248 หลักพื้นฐานของพระเจ้าสำหรับการกล่าวโทษผู้คน

Verse1

เมื่อพระเจ้ายังไม่ทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

การวัดว่าคนต่อต้านพระเจ้าหรือไม่นั้น

ดูตรงที่คนนมัสการบูชาชื่นชม

พระเจ้าบนสวรรค์หรือไม่บูชา

เวลานั้นนิยามของการต่อต้านพระเจ้า

ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเท่าไหร่

เวลานั้นนิยามของการต่อต้านพระเจ้า

ไม่สัมพันธ์กับชีวิตจริงเท่าไร

Pre-Chorus

เพราะมนุษย์ไม่อาจเห็นพระเจ้า

อีกทั้งไม่รู้ว่า พระฉายาของพระเจ้าเป็นเช่นไร

ทรงพระราชกิจหรือว่าตรัสเช่นไร

คนไม่มีมโนคติที่หลงผิด

เกี่ยวกับพระเจ้าเลยสักประการ

และยังเชื่อในพระเจ้าไม่ชัดเจน

เพราะพระเจ้ายังไม่เคยปรากฏต่อมนุษย์

Chorus

จึงไม่สำคัญว่า 

คนจะเชื่อในพระเจ้าในจินตนาการเช่นไร

พระเจ้าก็มิได้ทรงกล่าวโทษ

หรือว่าทรงเรียกร้องสิ่งใดๆ จากมนุษย์จนมากไป

เพราะมนุษย์ไม่อาจเห็นพระเจ้าโดยสิ้นเชิง

Verse2

ครั้นพระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

และทรงงานท่ามกลางคน

คนทุกคนนั้นมองเห็นพระองค์ 

และได้ยินพระวจนะของพระองค์

ทุกคนเห็นพระกิจการ

จากในกายมนุษย์ของพระองค์

และในชั่วขณะนั้นเอง มโนคติหลงผิดก็หมดไป

Pre-Chorus

สำหรับผู้ที่เคยเห็นพระเจ้า 

ผู้ทรงปรากฏเป็นมนุษย์

จะไม่ถูกกล่าวโทษ หากเต็มใจเชื่อฟังพระองค์

แต่พวกที่ยืนต้านพระองค์

จะถูกถือว่าเป็นปรปักษ์

ผู้คนเช่นนั้นคือศัตรูของพระคริสต์

เป็นศัตรูที่จงใจยืนต้านพระองค์

Chorus

พวกเก็บงำมโนคติหลงผิด

แต่ยังพร้อมจะเชื่อฟังพระองค์

จะไม่ถูกกล่าวโทษเลย จะไม่ถูกกล่าวโทษเลย

พระเจ้าทรงกล่าวโทษมนุษย์ 

โดยยึดตามพื้นฐานของเจตนา 

และการกระทำของมนุษย์เอง

Bridge

ไม่ใช่เป็นเพราะความคิดของมนุษย์ 

และแนวคิดของมนุษย์

หากพระองค์จะทรงกล่าวโทษคน

ตามพื้นฐาน ความคิด แนวคิดคน

หากเช่นนั้นแล้วคงไม่มีสักคน

ที่จะหนีพ้นพระหัตถ์อันพิโรธของพระองค์

Verse3

พวกที่จงใจยืนต้านพระเจ้า ผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์

จะต้องถูกลงโทษ

สำหรับความไม่เชื่อฟังพระเจ้าของพวกเขา

ส่วนผู้คนที่จงใจยืนต้านพระเจ้า

การต่อต้านมาจากการเก็บงำ

มโนคติหลงผิดเกี่ยวกับพระเจ้า

ที่นำพวกเขาสู่การกระทำอันขัดขวางราชกิจพระเจ้า

Chorus

คนเหล่านี้เจตนาต้านทาน

และทำลายพระราชกิจของพระเจ้า

พวกเขาไม่เพียงมีมโนคติ ที่หลงผิดในเรื่องพระเจ้า

พวกเขายังเคลื่อนไหว  ขัดขวางพระราชกิจพระองค์

ผู้คนประเภทนี้ จึงจะถูกกล่าวโทษ

Outro

บรรดาผู้ที่ไม่จงใจขัดขวางพระราชกิจ

จะไม่ถูกกล่าวโทษว่าล้วนเป็นพวกคนบาป

เพราะพวกเขาเชื่อฟังได้อย่างเต็มใจ

ไม่ทำสิ่งใดขัดขวางหรือรบกวน

ผู้คนเช่นนี้จะไม่มีวันถูกกล่าวโทษได้เลย

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 247 จงแสวงหาหนทางแห่งการเข้ากันได้กับพระคริสต์

ถัดไป: 249 เรื่องราวของโธมัสคือคำเตือนต่อมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

บทที่ 26

จากพระวจนะทั้งหมดที่พระเจ้าตรัส สามารถเห็นได้ว่าวันของพระเจ้าใกล้เข้ามาทุกทีในแต่ละวันที่ผ่านไป...

คำเตือนสำหรับบรรดาผู้ที่ไม่ปฏิบัติความจริง

พวกที่อยู่ท่ามกลางพี่น้องชายหญิงซึ่งระบายความรู้สึกในแง่ลบของตนอยู่เสมอนั้นเป็นสมุนของซาตานและพวกเขารบกวนคริสตจักร สักวันหนึ่ง...

มนุษย์สามารถมีความรักแท้จริงได้ โดยการได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุงเท่านั้น

พวกเจ้าทั้งหมดอยู่ท่ามกลางการทดสอบและกระบวนการถลุง เจ้าควรรักพระเจ้าอย่างไรในระหว่างกระบวนการถลุง? เมื่อได้รับประสบการณ์กับกระบวนการถลุง...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger