220 ผู้เชื่อต้องติดตามย่างพระบาทของพระเจ้าอย่างใกล้ชิด

Intro

เมื่อคนเชื่อในพระเจ้า

พวกเขาต้องเดินเคียงตามย่างก้าวของพระองค์


Verse 1

งานพระวิญญาณบริสุทธิ์ได้กำจัด

ผู้ที่ติดตามข้อเชื่อราวทาสนั้น

พระเจ้าเริ่มราชกิจใหม่ ในแต่ละยุค

นำการเริ่มต้นมาท่ามกลางมนุษย์

หากคนเพียงยึดถือความจริงของยุคหนึ่ง

ว่า "พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้า"

และ "พระเยซูเป็นพระคริสต์"

คนย่อมตามไม่ทัน และไม่อาจได้รับ

งานของพระวิญญาณบริสุทธิ์


Chorus

เมื่อคนเชื่อในพระเจ้า

พวกเขาต้องเดินตามย่างก้าวของพระองค์

ควรติดตามพระเจ้าทีละก้าว

ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าที่ใด

มีเพียงคนเหล่านี้เสาะหาทางแท้จริง

เป็นเหล่าคนผู้รู้จักงานพระวิญญาณ

มีเพียงเหล่าคนที่ติดตามพระองค์

จนอวสาน ที่จะได้รับพรสุดท้าย


Verse 2

ผู้ที่ไม่ติดตามถึงกาลอวสาน

หรือตามงานพระวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ทัน

และผู้ที่ศรัทธาแต่เพียงราชกิจเก่า

ล้วนล้มเหลวในการภักดีต่อพระเจ้า

พวกเขากลายเป็นผู้ที่ต่อต้านพระเจ้า

และเป็นผู้ที่ยุคใหม่ไม่ยอมรับ

พวกเขาจะต้องถูกลงโทษในบั้นปลาย

มีใครเล่าน่าเวทนาไปกว่านี้


Chorus

เมื่อคนเชื่อในพระเจ้า

พวกเขาต้องเดินตามย่างก้าวของพระองค์

ควรติดตามพระเจ้าทีละก้าว

ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าที่ใด

มีเพียงคนเหล่านี้เสาะหาทางแท้จริง

เป็นเหล่าคนผู้รู้จักงานพระวิญญาณ

มีเพียงเหล่าคนที่ติดตามพระองค์

จนอวสาน ที่จะได้รับพรสุดท้าย


Bridge

ผู้คนที่ยึดธรรมบัญญัติราวทาสนั้น

ยิ่งเขาภักดีต่อธรรมบัญญัติ

พวกเขาก็ยิ่งขบถต่อพระเจ้าขึ้นเท่านั้น


Verse 3

นี่คือยุคอาณาจักร หาใช่ธรรมบัญญัติ

ราชกิจวันนี้ไม่สามารถเชิดชูขึ้น

เหนือพระราชกิจทั้งสิ้นที่ทำก่อนหน้า

กิจในวันวานไม่อาจเทียบเคียงกิจวันนี้

พระราชกิจได้เปลี่ยน ดั่งเช่นกิจวัตรผู้คน

ไม่ใช่การแบกกางเขน หรือยึดธรรมบัญญัติ

พระเจ้าจึงไม่เห็นชอบในความภักดีของคนที่มีต่อ

ธรรมบัญญัติ และกางเขน


Chorus

เมื่อคนเชื่อในพระเจ้า

พวกเขาต้องเดินตามย่างก้าวของพระองค์

ควรติดตามพระเจ้าทีละก้าว

ติดตามพระเมษโปดกไม่ว่าที่ใด

มีเพียงคนเหล่านี้เสาะหาทางแท้จริง

เป็นเหล่าคนผู้รู้จักงานพระวิญญาณ

มีเพียงเหล่าคนที่ติดตามพระองค์

จนอวสาน ที่จะได้รับพรสุดท้าย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระราชกิจของพระเจ้าและการปฏิบัติของมนุษย์

ก่อนหน้า: 219 จงตื่นรู้เร็วไว เจ้าผู้หลักแหลม

ถัดไป: 221 เจ้าติดตามพระราชกิจปัจจุบันของพระเจ้าหรือไม่?

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger