428 วิธีเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

Intro

จงใช้เวลาห่างผู้คนและทุกสิ่ง

เพื่อเป็นการเฝ้าเดี่ยวทางจิตวิญญาณ

ที่ซึ่งเจ้าจะมีสันติสุขในหัวใจ

สงบตนเองเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

จงลงบันทึกสิ่งที่เจ้าเข้าใจในพระวจนะ

และที่ทรงขับเคลื่อนเจ้า

ไม่สำคัญว่าตื้นเขินหรือล้ำลึก

พยายามเงียบสงบเฉพาะพระพักตร์พระองค์


Verse 1

ทุก ๆ วัน ให้เวลาสักช่วงหนึ่ง

กับชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณแท้จริง

ชีวิตเจ้าวันนั้นจะแสนอิ่มเอม

หัวใจเจ้าจะกระจ่างและสดใส

เจ้าจะยิ่งมอบหัวใจให้พระเจ้า

สภาวะจิตวิญญาณเจ้าเข้มแข็งขึ้น

พระวิญญาณบริสุทธิ์จะทรงนำเจ้าตามเส้นทาง

พระเจ้าจะทรงให้พระพรเจ้ามากมาย


Pre-chorus 1

เจ้าอาจไม่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุด

ในตอนที่เพิ่งแรกเริ่มเดินทาง

แต่จงอย่าอ่อนแอหรือท้อถอย

แค่พยายามฟันฝ่าต่อไป


Chorus

เพื่อทำให้ใจเจ้าสงบเฉพาะพระพักตร์

ด้วยความตั้งใจ จงร่วมมือกัน จงร่วมมือกัน


Verse 2

ยิ่งเจ้าใช้ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณ

หัวใจเจ้ายิ่งเต็มเปี่ยมด้วยพระวจนะ

กังวลอยู่เสมอกับเรื่องราวเหล่านี้

และแบกรับภาระนี้เสมอมา

เจ้าควรเอ่ยวาจากับพระเจ้าจากหัวใจ

ผ่านชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณของเจ้าเอง

บอกพระองค์สิ่งที่เจ้าคิดและอยากทำ

ความเข้าใจและมุมมองต่อพระวจนะ


Pre-chorus 2

จงอย่าซ่อนเร้นสิ่งใดจากพระองค์

พยายามพูดทุกสิ่งในใจกับพระเจ้า

สารภาพความรู้สึกที่แท้จริง

พูดอย่างเสรีถึงทุกสิ่งภายในใจ


Bridge

เจ้ายิ่งทำจะยิ่งรู้สึกพระเจ้าน่ารัก

หัวใจเจ้าจะยิ่งใกล้ชิดกับพระองค์

เจ้าจะรู้สึกว่าทรงเป็นที่รักที่สุด

เจ้าจะไม่ห่างพระองค์ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม

ปฏิบัติเช่นนี้ทุกวัน

อย่าหลงลืมกับการที่จะทำ

ทำเหมือนเป็นเรื่องในชีวิตที่สำคัญ

แล้วพระวจนะจะเติมเต็มหัวใจ

ราวกับหัวใจเจ้ามีสิ่งที่รักอยู่เสมอ

ไม่มีใครพรากสิ่งนั้นไปจากเจ้าได้

พระเจ้าจะสถิตอยู่จริงภายในตัวเจ้า

มีที่อยู่ในหัวใจเจ้าแท้จริง


Chorus

เพื่อทำให้ใจเจ้าสงบเฉพาะพระพักตร์

ด้วยความตั้งใจ จงร่วมมือกัน

เพื่อทำหัวใจให้สงบเฉพาะพระพักตร์

ด้วยความตั้งใจ จงร่วมมือกัน จงร่วมมือกัน


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ชีวิตฝ่ายจิตวิญญาณที่เป็นปกตินำทางผู้คนไปบนร่องครรลองที่ถูกต้อง

ก่อนหน้า: 427 พระเจ้าประทานบำเหน็จเป็นสองเท่าให้แก่บรรดาผู้ที่ร่วมมือกับพระองค์

ถัดไป: 429 หนทางในการสงบใจของเจ้าเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger