244 การเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้าสามารถยุติลงด้วยการลงโทษได้เท่านั้น

1 พระเจ้าได้ทรงใช้เวลาหลายพันปีในการทำให้การบริหารจัดการของพระองค์ครบบริบูรณ์ ผ่านตลอดหลายยุคเพื่อบริหารจัดการมวลมนุษย์ของพระองค์  สิ่งที่พระองค์ทรงปรารถนาน้อยที่สุดที่จะได้เห็นก็คือมวลมนุษย์ที่พระองค์ทรงช่วยให้รอด เยาะเย้ยท้าทายพระองค์ และพระองค์ทรงปรารถนาน้อยกว่านั้นที่จะเห็นเหตุการณ์ที่ผู้คนที่เคยชื่นชมพระคุณของพระองค์ทรยศพระองค์  ทั้งหมดที่พระองค์ทรงทำหมายให้ช่วยผู้คนให้รอดมากขึ้น ให้ได้รับผู้คนที่เข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และมีจิตใจเป็นหนึ่งเดียวกับพระองค์ไว้มากขึ้น เพื่อที่พวกเขาอาจเข้าไปสู่ราชอาณาจักรของพระองค์และชื่นชมพระสัญญาของพระองค์

2 เพราะฉะนั้น พระองค์จึงทรงชิงชังที่สุดเมื่อมีการเยาะเย้ยท้าทายเกิดขึ้นในครอบครัวของพระองค์  มีทีท่าที่ดีกว่าการลงโทษและการสาบแช่งให้พระองค์ทรงใช้กับพวกที่เยาะเย้ยท้าทายพระองค์หรือไม่?  พวกที่ถูกลงโทษมีตัวเลือกอะไรบ้าง?  การเยาะเย้ยท้าทาย การหมิ่นประมาท และการทรยศพระเจ้าสามารถจบลงด้วยการลงโทษเท่านั้น  นี่คือพระอุปนิสัยของพระเจ้า และหนทางที่ดีที่สุดสำหรับพระองค์ในการจัดการกับคนชั่ว  ไม่เคยมีใครหนีรอดจากมัน  ก่อนหน้านี้เป็นเช่นไร บัดนี้ก็เป็นเช่นนั้น และจะเป็นเช่นนั้นในอนาคต นั่นเป็นข้อเท็จจริงที่ไม่เปลี่ยนแปลงนิรันดร์

ดัดแปลงจาก บทส่งท้ายของตัวอย่างชั้นเยี่ยมของเรื่อง การลงโทษสำหรับการต้านทานพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ก่อนหน้า: 243 ผลสืบเนื่องของการบอกปัดพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ถัดไป: 245 พระเจ้าทรงหวังให้ผู้คนไม่กลายเป็นพวกฟาริสี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

64. ความหยิ่งยโสมาก่อนความล้มเหลว

โดย ซินเจี๋ย ประเทศจีนพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ตรัสว่า “ความโอหังคือรากเหง้าของอุปนิสัยอันเสื่อมทรามของมนุษย์ ยิ่งผู้คนโอหังมากขึ้นเท่าใด...

52. ลาก่อน จอมตามใจ!

โดย หลี่เฟย ประเทศสเปนพูดถึงคนที่ชอบตามใจผู้อื่น ก่อนมาเชื่อในพระเจ้า ฉันเคยคิดว่าพวกเขาช่างยอดเยี่ยม พวกเขามีอุปนิสัยที่อ่อนโยน...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger