ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ผู้ที่ทุ่มเทให้พระเจ้านั้นได้รับพร

播放速度

ผู้ที่ทุ่มเทให้พระเจ้านั้นได้รับพร

Verse 1

วันนี้พระเจ้ารักผู้ทำตามน้ำพระทัย

ใครก็ตามที่ใส่ใจในภาระพระองค์

รวมถึงใครก็ตามที่ทุ่มเทเพื่อพระองค์

ทุ่มเทด้วยใจจริงแท้ และด้วยความจริงใจ

Pre-chorus

พระเจ้าจะให้พวกเขาตระหนักรู้

ไม่ปล่อยให้พวกเขานั้นหนีหายไป

Chorus

ผู้ที่ทุ่มเทตนเองให้เรา

ทำสิ่งยิ่งใหญ่นี้ด้วยใจจริง

เราจะให้พรเจ้าอย่างมากมาย

พระเจ้านั้นตรัสเช่นนี้ร่ำไป

Verse 2

เจ้านั้นรู้ไหมว่า "ให้พร" หมายถึงอะไร

เมื่อพินิจงานพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้น

ปัจจุบัน งานพระวิญญาณบริสุทธิ์นี้

บ่งบอกถึงภาระที่พระเจ้ามอบให้ไว้

Chorus

ผู้ที่ทุ่มเทตนเองให้เรา

ทำสิ่งยิ่งใหญ่นี้ด้วยใจจริง

เราจะให้พรเจ้าอย่างมากมาย

พระเจ้านั้นตรัสเช่นนี้ร่ำไป

Bridge

ทุกคนที่สามารถแบกภาระให้กับคริสตจักร

ผู้ถวายตนให้พระเจ้าด้วยความจริงใจ

ใจจริงและภาระของเขาคือพรจากพระองค์

และการเปิดเผยของพระองค์คือพรเช่นกัน

Chorus

ผู้ที่ทุ่มเทตนเองให้เรา

ทำสิ่งยิ่งใหญ่นี้ด้วยใจจริง

เราจะให้พรเจ้าอย่างมากมาย

พระเจ้านั้นตรัสเช่นนี้ร่ำไป

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:การพิพากษาของยุคสุดท้ายคือพระราชกิจเพื่อยุติยุคนั้น

ถัดไป:ความจริงของงานแห่งการพิชิตชัยในยุคสุดท้าย