734 เจ้ามีแนวโน้มที่จะเยาะเย้ยท้าทายพระเจ้าเมื่อเจ้ามีข้อเรียกร้องกับพระองค์

1 ไม่มีสิ่งใดลำบากยากเย็นที่จะจัดการแก้ไขมากไปกว่าข้อเรียกร้องทั้งหลายซึ่งผู้คนทำต่อพระเจ้า  หากไม่มีสิ่งใดเลยซึ่งพระเจ้าทรงกระทำนั้นคล้อยตามการคิดของเจ้า และหากพระองค์ไม่ทรงกระทำการโดยสอดคล้องกับการคิดของเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าก็ย่อมมีแววว่าจะต้านทาน—ซึ่งแสดงให้เห็นว่าในธรรมชาตินั้น มนุษย์ต่อต้านพระเจ้า  ปัญหานี้ต้องเป็นที่รู้จักและได้รับการแก้ไขโดยการไล่ตามเสาะหาความจริง  พวกที่ปราศจากความจริงทำข้อเรียกร้องมากมายต่อพระเจ้า ในขณะที่บรรดาผู้ที่เข้าใจความจริงอย่างแท้จริงไม่ทำข้อเรียกร้องเลย พวกเขารู้สึกเพียงแค่ว่า พวกเขายังไม่ได้ทำให้พระเจ้าพึงพอพระทัยมากพอ ว่าพวกเขาไม่เชื่อฟังพระเจ้ามากพอ

2 การที่ผู้คนทำข้อเรียกร้องทั้งหลายต่อพระเจ้าอยู่เสมอนั้นสะท้อนธรรมชาติอันเสื่อมทรามของพวกเขา  หากเจ้าไม่ปฏิบัติต่อการนี้ว่าเป็นปัญหาร้ายแรง หากเจ้าไม่ปฏิบัติต่อการนี้ว่าเป็นบางสิ่งซึ่งสำคัญ เช่นนั้นแล้ว ย่อมจะมีภัยและอันตรายที่ซ่อนอยู่บนเส้นทางของการเชื่อของเจ้า  เจ้ามีความสามารถที่จะเอาชนะสิ่งธรรมดาสามัญ แต่เมื่อชะตากรรม ความสำเร็จที่คาดว่าน่าจะเป็นไปได้ และบั้นปลายของเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้อง บางทีเจ้าอาจจะไร้ความสามารถที่จะเอาชนะก็เป็นได้  ณ เวลานั้น หากเจ้ายังคงปราศจากความจริง ก็เป็นไปได้อย่างมากที่เจ้าอาจหันไปใช้หนทางเดิมๆ ของเจ้า และด้วยการนี้ย่อมจะกลายเป็นหนึ่งในพวกที่ถูกทำลาย

3 ผู้คนมากมายได้ติดตามเช่นนั้นตลอดเวลา พวกเขาประพฤติตนดีในระหว่างที่พวกเขาติดตาม  แต่การนี้ไม่ได้เป็นตัวกำหนดสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต กล่าวคือ นี่เป็นเพราะเจ้าไม่เคยได้ตระหนักรู้จุดอ่อนของเจ้า หรือสิ่งที่ถูกเปิดเผยจากธรรมชาติของเจ้าและที่สามารถต่อต้านพระเจ้า และเมื่อสิ่งเหล่านั้นยังไม่ได้พาความวิบัติมาถึงตัวเจ้า เจ้าก็ยังคงไม่รู้ และเป็นไปได้มากว่าเมื่อการเดินทางของเจ้าสิ้นสุดลงและพระราชกิจของพระเจ้าเสร็จสิ้น เจ้าจะทำสิ่งที่ต่อต้านพระเจ้าอย่างที่สุดและเป็นการหมิ่นประมาทพระองค์อย่างร้ายแรงที่สุด

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ผู้คนสร้างข้อเรียกร้องต่อพระเจ้ามากเกินไป

ก่อนหน้า: 733 มนุษย์ช่างขาดพร่องเหตุผลยิ่งนัก!

ถัดไป: 735 เส้นทางที่จำเป็นสู่การยำเกรงพระเจ้าและการหลบเลี่ยงความชั่ว

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger