216 ผู้ยอมรับพระราชกิจใหม่ของพระเจ้าย่อมได้รับการอวยพร

Verse 1

ผู้ที่ได้รับพระพรนั้นต้องสามารถเชื่อฟัง

ถ้อยดำรัสในปัจจุบันของพระวิญญาณบริสุทธิ์

ไม่ว่าพวกเขาเคยเป็นเช่นไร 

หรือว่าพระวิญญาณบริสุทธิ์

เคยทรงงานเช่นไรในตัวของพวกเขา

Chorus 1

ผู้ได้รับราชกิจล่าสุด ได้รับพระพรมากกว่าใคร

ผู้ไม่อาจติดตามราชกิจล่าสุดจะถูกกำจัดไป

ทรงประสงค์ผู้ยอมรับความสว่างใหม่

ผู้ยอมรับและรู้จักราชกิจใหม่ล่าสุดของพระองค์

Verse 2

พวกเขาสามารถแสวงหา

ราชกิจของพระวิญญาณบริสุทธิ์

พวกเขาสามารถที่จะรับสิ่งใหม่

มโนคติเก่าก็ละทิ้ง

Chorus 2

อีกทั้งเชื่อฟังพระราชกิจปัจจุบัน 

เชื่อฟังพระราชกิจในวันนี้

คนเหล่านี้ที่ยอมรับพระราชกิจใหม่ล่าสุด

ได้รับการลิขิตโดยพระเจ้าไว้ก่อนกาล

ได้รับพระพรที่มากยิ่งกว่าใคร

เจ้านั้นได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้า

เห็นการทรงปรากฏของพระองค์

ทั่วทุกยุคสมัย ทุกรุ่นของคน

ทั่วสวรรค์และแผ่นดินโลกทั้งมวล

หาใครได้รับพระพรมากกว่าพวกเจ้านั้นไม่มี

Chorus 2

พวกเขาเชื่อฟังพระราชกิจปัจจุบัน 

เชื่อฟังพระราชกิจในวันนี้

คนเหล่านี้ที่ยอมรับพระราชกิจใหม่ล่าสุด

ได้รับการลิขิตโดยพระเจ้าไว้ก่อนกาล

ได้รับพระพรที่มากยิ่งกว่าใคร

เจ้านั้นได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้า

เห็นการทรงปรากฏของพระองค์

ทั่วทุกยุคสมัย ทุกรุ่นของคน

ทั่วสวรรค์และแผ่นดินโลกทั้งมวล

หาใครได้รับพระพรมากกว่าพวกเจ้านั้นไม่มี

หาใครได้รับพระพรมากกว่าพวกเจ้านั้นไม่มี

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 215 วันแห่งพระสิริของพระเจ้า

ถัดไป: 218 เชื่อฟังงานแห่งพระวิญญาณเพื่อติดตามไปจนสุดทาง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 37

ตลอดยุคต่างๆ และในทุกงานที่เราได้ทำไป ทุกช่วงระยะของงานล้วนเกี่ยวข้องกับวิธีการทำงานอันถูกต้องเหมาะสมของเรา ด้วยเหตุนี้...

ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

ในความเชื่อ คนเราต้องมุ่งความสนใจไปที่ความเป็นจริง—การมีส่วนในพิธีกรรมทางศาสนาหาใช่ความเชื่อไม่

เจ้าถือพิธีปฏิบัติทางศาสนาอยู่กี่อย่าง? เจ้าได้กบฏต่อพระวจนะของพระเจ้าและไปตามหนทางของเจ้าเองกี่ครั้งแล้ว?...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger