222 จงเป็นคนที่ยอมรับความจริง

Verse 1

โอ้ ~ เลือกทางของเจ้าเอง อย่าได้ละทิ้งความจริง

หรือหมิ่นประมาทพระวิญญาณบริสุทธิ์

อย่าทรนงตน และโง่เขลาเบาปัญญา

จงเชื่อฟังการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์


Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~


Verse 2

จงถวิลหา และเสาะแสวงหาความจริง

นี่เป็นวิธีเดียวที่เจ้าจะได้ประโยชน์

พวกที่เคยได้ยินความจริง ทว่ากลับเชิดใส่ความจริงนั้น

เป็นพวกที่โง่เขลา และรู้เท่าไม่ถึงการณ์


Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้


Bridge

ค่อยๆ ย่างเดินบนทางของความเชื่อในพระเจ้า

อย่าได้รีบร้อนด่วนสรุปรวดเร็ว

อย่าได้ละเลย ไม่สนศรัทธาในพระเจ้าของเจ้า

ผู้ที่เชื่อในพระองค์ควรมีความเคารพ และอ่อนน้อมถ่อมตน


Verse 3

บรรดาผู้ได้ยินความจริง ทว่ารวบรัดจับใจความ

หรือกล่าวโทษสิ่งที่จริง ช่างเต็มด้วยความยะโส

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้


Chorus

การกลับมาของพระเยซูเป็นการกล่าวประณาม

บรรดาคนที่ไม่สามารถยอมรับความจริงได้

โอ้ ~ โอ้ ~


Outro

ไม่มีผู้ใดที่เชื่อในพระเยซู ควรค่าที่จะสาปแช่ง

หรือกล่าวโทษผู้อื่นได้

(โอ้ ~ ยอมรับความจริงได้)

เจ้าควรจะมีเหตุผลและยอมรับความจริง

การกลับมาของพระเยซูเป็นความรอดใหญ่ยิ่ง

สำหรับทุกคนที่สามารถยอมรับความจริงได้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ในเวลาที่เจ้าได้เห็นกายจิตวิญญาณของพระเยซู พระเจ้าจะได้ทรงสร้างสวรรค์และแผ่นดินโลกขึ้นใหม่แล้ว

ก่อนหน้า: 221 เจ้าติดตามพระราชกิจปัจจุบันของพระเจ้าหรือไม่?

ถัดไป: 223 ท่าทีของเจ้าที่มีต่อความจริงนั้นสำคัญยิ่งชีพ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger