510 เจ้าต้องเป็นพยานต่อพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

Verse 1

ในฉากเบื้องหลังเมื่อครั้งโยบถูกทดสอบ

ซาตานกำลังวางเดิมพันกับพระเจ้า

สิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับโยบนั้นคือ

การแทรกแซงและความประพฤติมนุษย์

เบื้องหลังทุกขั้นตอนของพระราชกิจ

ที่พระเจ้าทรงดำเนินการในพวกเจ้า

คือการเดิมพันของซาตานกับพระเจ้า

เบื้องหลังทั้งหมดคือการสู้รบ


Chorus

พระราชกิจที่พระเจ้าทำในผู้คน

ดูเหมือนเป็นแค่ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

ราวเกิดจากการจัดการเตรียมการของมนุษย์

ราวกับเกิดจากการแซงแทรกของมนุษย์

แต่เบื้องหลัง ทุกขั้นตอนของพระราชกิจ

และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

เป็นแค่เดิมพันที่ซาตานวางเฉพาะพระพักตร์

ที่คนต้องตั้งมั่นในคำพยานต่อพระเจ้า


Verse 2

หากเจ้ามีอคติต่อผู้อื่น

เจ้าจะอยากพูดคำที่พระเจ้าไม่ทรงยินดี

หากไม่ได้พูด เจ้าจะรู้สึกอึดอัด

การสู้รบจะเกิดขึ้นในตัวเจ้า

มีการสู้รบในทุกอย่างที่เจ้าเผชิญ

และเมื่อมีการสู้รบขึ้นภายใน

เพราะเจ้าให้ความร่วมมือและทนทุกข์

พระเจ้าจะทรงราชกิจในตัวเจ้า


Bridge

สุดท้ายเจ้าจะสามารถละ

วางเรื่องนั้นได้ภายในตัวเจ้า

ไฟโทสะก็ดับไปโดยธรรมชาติ

นี่เกิดขึ้นเมื่อเจ้าให้ความร่วมมือกับพระเจ้า

ในทุกสิ่งที่ทำผู้คนต้อง

ลงทุนลำบากในงานของพวกเขา

และหากไม่มีการทนทุกข์ของจริง

พวกเขาย่อมไม่อาจทำให้พระเจ้าพอพระทัย


Verse 3

ในเวลาที่พระเจ้าและซาตาน

สู้รบในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณ

เจ้าควรทำอย่างไรให้พระเจ้าพอพระทัย

และตั้งมั่นในคำพยานของเจ้า

จงรู้ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับเจ้า

เป็นบททดสอบที่ยิ่งใหญ่สำหรับเจ้า

และเป็นเวลาที่พระเจ้าทรงต้องการ

ให้เจ้าเป็นคำพยานต่อพระองค์


Chorus

พระราชกิจที่พระเจ้าทำในผู้คน

ดูเหมือนเป็นแค่ปฏิสัมพันธ์ของมนุษย์

ราวเกิดจากการจัดการเตรียมการของมนุษย์

ราวกับเกิดจากการแซงแทรกของมนุษย์

แต่เบื้องหลัง ทุกขั้นตอนของพระราชกิจ

และทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้น

เป็นแค่เดิมพันที่ซาตานวางเฉพาะพระพักตร์

ที่คนต้องตั้งมั่นในคำพยานต่อพระเจ้า


Outro

แม้สิ่งเหล่านั้นดูไม่สำคัญ

แต่นั่นแสดงให้เห็นว่าเจ้ารักพระเจ้าไหม

หากรัก เจ้าย่อมสามารถเป็นพยานให้พระองค์

หากเจ้าไม่ได้ปฏิบัติความรักต่อพระองค์

นั่นแสดงว่าเจ้าไม่ปฏิบัติความจริง

เจ้าไม่มีความจริงและชีวิต เจ้าคือแกลบ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: 509 ผู้คนที่พระเจ้าทรงรับไว้ได้ครองความเป็นจริงของความจริงแล้ว

ถัดไป: 511 จงเป็นพยานแด่พระเจ้าในทุกสรรพสิ่งเพื่อให้พระเจ้าพึงพอพระทัย

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger