58 สิ่งใดที่สามารถทำเพื่อเปลี่ยนธรรมชาติอันผิดบาปของมนุษย์

Verse 1

บาปมนุษย์อาจสามารถได้รับการอภัย

โดยเครื่องบูชาลดล้างบาป

แต่มนุษย์ไม่อาจหยุดทำบาป

และไม่อาจเปลี่ยนธรรมชาติตน

เพื่อให้ไม่เป็นบาปต่อไปอีก

เพราะราชกิจการตรึงกางเขนของพระเจ้า

มนุษย์จึงได้รับการอภัย

แต่ยังใช้ชีวิตร่วมกับความเสื่อมทรามของซาตาน


Pre-chorus 1

มนุษย์ต้องได้รับความรอด

จากอุปนิสัยเยี่ยงซาตานอย่างครบบริบูรณ์

เพื่อที่ธรรมชาติผิดบาปของเขา

อาจโดนกำจัดไปทั้งหมด

ไม่มีวันหวนกลับ

ดังนั้นอุปนิสัยคนจึงได้รับการเปลี่ยนแปลง


Chorus

คนต้องเข้าใจวิถีชีวิต เส้นทางการเติบโต

และวิธีเปลี่ยนอุปนิสัยตน

เขาต้องทำตัวตามเส้นทางนี้

เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้ค่อย ๆ เกิด

แล้วเขาอาจได้อยู่ในแสงสว่าง

และทุกสิ่งที่เขาทำจะเป็นตามน้ำพระทัย

เขาจะทิ้งอุปนิสัย

ที่เสื่อมทรามเพราะซาตาน

เขาจะพ้นจากเงื้อมมือของซาตาน

ออกจากบาปได้อย่างเต็มตัว

เมื่อนั้นเท่านั้น คนจะได้รับความรอดครบบริบูรณ์


Verse 2

ดังนั้นราชกิจพระเจ้าในช่วงระยะนี้

พระองค์ทรงใช้พระวจนะ

เพื่อเปิดเผยความเสื่อมทรามในอุปนิสัยคน

เพื่อเขาจะกระทำทุกสิ่งตามทางที่ถูกที่ควร

ช่วงระยะนี้มีความหมายมากกว่าช่วงระยะก่อนหน้า

อีกทั้งให้ผลมากกว่า

เพราะตอนนี้คือราชกิจพระวจนะ


Pre-chorus 2

พระวจนะเสริมชีวิตและฟื้นอุปนิสัยคน

ราชกิจนี้ละเอียดทั่วถึงกว่า

การปรากฏเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้าย

ทำให้นัยสำคัญในเรื่องนั้นครบบริบูรณ์

เติมเต็มแผนพระเจ้าเพื่อช่วยคนให้รอด


Chorus

คนต้องเข้าใจวิถีชีวิต เส้นทางการเติบโต

และวิธีเปลี่ยนอุปนิสัยตน

เขาต้องทำตัวตามเส้นทางนี้

เพื่อให้การเปลี่ยนแปลงนี้ค่อย ๆ เกิด

แล้วเขาอาจได้อยู่ในแสงสว่าง

และทุกสิ่งที่เขาทำจะเป็นตามน้ำพระทัย

เขาจะทิ้งอุปนิสัย

ที่เสื่อมทรามเพราะซาตาน

เขาจะพ้นจากเงื้อมมือของซาตาน

ออกจากบาปได้อย่างเต็มตัว

เมื่อนั้นเท่านั้น คนจะได้รับความรอดครบบริบูรณ์

ได้รับความรอดครบบริบูรณ์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (4)

ก่อนหน้า: 57 จงยอมรับการตัดสินของพระคริสต์ในยุคสุดท้ายเพื่อได้รับการชำระให้บริสุทธิ์

ถัดไป: 59 พระราชกิจการพิพากษาและการตีสอนลงลึกกว่าพระราชกิจการไถ่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger