ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ทุกสรรพสิ่งต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของพระเจ้า

播放速度

ทุกสรรพสิ่งต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของพระเจ้า

1

พระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่ง พระองค์จึงทำให้ทุกสิ่งนั้น

อยู่ภายใต้การปกครองยอมจำนนต่ออำนาจพระองค์

ทรงบัญชาทุกอย่างควบคุมทุกสิ่งไว้ในมือ

สิ่งมีชีวิต ภูเขา ลำธารและคน

ต้องอยู่ใต้พระองค์ปกครอง

ทุกสิ่งในชั้นฟ้าและบนผืนดิน

ต้องอยู่ใต้อำนาจครองของพระองค์

ทุกสิ่งต้องยอม ไม่มีทางเลือกใด

นี่คือคำบัญชาและสิทธิ์อำนาจพระองค์

2

พระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงทำให้ทุกสิ่งนั้น

อยู่ภายใต้การปกครองยอมจำนนต่ออำนาจพระองค์

ทุกๆอย่างถูกบัญชาโดยพระเจ้าสั่งการและจัดระดับชั้น

แบ่งแยกตามประเภทของสิ่งนั้น

จัดวางตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า

ทุกสิ่งในชั้นฟ้าและบนผืนดิน

ต้องอยู่ใต้อำนาจครองของพระองค์

ทุกสิ่งต้องยอม ไม่มีทางเลือกใด

นี่คือคำบัญชาและสิทธิ์อำนาจพระองค์

3

แม้สิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใด

มันจะไม่มีทางเหนือไปกว่าพระเจ้าได้

ทุกสิ่งรับใช้ไม่กล้าเรียกร้องหรือกล้าท้าทาย

พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์

มนุษย์ สิ่งทรงสร้างของพระเจ้า

ต้องรักษาหน้าที่เช่นกัน

ไม่ว่าเป็นเจ้านายหรือผู้ดูแลทุกๆสิ่ง

ไม่ว่าสถานะสูงเพียงใด

เขายังคงเป็นคนเล็กน้อยในปกครองของพระเจ้า

เป็นมนุษย์ที่ช่างไม่สำคัญที่พระเจ้าทรงสร้าง

ไม่มีวันจะเหนือกว่าพระเจ้า

จาก ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

ก่อนหน้า:พระเจ้าอยู่ในสวรรค์และแผ่นดินโลก

ถัดไป:เจ้ารู้จักพระราชกิจของพระเจ้าหรือไม่