816 การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์

Verse 1

พระเจ้าให้ชีวิตพวกเจ้าแล้ว

เป็นของขวัญที่เจ้าได้จากพระองค์

ดังนั้นหน้าที่พวกเจ้าคือ

ต้องเป็นพยานให้พระองค์

พระเจ้าประทานพระบารมี

ชีวิตที่ชาวอิสราเอลไม่มี

พวกเจ้าจึงต้องอุทิศ

ชีวิตวัยเยาว์แก่พระองค์


Chorus

เจ้ารับพระบารมี

เจ้าถึงต้องเป็นพยานพระองค์

นั่นคือพระบัญชา


Verse 2

พวกเจ้าช่างโชคดี

ที่ได้รับพระบารมีพระองค์

ดังนั้นหน้าที่พวกเจ้าคือ

เป็นพยานให้บารมีพระองค์

หากพวกเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เพียงเพื่อให้ได้รับพร

งานพระองค์จะไร้ความหมาย

พวกเจ้าจะไม่บรรลุในหน้าที่


Chorus

เจ้ารับพระบารมี

เจ้าถึงต้องเป็นพยานพระองค์

นั่นคือพระบัญชา


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, เจ้ารู้อะไรบ้างเกี่ยวกับความเชื่อ?

ก่อนหน้า: 815 เจ้าควรเข้าใจน้ำพระทัยของพระเจ้า

ถัดไป: 817 ความปรารถนาเดียวของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger