830 จงเป็นพยานดังเช่นโยบและเปโตร

Intro

เจ้าอาจพูดว่าได้รับการพิชิต

แต่เจ้าเชื่อฟังไปจนสิ้นลมได้หรือไร

เจ้าต้องสามารถติดตามไปจนถึงที่สุด

ไม่ว่าเจ้าจะมีความหวังเช่นไร


Verse 1

เจ้านั้นต้องเป็นเหมือนดั่งเช่นโยบ

ยามยากจนเข็ญใจและเจ็บปวดในเนื้อหนัง

เขาไม่เคยละทิ้งซึ่งพระนามของพระยาเวห์

เจ้าต้องเป็นเหมือนดังเปโตร

ที่รักพระเจ้าจนหมดลมหายใจ

แม้แต่ยามถูกตรึงบนไม้กางเขนจนสิ้นใจ


Chorus

เจ้าจะต้องไม่สูญเสียความเชื่อ

ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเช่นไร

เจอสภาพการณ์รายล้อมเช่นไร

จงเป็นดั่งโยบที่เชื่อฟังถึงวันตาย

จงเป็นดั่งเปโตรที่รักพระเจ้าจนสุดหัวใจ


Verse 2

เปโตรไม่คิดถึงอนาคตของเขาเอง

ว่ามันจะนำพาสิ่งใดมาให้

เขาไม่มีความคิดที่ฟุ้งเฟ้อหรือความหวังเลิศลอย

พยายามเพียงเพื่อจะรักพระเจ้าที่เขารับใช้มา

เชื่อฟังการจัดการเตรียมการทั้งปวงของพระองค์


Chorus

เจ้าจะต้องไม่สูญเสียความเชื่อ

ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเช่นไร

เจอสภาพการณ์รายล้อมเช่นไร

จงเป็นดั่งโยบที่เชื่อฟังถึงวันตาย

จงเป็นดั่งเปโตรที่รักพระเจ้าจนสุดหัวใจ


Verse 3

นี่คือมาตรฐานที่เจ้านั้นต้องบรรลุ

ก่อนจะถือว่าได้กล่าวคำพยาน

ก่อนที่เจ้าจะกลับกลายเป็นคน

ที่ได้รับความเพียบพร้อมหลังได้รับการพิชิต


Chorus

เจ้าจะต้องไม่สูญเสียความเชื่อ

ไม่ว่าสิ่งแวดล้อมนั้นเป็นเช่นไร

เจอสภาพการณ์รายล้อมเช่นไร

จงเป็นดั่งโยบที่เชื่อฟังถึงวันตาย

จงเป็นดั่งเปโตรที่รักพระเจ้าจนสุดหัวใจ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ความจริงภายในเกี่ยวกับพระราชกิจแห่งการพิชิตชัย (2)

ก่อนหน้า: 829 เจ้ามั่นใจอย่างแท้จริงหรือที่จะเป็นพยานสำหรับพระเจ้า?

ถัดไป: 831 จงเชื่อเถิดว่าพระเจ้าจะทรงทำให้มนุษย์ครบบริบูรณ์อย่างแน่นอน

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger