222 จงเป็นคนที่ยอมรับความจริง

Verse 1

โอ้ ~ เลือกทางของเจ้าเอง อย่าได้ละทิ้งความจริง

หรือหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์

อย่าทรนงตน และโง่เขลาเบาปัญญา

จงเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์

Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~

Verse 2

จงถวิลหา และเสาะแสวงหาความจริง

นี่เป็นวิธีเดียวที่เจ้าจะได้ประโยชน์

พวกที่เคยได้ยินความจริง ทว่ากลับเชิดใส่ความจริงนั้น

เป็นพวกที่โง่เขลา และรู้เท่าไม่ถึงการณ์

Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้

Bridge

ค่อยๆ ย่างเดินบนทางของความเชื่อในพระเจ้า

อย่าได้รีบร้อนด่วนสรุปรวดเร็ว

อย่าได้ละเลย ไม่สนศรัทธาในพระเจ้าของเจ้า

ผู้ที่เชื่อในพระองค์ควรมีความเคารพ และอ่อนน้อมถ่อมตน

Verse 3

บรรดาผู้ได้ยินความจริง ทว่ารวบรัดจับใจความ

หรือกล่าวโทษสิ่งที่จริง ช่างเต็มด้วยความยะโส

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~ โอ้ ~

Outro

ไม่มีผู้ใดที่เชื่อในพระเยซู ควรค่าที่จะสาปแช่ง

หรือกล่าวโทษผู้อื่นได้

(โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้)

เจ้าควรจะมีเหตุผลและยอมรับความจริง

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 221 เจ้าติดตามพระราชกิจปัจจุบันของพระเจ้าหรือไม่?

ถัดไป: 223 ท่าทีของเจ้าที่มีต่อความจริงนั้นสำคัญยิ่งชีพ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 4

ความบริสุทธิ์ของพระเจ้า (1)พวกเราได้สามัคคีธรรมเพิ่มเติมกันไปบ้างแล้วเกี่ยวกับสิทธิอำนาจของพระเจ้าในช่วงระหว่างการชุมนุมครั้งล่าสุดของเรา...

ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์กับผู้คนที่พระเจ้าทรงใช้งาน

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงค้นหาในระหว่างที่พระองค์ทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก...

บทที่ 27

การประพฤติของมนุษย์ไม่เคยสะเทือนหัวใจของเรา และไม่เคยทำให้เรารู้สึกว่ามันล้ำค่า ในสายตาของมนุษย์ เราเข้มงวดกับเขาเสมอ...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger