487 คนเราไม่สามารถไล่ตามเสาะหาชีวิตได้โดยปราศจากพระวจนะของพระเจ้า

ในการไล่ตามเสาะหาชีวิต เจ้าต้องให้ความสนใจกับสองสิ่ง กล่าวคือ สิ่งแรก การเข้าใจความจริงภายในพระวจนะของพระเจ้า สิ่งที่สอง การเข้าใจตัวเจ้าเองภายในพระวจนะของพระเจ้า สองสิ่งนี้เป็นรากฐานสำคัญที่สุด ไม่มีชีวิตหรือความจริงภายนอกพระวจนะของพระเจ้า หากเจ้าไม่แสวงความจริงภายในพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้ว เจ้าสามารถไปแสวงหาสิ่งนั้นได้ที่ใดหรือ? ที่ใดในโลกหรือที่มีความจริง?ไม่มีความจริงเพียงขี้ผงอยู่เลยในหนังสือทั้งหมดในโลก! ส่วนสำคัญที่สุดของการเข้าใจความจริงในพระวจนะของพระเจ้า คือการเข้าใจพระเจ้าภายในพระวจนะของพระองค์ การเข้าใจชีวิตมนุษย์ภายในพระวจนะของพระองค์ การเข้าใจแง่มุมทั้งหมดของความจริงภายในพระวจนะของพระองค์ และการมารู้จักตัวเองอย่างแท้จริงและการค้นพบความหมายของการดำรงอยู่ของมนุษย์ภายในพระวจนะของพระเจ้า... ความจริงทั้งหมดนั้นอยู่ภายในพระวจนะของพระเจ้า เจ้าไม่สามารถเข้าสู่ความจริงได้นอกเสียจากว่า สิ่งนั้นจะกระทำเสร็จสิ้นโดยผ่านทางพระวจนะของพระเจ้า ผลลัพธ์สุดท้ายหลักที่เจ้าต้องบรรลุคือการรู้ว่า การครองความเข้าใจและความรู้ของพระวจนะของพระเจ้าคือสิ่งใด ด้วยการเข้าใจอันแท้จริงของพระวจนะของพระเจ้า เช่นนั้นแล้วเจ้าจึงสามารถเข้าใจความจริง นี่คือสิ่งที่เป็นพื้นฐานที่สุด

ดัดแปลงจาก “โดยการไล่ตามเสาะหาความจริงเท่านั้นคนเราจึงจะสามารถสัมฤทธิ์การเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัยได้” ใน บันทึกการบรรยายของพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย

ก่อนหน้า: 486 การเตรียมตัวเจ้าเองให้พร้อมสรรพด้วยพระวจนะของพระเจ้าคือลำดับความสำคัญสูงสุดของเจ้า

ถัดไป: 488 วิธีเข้าสู่ความเป็นจริงแห่งพระวจนะของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 21

มนุษย์ล้มลงในท่ามกลางความสว่างของเรา และตั้งมั่นเพราะความรอดของเรา เมื่อเรานำความรอดมาสู่ทั่วทั้งจักรวาล...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger