ทุกสรรพสิ่งต้องอยู่ภายใต้อำนาจปกครองของพระเจ้า

1

พระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่ง พระองค์จึงทำให้ทุกสิ่งนั้น

อยู่ภายใต้การปกครองยอมจำนนต่ออำนาจพระองค์

ทรงบัญชาทุกอย่างควบคุมทุกสิ่งไว้ในมือ

สิ่งมีชีวิต ภูเขา ลำธารและคน

ต้องอยู่ใต้พระองค์ปกครอง

ทุกสิ่งในชั้นฟ้าและบนผืนดิน

ต้องอยู่ใต้อำนาจครองของพระองค์

ทุกสิ่งต้องยอม ไม่มีทางเลือกใด

นี่คือคำบัญชาและสิทธิ์อำนาจพระองค์

2

พระเจ้าสร้างทุกสรรพสิ่งพระองค์จึงทำให้ทุกสิ่งนั้น

อยู่ภายใต้การปกครองยอมจำนนต่ออำนาจพระองค์

ทุกๆอย่างถูกบัญชาโดยพระเจ้าสั่งการและจัดระดับชั้น

แบ่งแยกตามประเภทของสิ่งนั้น

จัดวางตามพระประสงค์ของพระเป็นเจ้า

ทุกสิ่งในชั้นฟ้าและบนผืนดิน

ต้องอยู่ใต้อำนาจครองของพระองค์

ทุกสิ่งต้องยอม ไม่มีทางเลือกใด

นี่คือคำบัญชาและสิทธิ์อำนาจพระองค์

3

แม้สิ่งนั้นจะยิ่งใหญ่เพียงใด

มันจะไม่มีทางเหนือไปกว่าพระเจ้าได้

ทุกสิ่งรับใช้ไม่กล้าเรียกร้องหรือกล้าท้าทาย

พระเจ้าผู้สร้างมนุษย์

มนุษย์ สิ่งทรงสร้างของพระเจ้า

ต้องรักษาหน้าที่เช่นกัน

ไม่ว่าเป็นเจ้านายหรือผู้ดูแลทุกๆสิ่ง

ไม่ว่าสถานะสูงเพียงใด

เขายังคงเป็นคนเล็กน้อยในปกครองของพระเจ้า

เป็นมนุษย์ที่ช่างไม่สำคัญที่พระเจ้าทรงสร้าง

ไม่มีวันจะเหนือกว่าพระเจ้า

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: พระเจ้าทรงปรารถนาจะไถ่บาปมนุษย์ ให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

ถัดไป: พระเจ้าทรงเมตตาอย่างมากมายและทรงพิโรธอย่างล้ำลึก

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

เจ้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความเชื่อ ?

ในมนุษย์มีเพียงถ้อยคำที่ไม่แน่นอนเกี่ยวกับความเชื่อ กระนั้นมนุษย์ก็ยังไม่รู้ว่าความเชื่อประกอบขึ้นด้วยอะไร ที่ยิ่งรู้น้อยไปกว่านั้นก็คือ...

การเข้าใจพระอุปนิสัยของพระเจ้ามีความสำคัญมาก

มีหลายสิ่งที่เราหวังให้พวกเจ้าได้สัมฤทธิ์ กระนั้นก็ตามไม่ใช่การกระทำทั้งหมดของพวกเจ้า ไม่ใช่ทุกสิ่งที่เกี่ยวกับชีวิตของพวกเจ้า...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้