511 จงเป็นพยานแด่พระเจ้าในทุกสรรพสิ่งเพื่อให้พระเจ้าพึงพอพระทัย

Chorus

เบื้องหลังทุกสิ่งที่พระเจ้าทำในพวกเจ้า

ซาตานพยายามที่จะเดิมพันกับพระองค์

เบื้องหลังพระราชกิจในเจ้านั้นคือสงคราม

เมื่อใดที่บางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตพวกเจ้า

นั่นคือเวลาสำคัญ ทรงต้องการเจ้า

ให้จงตั้งมั่นในคำพยานต่อพระองค์


Verse 1

ถึงแม้เรื่องสำคัญยังไม่บังเกิดแก่เจ้า

และเจ้ายังไม่เป็นคำพยานที่ยิ่งใหญ่

ทุกสิ่งที่เจ้านั้นกระทำ

ไม่ว่าเล็กน้อยเพียงใด

ทุกอย่างสัมพันธ์กับคำพยานแด่พระเจ้า

หากว่าเจ้าได้ความนับถือ ของผู้อยู่รายรอบ

บัดนั้นเองที่เจ้าจะได้เป็นคำพยาน


Pre-chorus 1

หากสักวันผู้ไม่เชื่อทั้งหลายมา

และเลื่อมใสในทุกอย่างที่เจ้าทำ

เห็นว่าทุกสิ่งที่พระเจ้าทำยิ่งใหญ่

เมื่อนั้นเจ้าก็จะเป็นคำพยาน


Chorus

เบื้องหลังทุกสิ่งที่พระเจ้าทำในพวกเจ้า

ซาตานพยายามที่จะเดิมพันกับพระองค์

เบื้องหลังพระราชกิจในเจ้านั้นคือสงคราม

เมื่อใดที่บางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตพวกเจ้า

นั่นคือเวลาสำคัญ ทรงต้องการเจ้า

ให้จงตั้งมั่นในคำพยานต่อพระองค์


Verse 2

แม้เจ้าไม่เข้าใจลึกซึ้ง ด้อยปัญญา

เมื่อพระเจ้าทำให้เจ้าเพียบพร้อม

เจ้าจะพบทางทำให้พอพระทัย

และใส่ใจกับน้ำพระทัย

และมาเห็นราชกิจยิ่งใหญ่ในคนด้อยปัญญา

พวกเขาได้รู้จักพระเจ้า

และยืนหยัดต่อหน้าซาตาน

เป็นผู้ชนะที่ภักดีต่อพระเจ้าเพียงองค์เดียว


Pre-chorus 2

และไม่มีผู้ใดทั่วทั้งโลกา

จะมีความกล้าหาญในใจ

มากไปกว่าผู้ชนะกลุ่มนี้

นี่คือคำพยานที่ยิ่งใหญ่ที่สุด


Chorus

เบื้องหลังทุกสิ่งที่พระเจ้าทำในพวกเจ้า

ซาตานพยายามที่จะเดิมพันกับพระองค์

เบื้องหลังพระราชกิจในเจ้านั้นคือสงคราม

เมื่อใดที่บางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตพวกเจ้า

นั่นคือเวลาสำคัญ ทรงต้องการเจ้า

ให้จงตั้งมั่นในคำพยานต่อพระองค์


Verse 3

ถึงแม้เจ้าไม่อาจทำงานที่ยิ่งใหญ่ได้

เจ้าสามารถทำให้พระเจ้าทรงพอพระทัย

ปล่อยมโนคติหลงผิดไป

ผู้อื่นไม่อาจทำ

ผู้อื่นเป็นพยานพระเจ้าไม่ได้ แต่เจ้าสามารถเป็น

เจ้าตอบแทนรักของพระเจ้าได้ด้วยการลงมือทำ

เพียงสิ่งนี้ถือว่าเป็นการรักพระเจ้าแท้จริง


Chorus

เบื้องหลังทุกสิ่งที่พระเจ้าทำในพวกเจ้า

ซาตานพยายามที่จะเดิมพันกับพระองค์

เบื้องหลังพระราชกิจในเจ้านั้นคือสงคราม

เมื่อใดที่บางสิ่งเกิดขึ้นในชีวิตพวกเจ้า

นั่นคือเวลาสำคัญ ทรงต้องการเจ้า

ให้จงตั้งมั่นในคำพยานต่อพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การรักพระเจ้าเท่านั้นคือการเชื่อในพระเจ้าอย่างแท้จริง

ก่อนหน้า: 510 เจ้าต้องเป็นพยานต่อพระเจ้าในทุกสรรพสิ่ง

ถัดไป: 512 มีเพียงรากฐานแห่งพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จัดเตรียมเส้นทางแห่งการปฏิบัติ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger