911 สิทธิอำนาจของพระผู้สร้างมิอาจเปลี่ยนแปลงได้

Verse 1

ถึงแม้พระเจ้าทรงครองสิทธิอำนาจยิ่งใหญ่

แต่พระองค์ทรงมีหลักธรรม เคร่งครัด

แน่วแน่ต่อวจนะที่ตรัส

นี่แสดงว่าพระผู้สร้างไม่อาจล่วงเกินได้เลย

สิทธิอำนาจพระองค์มิอาจจะก้าวล่วงได้


Verse 2

แม้ฤทธานุภาพจะสูงสุด

และทั้งหมดอยู่ใต้พระหัตถ์

แม้ทรงปกครองทุกสิ่งแต่ทรงไม่เคยทำเสียแผน

เมื่อทรงใช้ฤทธานุภาพ

หลักธรรมพระองค์สอดคล้องกัน

พระองค์ทรงทำดังตรัส

แผนพระองค์เป็นไปตามขั้นตอน


Chorus

โลกและสวรรค์อาจเปลี่ยนแปลง

สิทธิอำนาจพระเจ้าคงอยู่

สิ่งสรรพอาจอันตรธาน สิทธิอำนาจจะไม่สลาย

นั่นคือแก่นแท้ของสิทธิอำนาจของพระเจ้า

ที่ไม่อาจล่วงเกินได้ และไม่มีทางแปรเปลี่ยน


Verse 3

ทุกสิ่งที่ทรงปกครองล้วนเชื่อฟังต่อหลักธรรม

ในการใช้ฤทธานุภาพของพระเจ้า

แผนการพระผู้สร้างไม่มีการละเว้นใคร ๆ

ผู้ใดหรือสิ่งใดไม่อาจเปลี่ยนหลักธรรม

ที่พระองค์ทรงใช้สิทธิอำนาจ


Chorus

โลกและสวรรค์อาจเปลี่ยนแปลง

สิทธิอำนาจพระเจ้าคงอยู่

สิ่งสรรพอาจอันตรธาน สิทธิอำนาจจะไม่สลาย

นั่นคือแก่นแท้ของสิทธิอำนาจของพระเจ้า

ที่ไม่อาจล่วงเกินได้ และไม่มีทางแปรเปลี่ยน


Bridge

ผู้ได้รับการทรงอวยพรย่อมได้พระพรที่เกิด

จากสิทธิอำนาจพระเจ้า

ผู้ถูกสาปโดนลงโทษ

ไม่มีใครพ้นการใช้สิทธิอำนาจของพระเจ้า

และไม่อาจเปลี่ยนแปลงหลักธรรม

ของการใช้สิทธิอำนาจ

สิทธิอำนาจพระเจ้าไม่เปลี่ยนโดยการเปลี่ยนแปลง

สิ่งใดก็ไม่อาจเปลี่ยนกฎเกณฑ์การใช้สิทธิอำนาจ


Chorus

โลกและสวรรค์อาจเปลี่ยนแปลง

สิทธิอำนาจพระเจ้าคงอยู่

สิ่งสรรพอาจอันตรธาน สิทธิอำนาจจะไม่สลาย

นั่นคือแก่นแท้ของสิทธิอำนาจของพระเจ้า

ที่ไม่อาจล่วงเกินได้ และไม่มีทางแปรเปลี่ยน


Outro

นั่นคือเอกลักษณ์ที่พระผู้สร้างทรงเป็น


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 1

ก่อนหน้า: 910 สิทธิอำนาจของพระเจ้าที่จะทำให้คนตายคืนชีพ

ถัดไป: 912 ไม่มีผู้ใดสามารถเข้าแทนที่สิทธิอำนาจของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger