การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์

Verse 1

พระเจ้าให้ชีวิตพวกเจ้าแล้ว

เป็นของขวัญที่เจ้าได้จากพระองค์

ดังนั้นหน้าที่พวกเจ้าคือ

ต้องเป็นพยานให้พระองค์

พระเจ้าประทานพระบารมี

ชีวิตที่ชาวอิสราเอลไม่มี

พวกเจ้าจึงต้องอุทิศ

ชีวิตวัยเยาว์แก่พระองค์

Chorus

เจ้ารับพระบารมี

เจ้าถึงต้องเป็นพยานพระองค์

นั่นคือพระบัญชา

Verse 2

พวกเจ้าช่างโชคดี

ที่ได้รับพระบารมีพระองค์

ดังนั้นหน้าที่พวกเจ้าคือ

เป็นพยานให้บารมีพระองค์

หากพวกเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เพียงเพื่อให้ได้รับพร

งานพระองค์จะไร้ความหมาย

พวกเจ้าจะไม่บรรลุในหน้าที่

Chorus

เจ้ารับพระบารมี

เจ้าถึงต้องเป็นพยานพระองค์

นั่นคือพระบัญชา

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: ศรัทธาที่แท้จริงมาจากการรู้จักพระเจ้าเท่านั้น

ถัดไป: พระเจ้าปฏิบัติต่อมนุษย์ดั่งดวงใจของพระองค์

พระเจ้าได้เสด็จมาอย่างลับๆ ก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงและได้ทรงสร้างกลุ่มผู้มีชัยชนะขึ้นแล้ว จากนั้น พระเจ้าจะทรงปรากฏอย่างเปิดเผยและทรงให้รางวัลคนดีและลงโทษคนชั่ว คุณต้องการต้อนรับองค์พระผู้เป็นเจ้าและให้พระเจ้าช่วยให้รอดก่อนความวิบัติอันใหญ่หลวงหรือไม่? อย่าลังเลที่จะติดต่อเราตอนนี้เพื่อหาวิธี
ติดต่อเราผ่าน Messenger
ติดต่อเราผ่าน Line

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

มนุษย์ผู้ที่ได้จำกัดเขตพระเจ้าไว้ในมโนคติของเขาสามารถได้รับวิวรณ์ของพระเจ้าได้อย่างไร ?

พระราชกิจของพระเจ้ากำลังเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเสมอ และแม้ว่าเป้าประสงค์ของพระราชกิจของพระองค์ไม่เปลี่ยนแปลง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

สารบัญ

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้