563 หลักธรรมพื้นฐานเกี่ยวกับการแก้ไขธรรมชาติของคนเรา

การแก้ไขธรรมชาติของคนเราเริ่มต้นด้วยการละทิ้งเนื้อหนัง และการละทิ้งเนื้อหนังก็พึงต้องมีหลักการอีกด้วย  คนเราสามารถละทิ้งเนื้อหนังขณะที่มึนหัวอยู่ได้หรือ?  ทันทีที่เจ้าเผชิญปัญหา เจ้าก็ยอมอ่อนข้อต่อเนื้อหนัง  มีหลักการหนึ่งซึ่งสำคัญยิ่งยวดมาก และนั่นคือ เมื่อเผชิญกับปัญหาหนึ่ง เจ้าควรแสวงหาให้มากยิ่งขึ้น เจ้าควรนำปัญหานั้นมาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้า และใช้เวลาในการพิจารณาปัญหานั้นให้มากขึ้น  นอกจากนั้น ทุกเย็นเจ้าต้องตรวจดูสภาพเงื่อนไขของเจ้า และพินิจพิเคราะห์พฤติกรรมของเจ้าเอง กล่าวคือ การกระทำใดของเจ้าได้ถูกทำโดยสอดคล้องกับความจริง และการกระทำใดได้ฝ่าฝืนหลักการ?  นี่เป็นอีกหลักการหนึ่ง  ประเด็นทั้งสองนี้สำคัญที่สุด ประเด็นหนึ่งคือเจ้าต้องตรวจดูปัญหาเมื่อปัญหาเกิดขึ้น และอีกประเด็นหนึ่งคือการคิดทบทวนตนเองในภายหลัง  หลักการที่สามคือการมีความชัดเจนอย่างเพียบพร้อมในสิ่งที่การปฏิบัติความจริงหมายถึง และสิ่งที่ได้รับการอ้างอิงถึงในฐานะการรับมือเรื่องต่างๆ ในลักษณะที่มีหลักการ  ทันทีที่เจ้าชัดเจนมากในเรื่องนี้ เจ้าก็จะรับมือเรื่องต่างๆ อย่างถูกต้อง  โดยการยึดติดหลักการทั้งสามนี้ เจ้าจะมีความสามารถที่จะใช้ความยับยั้งชั่งใจได้  ธรรมชาติอันเสื่อมทรามของเจ้าจะไม่มีความสามารถที่จะเปิดเผยตัวเองหรือโผล่ขึ้นมาใหม่  เหล่านี้ยังเป็นหลักการพื้นฐานสำหรับแก้ไขธรรมชาติของมนุษย์อีกด้วย

ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 3 บทเสวนาโดยพระคริสต์แห่งยุคสุดท้าย, ภาคที่สาม

ก่อนหน้า: 562 การรู้จักความคิดและมุมมองของเจ้าเองคือกุญแจสำคัญ

ถัดไป: 564 การทบทวนตัวเจ้าเองในหนทางนี้คือกุญแจสำคัญ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger