756 จงใช้ความจริงทำให้ซาตานปราชัยเพื่อการได้รับโดยพระเจ้า

Intro

ในช่วงของการสนับสนุน

และจัดเตรียมของพระเจ้า

ทรงบอกคนถึงข้อพึงประสงค์และน้ำพระทัย

ทรงแสดงกิจการพระอุปนิสัย

สิ่งที่ทรงมีและสิ่งที่ทรงเป็นต่อคน


Verse 1

เป้าหมายคือให้คนพร้อมวุฒิภาวะ

ช่วยคนได้รับความจริงยามติดตามพระองค์

ความจริงคืออาวุธที่ทรงให้คน

อาวุธเพื่อการต่อสู้กับซาตาน


Verse 2

เมื่อพร้อมความจริง คนต้องเผชิญการทดสอบ

พระเจ้าทรงทดสอบคนโดยหลากวิธี

แต่ "ความช่วยเหลือ" ต้องมีในทุกวิธีการ

จากซาตาน ศัตรูของพระเจ้า


Chorus

มนุษย์สามารถได้รับความรอดไหม

ขึ้นอยู่กับเขาสามารถชนะซาตานหรือไม่

มนุษย์สามารถได้รับอิสรภาพไหม

ขึ้นอยู่กับเขาสามารถใช้อาวุธหรือไม่

เพื่อเอาชนะพันธนาการของซาตาน

ให้มันทิ้งความหวัง ปล่อยมือจากเขาไป

โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ โอ


Verse 3

หลังจากประทานอาวุธให้มนุษย์ได้ต่อสู้

พระเจ้าทรงมอบมนุษย์ให้ซาตาน

ให้ซาตานทดสอบวุฒิภาวะมนุษย์

เพื่อดูว่ามนุษย์สามารถหลุดพ้นกับดักหรือไม่


Verse 4

หากมนุษย์หนีรอดจากซาตานและยังอยู่

มนุษย์จะผ่านการทดสอบอย่างแน่นอน

แต่หากมนุษย์ล้มเหลวในเรื่องนี้

และนบนอบต่อซาตาน เขาจะไม่ได้ผ่าน


Bridge

ไม่ว่าพระเจ้าทรงตรวจสิ่งใดในตัวคน

มาตรฐานการทดสอบคือเพื่อดู

ว่าคนตั้งมั่นไหมในคำพยานของตน

เมื่อเขาถูกจู่โจมโดยซาตาน

และเขาละทิ้งพระเจ้า และยอมแพ้หรือไม่

ขณะเขาอยู่ในบ่วงของซาตาน


Chorus

มนุษย์สามารถได้รับความรอดไหม

ขึ้นอยู่กับเขาสามารถชนะซาตานหรือไม่

มนุษย์สามารถได้รับอิสรภาพไหม

ขึ้นอยู่กับเขาสามารถใช้อาวุธหรือไม่

เพื่อเอาชนะพันธนาการของซาตาน

ให้มันทิ้งความหวัง ปล่อยมือจากเขาไป


Outro

หากซาตานละทิ้งความหวัง และปล่อยใครสักคน

มันย่อมจะไม่เอาบุคคลนี้ไปจากพระเจ้า

จะไม่มีวันกล่าวหาแทรกแซงอีกต่อไป

ไม่มีวันทรมานหรือเข้าจู่โจมเขา

บุคคลเช่นนี้เท่านั้นจะได้รับไว้โดยพระเจ้า

นี่คือกระบวนการที่พระเจ้าทรงได้รับผู้คน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้า พระอุปนิสัยของพระเจ้า และพระเจ้าพระองค์เอง 2

ก่อนหน้า: 755 มีเพียงบรรดาผู้ที่ทำให้ซาตานปราชัยเท่านั้นที่ได้รับการช่วยให้รอด

ถัดไป: 757 คำเตือนแห่งคำพยานของโยบต่อชนรุ่นหลัง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger