11 พวกเราถูกรับขึ้นไปอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์

Verse 1

พวกเราถูกรับขึ้นไปอยู่เบื้องหน้าบัลลังก์พระเจ้า

เนื่องจากพระคุณ และความปรานีของพระองค์

ความรักพระเจ้าเกิดในวิสุทธิชน

และไม่เคยโอนเอนจากเส้นทางจิตวิญญาณ

พวกเขาเชื่ออย่างยึดมั่นว่า

พระเจ้าเที่ยงแท้ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ทรงเป็นพระเศียรแห่งจักรวาล บัญชาการทุกสิ่งไป

ยืนยันโดยพระวิญญาณ มั่นคงและแน่นอน

ไม่มีทางจะเปลี่ยนแปลง


Chorus 1

พระผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์วันนี้ ได้ทรงเปิดตาพวกเรา

ตาบอดมองเห็น เป็นง่อยเดินได้

โรคเรื้อนรักษาได้พลัน

พระองค์ทรงเปิดหน้าต่างสู่สวรรค์ให้พวกเรา

เพื่อเห็นความล้ำลึกที่มีในโลกจิตวิญญาณ

พระวจนะแทรกซึมพวกเรา

ทรงช่วยให้รอดสภาวะความเป็นมนุษย์

เสื่อมทรามจากซาตาน

นี่คือราชกิจและพระปรานี

พวกเราคือพยานของพระองค์


Verse 2

ทรงถ่อมพระทัยและซ่อนเร้น

อยู่ในความเงียบงันอย่างยาวนาน (อย่างยาวนาน)

พระองค์ทรงก้าวผ่านการคืนพระชนม์

ความทรมานบนไม้กางเขน

ทรงรู้ถึงความชื่นบาน เศร้าโศกของชีวิตมนุษย์โลก

ความทุกข์ยากยิ่งใหญ่อีกทั้งการข่มเหง

ทรงได้ลิ้มรสความเจ็บปวดของคน

ทรงถูกยุคนั้นทอดทิ้ง

พระเจ้าในรูปมนุษย์คือพระเจ้าพระองค์เอง


Chorus 2

ทรงช่วยพวกเราให้รอดจากกองมูล

เพื่อนำพระทัยของพระเจ้า

ทรงค้ำจุนพวกเราด้วยพระหัตถ์ขวา

ทรงให้พระคุณพวกเรามากมาย

พระองค์ทรงหลอมรวมพระชนม์ชีพ

เข้ามาเป็นชีวิตเดียวกับพวกเรา

พระโลหิตเหงื่อน้ำตาอยู่ในวิสุทธิชน

พวกเราคือผลความพยายามของพระองค์

พวกเราคือราคาที่ทรงจ่ายไป

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

เพราะความรัก ความปรานีของพระองค์

และความชอบธรรมพระบารมี

ความบริสุทธิ์ ความถ่อมพระทัย

ทุกคนจะก้มหัวให้พระองค์

และจะนมัสการพระองค์ไปจนชั่วนิจนิรันดร์


Verse 3

ทรงทำให้คริสตจักรสมบูรณ์

คริสตจักรฟิลาเดลเฟีย

แผนการบริหารจัดการหกพันปีลุล่วงไป

วิสุทธิชนนบนอบเชื่อฟัง

เฉพาะพระพักตร์พระองค์

เชื่อมโยงกันในจิตวิญญาณ

และในกันและกันด้วยรัก

เชื่อมโยงไปแหล่งกำเนิดน้ำพุแห่งชีวิต

น้ำที่มีชีวิตไหลไปไม่หยุดยั้ง

ชำระชะล้างสิ่งที่สกปรกให้พ้นคริสตจักร

ให้พระวิหารสะอาดขึ้นอีกครั้งหนึ่ง


Chorus 3

พวกเราให้พระเจ้าครองจิตวิญญาณพวกเรา

เดินไปกับพระองค์ กำจัดพันธนาการ

เป็นการเอาชนะโลก จิตวิญญาณโบยบินเสรี

นี่คือผลลัพธ์ที่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

ทรงเป็นกษัตริย์ (ทรงเป็นกษัตริย์)

จงให้ความร่วมมือกับพระเจ้า

ประสานงานการปรนนิบัติ

และกลายเป็นหนึ่งเพื่อให้สมดังน้ำพระทัย

จงเร่งในการกลับกลาย

เป็นกายจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์

จงเหยียบย่ำซาตานและยุติโชคชะตาของมัน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 2

ก่อนหน้า: 10 ราชอาณาจักรของพระเจ้าปรากฏบนแผ่นดินโลกแล้ว

ถัดไป: 12 พระเจ้าทรงนำพระสิริของพระองค์สู่บูรพาทิศ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger