248 หลักพื้นฐานของพระเจ้าสำหรับการกล่าวโทษผู้คน

Verse 1

เมื่อพระเจ้ายังไม่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

การวัดว่าคนต่อต้านพระเจ้าหรือไม่นั้น

ดูตรงที่คนนมัสการบูชาชื่นชม

พระเจ้าบนสวรรค์หรือไม่บูชา

เวลานั้นนิยามของการต่อต้านพระเจ้า

ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเท่าไหร่

เวลานั้นนิยามของการต่อต้านพระเจ้า

ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเท่าไร


Pre-Chorus

เพราะมนุษย์ไม่อาจเห็นพระเจ้า

อีกทั้งไม่รู้ว่า พระฉายาของพระเจ้าเป็นเช่นไร

ทรงพระราชกิจหรือว่าตรัสเช่นไร

คนไม่มีมโนคติที่หลงผิด

เกี่ยวกับพระเจ้าเลยสักประการ

และยังเชื่อในพระเจ้าไม่ชัดเจน

เพราะพระเจ้ายังไม่เคยปรากฏต่อมนุษย์


Chorus

จึงไม่สำคัญว่า

คนจะเชื่อในพระเจ้าในจินตนาการเช่นไร

พระเจ้าก็มิได้ทรงกล่าวโทษ

หรือว่าทรงเรียกร้องสิ่งใดๆ จากมนุษย์จนมากไป

เพราะมนุษย์ไม่อาจเห็นพระเจ้าโดยสิ้นเชิง


Verse 2

ครั้นพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

และทรงงานท่ามกลางคน

คนทุกคนนั้นมองเห็นพระองค์

และได้ยินพระวจนะของพระองค์

ทุกคนเห็นพระกิจการ

จากในกายมนุษย์ของพระองค์

และในชั่วขณะนั้นเอง มโนคติหลงผิดก็หมดไป


Pre-Chorus

สำหรับผู้ที่เคยเห็นพระเจ้า

ผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

จะไม่ถูกกล่าวโทษ หากเต็มใจเชื่อฟังพระองค์

แต่พวกที่ยืนต้านพระองค์

จะถูกถือว่าเป็นปรปักษ์

ผู้คนเช่นนั้นคือศัตรูของพระคริสต์

เป็นศัตรูที่จงใจยืนต้านพระองค์


Chorus

พวกเก็บงำมโนคติหลงผิด

แต่ยังพร้อมจะเชื่อฟังพระองค์

จะไม่ถูกกล่าวโทษเลย จะไม่ถูกกล่าวโทษเลย

พระเจ้าทรงกล่าวโทษมนุษย์

โดยยึดตามพื้นฐานของเจตนา

และการกระทำของมนุษย์เอง


Bridge

ไม่ใช่เป็นเพราะความคิดของมนุษย์

และแนวคิดของมนุษย์

หากพระองค์จะทรงกล่าวโทษคน

ตามพื้นฐาน ความคิด แนวคิดคน

หากเช่นนั้นแล้วคงไม่มีสักคน

ที่จะหนีพ้นพระหัตถ์อันพิโรธของพระองค์


Verse 3

พวกที่จงใจยืนต้านพระเจ้า ผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

จะต้องถูกลงโทษ

สำหรับความไม่เชื่อฟังพระเจ้าของพวกเขา

ส่วนผู้คนที่จงใจยืนต้านพระเจ้า

การต่อต้านมาจากการเก็บงำ

มโนคติหลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้า

ที่นำพวกเขาสู่การกระทำอันขัดขวางราชกิจพระเจ้า


Chorus

คนเหล่านี้เจตนาต้านทาน

และทำลายพระราชกิจของพระเจ้า

พวกเขาไม่เพียงมีมโนคติ ที่หลงผิดในเรื่องพระเจ้า

พวกเขายังเคลื่อนไหว  ขัดขวางพระราชกิจพระองค์

ผู้คนประเภทนี้ จึงจะถูกกล่าวโทษ


Outro

บรรดาผู้ที่ไม่จงใจขัดขวางพระราชกิจ

จะไม่ถูกกล่าวโทษว่าล้วนเป็นพวกคนบาป

เพราะพวกเขาเชื่อฟังได้อย่างเต็มใจ

ไม่ทำสิ่งใดขัดขวางหรือรบกวน

ผู้คนเช่นนี้จะไม่มีวันถูกกล่าวโทษได้เลย


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ผู้คนทั้งหมดที่ไม่รู้จักพระเจ้าคือผู้คนที่ต่อต้านพระเจ้า

ก่อนหน้า: 247 จงแสวงหาหนทางแห่งความเข้ากันได้กับพระคริสต์

ถัดไป: 249 เรื่องราวของโธมัสคือคำเตือนต่อมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger