728 เจ้าสามารถนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรียงของพระเจ้าได้จริงหรือ?

Verse 1

พวกเจ้าเต็มใจที่จะชื่นชมพรพระเจ้าบนโลกนี้

ที่เหมือนกับพรบนสวรรค์หรือไม่?

จะให้ค่าความเข้าใจพระเจ้า การชื่นชมวจนะ

และการรู้จักพระองค์เป็นสิ่งมีค่าที่สุดไหม?

สามารถอย่างแท้จริงที่จะนบนอบต่อพระเจ้า

โดยไม่คิดถึงอนาคตตนหรือไม่?

พวกเจ้าจะยอมให้ตัวเองถึงแก่ความตาย

และถูกนำทางดังแกะโดยพระเจ้าไหม

มีใครในพวกเจ้าสัมฤทธิ์สิ่งเหล่านี้ได้ไหม

เป็นไปได้ไหมว่าทุกคนที่พระเจ้าทรงยอมรับ

และได้รับสัญญาของพระองค์

คือบรรดาผู้ที่รับพระพร


Chorus

หากพระเจ้าทดสอบ

พวกเจ้าจะวางชีวิตในมือพระองค์

เห็นความตั้งใจ รู้พระทัยในบททดสอบหรือไม่?

ไม่ทรงปรารถนาวาจาที่จับใจ

เจ้านั้นไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องราวประทับใจ

ทรงขอให้เจ้ากล่าวคำพยานที่ดีต่อพระองค์

และเข้าสู่ความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง

และอย่างเต็มเปี่ยม

หากพระเจ้าไม่ตรัสโดยตรง

เจ้าจะทิ้งได้ทุกสิ่งไหมเพื่อรับใช้พระองค์?

นี่เองที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์

ใครเล่าจะเข้าใจความหมายวจนะ


Verse 2

พระเจ้าขอให้ใจพวกเจ้าไม่หนักหน่วงคลางแคลงใจ

กระตือรือร้นในการเข้าสู่ จับใจความแก่นแท้วจนะ

นี่จะป้องกันการเข้าใจผิดต่อพระวจนะ

และการละเมิดกฤษฎีกาบริหารของพระองค์


Bridge

จงอย่าคิดถึงโชคชะตาแต่ทำดังที่ปลงใจ

ว่าจะเชื่อฟังการจัดวางเรียบเรียง

ของพระเจ้าในทุกสิ่ง

ทุกคนในพระนิเวศควรทำให้มากที่สุด

ถวายสิ่งที่ดีที่สุด

แก่ราชกิจส่วนสุดท้ายบนโลก

เจ้าเต็มใจปฏิบัติสิ่งเหล่านี้ไหม?

ในวจนะมีเจตนารมณ์ที่ทรงหวังให้พวกเจ้าเข้าใจ


Chorus

หากพระเจ้าทดสอบ

พวกเจ้าจะวางชีวิตในมือพระองค์

เห็นความตั้งใจ รู้พระทัยในบททดสอบหรือไม่?

ไม่ทรงปรารถนาวาจาที่จับใจ

เจ้านั้นไม่จำเป็นต้องเล่าเรื่องราวประทับใจ

ทรงขอให้เจ้ากล่าวคำพยานที่ดีต่อพระองค์

และเข้าสู่ความเป็นจริงอย่างลึกซึ้ง

และอย่างเต็มเปี่ยม

หากพระเจ้าไม่ตรัสโดยตรง

เจ้าจะทิ้งได้ทุกสิ่งไหมเพื่อรับใช้พระองค์?

นี่เองที่พระเจ้าทรงพึงประสงค์

ใครเล่าจะเข้าใจความหมายวจนะ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 4

ก่อนหน้า: 727 สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรเชื่อฟังพระผู้สร้าง

ถัดไป: 729 ท่าทีที่ถูกต้องเหมาะสมที่มีต่อพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger