1023 สถานหยุดพักซึ่งต่างกันของพระเจ้ากับมนุษย์

Spoken

เมื่อพระเจ้าและมนุษยชาติเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน

นั่นหมายความว่า มนุษยชาติได้รับการช่วยให้รอด

และซาตานได้ถูกทำลายไปแล้ว

และหมายความว่าพระราชกิจของพระเจ้าในมนุษย์นั้น

ครบบริบูรณ์อย่างถ้วนทั่วแล้ว

พระเจ้าจะไม่ทรงสานต่อพระราชกิจในมนุษย์อีกต่อไป

และพวกเขาจะไม่ใช้ชีวิตอยู่ภายใต้

แดนครอบครองของซาตานอีกต่อไป

เช่นนั้นแล้ว พระเจ้าจะไม่ทรงสาละวนอีกต่อไป

และพวกมนุษย์ก็จะไม่เคลื่อนไหว

อย่างไม่หยุดหย่อนอีกต่อไป

พระเจ้าและมนุษยชาติจะเข้าสู่การหยุดพักไปพร้อมกัน

พระเจ้าจะทรงเสด็จกลับ

สู่พระราชฐานดั้งเดิมของพระองค์

และแต่ละคนก็จะกลับไป

สู่สถานที่แต่ละแห่งของพวกเขา

เหล่านี้คือบั้นปลาย

ที่พระเจ้าจะทรงพำนักและมนุษย์จะอาศัยอยู่

เมื่อการบริหารจัดการทั้งหมดทั้งมวล

ของพระเจ้าเสร็จสิ้นลงแล้ว


Verse 1

พระเจ้าทรงมีปลายทางของพระองค์

มนุษย์ก็มีของตนเอง

พระเจ้ายามพักจะคอยนำทางคน

ผู้นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว

พระเจ้าจะไม่ทรงอยู่ท่ามกลางมนุษยชาติ

มนุษย์ไม่อาจอยู่ในปลายทางของพระเจ้า

ไม่อาจจะอยู่ในอาณาจักรเดียวกัน

ด้วยวิถีดำรงชีวิตนั้นแตกต่าง


Chorus 1

มนุษย์ก็คือดอกผลของการบริหารจัดการ

และคือเป้าหมายของการนำทาง

พระเจ้าคือองค์หนึ่งเดียวที่ทรงนำทางผู้คน

พระเจ้ากับคนแก่นแท้นั้นช่างแตกต่าง


Verse 2

ที่หยุดพักของมนุษย์คือแผ่นดินโลก

ที่หยุดพักของพระเจ้าคือฟ้าสวรรค์

คนหยุดพักบนแผ่นดินโลกและนมัสการพระเจ้า

พระเจ้าหยุดพักจะนำมนุษย์ทั้งมวล

พระเจ้าจะนำจากสวรรค์ ไม่ใช่จากโลก

พระเจ้ายังคือพระวิญญาณมนุษย์จะยังเป็นเนื้อหนัง

พระเจ้าและคนหยุดพักตามหนทางตน

พระเจ้าหยุดพักและปรากฏท่ามกลางคน


Chorus 2

เมื่อมนุษย์หยุดพัก

พระเจ้าจะทรงนำพาพวกเขา

ไปเยี่ยมเยือนแดนฟ้าสวรรค์

เพื่อให้ได้ชื่นชมชีวิตเป็นไปในโลกสวรรค์เบื้องบน

เพื่อให้ได้ชื่นชมชีวิตเป็นไปในโลกสวรรค์เบื้องบน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระเจ้าและมนุษย์จะเข้าสู่การหยุดพักด้วยกัน

ก่อนหน้า: 1022 มนุษย์ได้ความสะอาดบริสุทธิ์ที่เคยมีกลับคืนมา

ถัดไป: 1024 มีเพียงผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จะได้เข้าสู่การพักสงบ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger