987 จงเสาะแสวงที่จะเป็นการสำแดงแห่งพระสิริของพระเจ้า

1 บรรดาผู้ที่มีเลือดเนื้อทั้งหมดได้รับการทรงนำโดยพระเจ้า ทว่าก็ยังดำรงชีวิตในพันธนาการของซาตานด้วยเช่นกัน และดังนั้นผู้คนจึงไม่เคยมีสัมพันธภาพปกติซึ่งกันและกัน ไม่ว่าจะเป็นเพราะตัณหา หรือการรักใคร่บูชา หรือการจัดการเตรียมการของสภาพแวดล้อมของพวกเขาหรือไม่ก็ตาม  สัมพันธภาพอันผิดปกติเช่นนั้นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจเหนือสิ่งอื่นใด และด้วยเหตุนั้นจึงเป็นเพราะสัมพันธภาพเช่นนั้นที่พระวจนะดังต่อไปนี้มาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า ความว่า “สิ่งที่เราต้องการคือสิ่งสร้างซึ่งมีชีวิตทั้งหลายที่เต็มไปด้วยชีวิต ไม่ใช่บรรดาซากศพที่ได้ถูกแช่อยู่ในความตาย  เป็นเพราะเราเอนกายอยู่ที่โต๊ะแห่งราชอาณาจักร เราจะบัญชาให้ผู้คนทั้งหมดบนแผ่นดินโลกได้รับการตรวจสอบจากเรา”

2 เมื่อพระเจ้าทรงอยู่เหนือทั้งจักรวาล แต่ละวันพระองค์ทรงสังเกตทุกการกระทำของบรรดาผู้ที่มีเลือดเนื้อ และไม่เคยทรงมองข้ามแม้สักคนเดียวในบรรดาพวกเขา  เหล่านี้คือกิจการของพระเจ้า  และดังนั้น เราเร่งเร้าผู้คนทั้งหมดให้ตรวจสอบความคิด แนวคิด และการกระทำของพวกเขาเอง  เราไม่ขอให้เจ้าเป็นหมายสำคัญของความน่าละอายต่อพระเจ้า แต่เป็นการสำแดงของพระสิริของพระเจ้า เพื่อที่ในทั้งหมดของการกระทำ คำพูด และชีวิตของเจ้านั้น เจ้าจะไม่กลายเป็นเป้าของเรื่องตลกของซาตาน  นี่คือข้อพึงประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อผู้คนทั้งปวง

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่ง “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล” บทที่ 20

ก่อนหน้า: 986 เนื้อหนังสามารถพังทลายบั้นปลายของเจ้าได้

ถัดไป: 988 การที่เชื่อในพระเจ้าแต่กลับไม่ได้รับชีวิตนั้นนำไปสู่การลงโทษ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger