ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์

播放速度

การเป็นพยานให้พระเจ้าคือหน้าที่ของมนุษย์

Verse 1

พระเจ้าให้ชีวิตพวกเจ้าแล้ว

เป็นของขวัญที่เจ้าได้จากพระองค์

ดังนั้นหน้าที่พวกเจ้าคือ

ต้องเป็นพยานให้พระองค์

พระเจ้าประทานพระบารมี

ชีวิตที่ชาวอิสราเอลไม่มี

พวกเจ้าจึงต้องอุทิศ

ชีวิตวัยเยาว์แก่พระองค์

Chorus

เจ้ารับพระบารมี

เจ้าถึงต้องเป็นพยานพระองค์

นั่นคือพระบัญชา

Verse 2

พวกเจ้าช่างโชคดี

ที่ได้รับพระบารมีพระองค์

ดังนั้นหน้าที่พวกเจ้าคือ

เป็นพยานให้บารมีพระองค์

หากพวกเจ้าเชื่อในพระเจ้า

เพียงเพื่อให้ได้รับพร

งานพระองค์จะไร้ความหมาย

พวกเจ้าจะไม่บรรลุในหน้าที่

Chorus

เจ้ารับพระบารมี

เจ้าถึงต้องเป็นพยานพระองค์

นั่นคือพระบัญชา

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:มนุษย์สามารถเป็นคนสนิทของพระเจ้าได้ เมื่อพระองค์ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์เท่านั้น

ถัดไป:ถวายการอุทิศที่มีค่าที่สุดแด่พระเจ้า