921 ทุกสรรพสิ่งต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของพระเจ้า

1

พระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่ง พระองค์จึงทำให้ทุกสิ่งนั้น

อยู่ภายใต้การปกครองยอมจำนนต่ออำนาจพระองค์

ทรงบัญชาทุกอย่างควบคุมทุกสิ่งไว้ในมือ

สิ่งมีชีวิต ภูเขา ลำธารและคน 

ต้องอยู่ใต้พระองค์ปกครอง

ทุกสิ่งในชั้นฟ้าและบนผืนดิน

ต้องอยู่ใต้อำนาจครองของพระองค์

ทุกสิ่งต้องยอม ไม่มีทางเลือกใด

นี่คือคำบัญชาและสิทธิ์อำนาจพระองค์

2

พระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงทำให้ทุกสิ่งนั้น

อยู่ภายใต้การปกครองยอมจำนนต่ออำนาจพระองค์

ทุกๆอย่างถูกบัญชาโดยพระเจ้าสั่งการและจัดระดับชั้น

แบ่งแยกตามประเภทของสิ่งนั้น

จัดวางตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า

ทุกสิ่งในชั้นฟ้าและบนผืนดิน

ต้องอยู่ใต้อำนาจครองของพระองค์

ทุกสิ่งต้องยอม ไม่มีทางเลือกใด

นี่คือคำบัญชาและสิทธิ์อำนาจพระองค์

3

แม้สิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใด 

มันจะไม่มีทางเหนือไปกว่าพระเจ้าได้

ทุกสิ่งรับใช้ไม่กล้าเรียกร้องหรือกล้าท้าทาย 

พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์

มนุษย์ สิ่งทรงสร้างของพระเจ้า

ต้องรักษาหน้าที่เช่นกัน

ไม่ว่าเป็นเจ้านายหรือผู้ดูแลทุกๆสิ่ง 

ไม่ว่าสถานะสูงเพียงใด

เขายังคงเป็นคนเล็กน้อยในปกครองของพระเจ้า

เป็นมนุษย์ที่ช่างไม่สำคัญที่พระเจ้าทรงสร้าง 

ไม่มีวันจะเหนือกว่าพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 920 ทุกสรรพสิ่งจะนบนอบภายใต้อำนาจครอบครองของพระเจ้า

ถัดไป: 922 ไม่มีมนุษย์คนใดหรือสิ่งใดสามารถล้ำเลิศกว่าสิทธิอำนาจและฤทธานุภาพของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระราชกิจสามช่วงระยะบอกทุกอย่างเกี่ยวกับการบริหารจัดการมนุษย์ของพระเจ้า

Verse1 พระราชกิจบริหารจัดการบรรดาผู้คน แบ่งออกเป็นสามช่วงระยะ ซึ่งแปลว่าพระราชกิจช่วยมนุษย์ให้รอด แบ่งเป็นสามช่วงระยะ สามช่วงระยะนี้...

เจ้าควรจะทำภารกิจในอนาคตของเจ้าอย่างไร?

เจ้าสามารถสื่อสารถึงพระอุปนิสัยที่พระเจ้าทรงแสดงออกในแต่ละยุคอย่างเป็นรูปธรรมด้วยภาษาที่เหมาะแก่การถ่ายทอดความสำคัญของยุคนั้นๆ ได้หรือไม่?...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger