ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

จงเป็นคนที่ยอมรับความจริง

播放速度

จงเป็นคนที่ยอมรับความจริง

Verse 1

โอ้ ~ เลือกทางของเจ้าเอง อย่าได้ละทิ้งความจริง

หรือหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์

อย่าทรนงตน และโง่เขลาเบาปัญญา

จงเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~

Verse 2

จงถวิลหา และเสาะแสวงหาความจริง

นี่เป็นวิธีเดียวที่เจ้าจะได้ประโยชน์

พวกที่เคยได้ยินความจริง ทว่ากลับเชิดใส่ความจริงนั้น

เป็นพวกที่โง่เขลา และรู้เท่าไม่ถึงการณ์

Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้

Bridge

ค่อยๆ ย่างเดินบนทางของความเชื่อในพระเจ้า

อย่าได้รีบร้อนด่วนสรุปรวดเร็ว

อย่าได้ละเลย ไม่สนศรัทธาในพระเจ้าของเจ้า

ผู้ที่เชื่อในพระองค์ควรมีความเคารพ และอ่อนน้อมถ่อมตน

Verse 3

บรรดาผู้ได้ยินความจริง ทว่ารวบรัดจับใจความ

หรือกล่าวโทษสิ่งที่จริง ช่างเต็มด้วยความยะโส

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~ โอ้ ~

Outro

ไม่มีผู้ใดที่เชื่อในพระเยซู ควรค่าที่จะสาปแช่ง

หรือกล่าวโทษผู้อื่นได้

(โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้)

เจ้าควรจะมีเหตุผลและยอมรับความจริง

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:มีเพียงพระเจ้าซึ่งบังเกิดมาเป็นมนุษย์ที่ช่วยมนุษย์ให้รอดได้อย่างสมบูรณ์

ถัดไป:ศรัทธาที่แท้จริงคือสิ่งใด