1023 สถานหยุดพักซึ่งต่างกันของพระเจ้ากับมนุษย์

Verse 1

พระเจ้าทรงมีปลายทางของพระองค์

มนุษย์ก็มีของตนเอง

พระเจ้ายามพักจะคอยนำทางคน

ผู้นมัสการพระเจ้าเที่ยงแท้หนึ่งเดียว

พระเจ้าจะไม่ทรงอยู่ท่ามกลางมนุษยชาติ

มนุษย์ไม่อาจอยู่ในปลายทางของพระเจ้า

ไม่อาจจะอยู่ในอาณาจักรเดียวกัน

ด้วยวิถีดำรงชีวิตนั้นแตกต่าง

Chorus 1

มนุษย์ก็คือดอกผลของการบริหารจัดการ

และคือเป้าหมายของการนำทาง

พระเจ้าคือองค์หนึ่งเดียวที่ทรงนำทางผู้คน

พระเจ้ากับคนแก่นแท้นั้นช่างแตกต่าง

Verse 2

ที่หยุดพักของมนุษย์คือแผ่นดินโลก

ที่หยุดพักของพระเจ้าคือฟ้าสวรรค์

คนหยุดพักบนแผ่นดินโลกและนมัสการพระเจ้า

พระเจ้าหยุดพักจะนำมนุษย์ทั้งมวล

พระเจ้าจะนำจากสวรรค์ ไม่ใช่จากโลก

พระเจ้ายังคือพระวิญญาณมนุษย์จะยังเป็นเนื้อหนัง

พระเจ้าและคนหยุดพักตามหนทางตน

พระเจ้าหยุดพักและปรากฏท่ามกลางคน

Chorus 2

เมื่อมนุษย์หยุดพัก

พระเจ้าจะทรงนำพาพวกเขา

ไปเยี่ยมเยือนแดนฟ้าสวรรค์

เพื่อให้ได้ชื่นชมชีวิตเป็นไปในโลกสวรรค์เบื้องบน

เพื่อให้ได้ชื่นชมชีวิตเป็นไปในโลกสวรรค์เบื้องบน

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 1022 มนุษย์ได้ความสะอาดบริสุทธิ์ที่เคยมีกลับคืนมา

ถัดไป: 1024 มีเพียงผู้ได้รับการชำระให้บริสุทธิ์จะได้เข้าสู่การพักสงบ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ไปสู่บั้นปลาย

เมื่อใดก็ตามที่พาดพิงถึงเรื่องของบั้นปลาย พวกเจ้าปฏิบัติต่อมันด้วยความจริงจังเป็นพิเศษ ยิ่งไปกว่านั้น...

เกี่ยวกับพระคัมภีร์ (4)

ผู้คนมากมายเชื่อว่าความเข้าใจและความสามารถที่จะตีความพระคัมภีร์เป็นสิ่งเดียวกันกับการพบหนทางที่แท้จริง—แต่ในความเป็นจริงแล้ว อะไรๆ...

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เกิดขึ้นอย่างไร

คริสตจักรแห่งพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ก็เช่นเดียวกันกับคริสตจักรทั้งหลายของศาสนาคริสต์ได้มีขึ้นมาเนื่องจากพระราชกิจของพระเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็…...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger