพระเจ้า

ผู้ได้รับการทรงรับไว้

คือผู้ที่ละทิ้งและหลบหนีซาตาน

พวกเขานั้นถูกนับรวม

ท่ามกลางผู้คนแห่งราชอาณาจักร


Chorus 3

เหล่านี้คือผู้คนที่กลายมาเป็น

ผู้คนแห่งราชอาณาจักร

เจ้าเต็มใจหรือไม่ที่จะมาเป็นบุคคลในประเภทนี้


Outro

เจ้าเต็มใจจะได้รับการทรงรับไว้หรือไม่

หลบหนีจากซาตานและกลับไปสู่พระเจ้า

เจ้านั้นเป็นของซาตาน หรือเจ้าถูกนับรวม

ท่ามกลางประชากรแห่งราชอาณาจักร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้เชื่อควรที่จะยึดถือทัศนคติแบบใด

ก่อนหน้า: 760 ความรักอันไร้ราคีที่ปราศจากมลทิน

ถัดไป: 762 เจ้าไม่รักพระเจ้าอย่างแท้จริง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger