181 สิทธิอำนาจและนัยสำคัญของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

Verse1

คนบรรลุความรู้ ความรัก ฐานะ ความภักดี  

ความเชื่อฟัง และทุกสิ่งที่คนนั้นเข้าใจ

ล้วนมาจากการพิพากษาโดยพระคำ

ความศรัทธาของเจ้า ยืนหยัดมั่นคงเพราะพระวจนะ

คนจึงได้เห็นพระราชกิจอันอัศจรรย์

Pre-Chorus

ทรงทำหลายสิ่ง คนไม่อาจบรรลุ

คือความลี้ลับและความมหัศจรรย์ 

จึงทำให้หลายคนยอมนบนอบ

Chorus

ไม่มีผู้ใดเหนือกว่า การพิพากษาของพระคำ

และไม่มีความมืดใด เหนือกว่าสิทธิอำนาจพระองค์

คนนบนอบเพราะการจุติเป็นมนุษย์ 

และสิทธิอำนาจพระองค์

และการพิพากษาจากพระคำของพระองค์

Verse 2 

ผู้ที่ไม่เคยนบนอบกลับต้องยอม

เมื่อถึงคราเผชิญหน้ากับพระคำ

สยบยอมให้กับการพิพากษาของพระคำ

ไม่เคยพินิจพิเคราะห์ หรือว่าเอ่ยคำใด

พระเนื้อหนังนั้น ปรากฏราวมนุษย์เดินดิน

แต่พระคำแสดงถึง พระสิทธิอำนาจเปี่ยมเต็ม 

Pre-Chorus

พระองค์คือพระเจ้า 

พระคำคือการแสดงออกของพระเจ้า

พระองค์คือพระเจ้าในร่างคน 

ไม่มีผู้ใดจะทำให้ขุ่นเคือง

Chorus

ไม่มีผู้ใดเหนือกว่า การพิพากษาของพระคำ

และไม่มีความมืดใด เหนือกว่าสิทธิอำนาจพระองค์

คนนบนอบเพราะการจุติเป็นมนุษย์ 

และสิทธิอำนาจพระองค์

และการพิพากษาจากพระคำของพระองค์

Verse 3

พระเจ้าจุติเป็นมนุษย์ นำส่งพระคำของพระองค์

เพื่อมนุษย์ที่มีหูนั้นได้ยิน

และได้รับการพิพากษาของพระองค์

พระเจ้ามิได้ทำคนกลัวจนนบนอบ

ด้วยการปรากฏพระองค์ในสภาพวิญญาณ

อุปนิสัยแท้จริงของคน

ถูกเผยด้วยพระราชกิจ แสนอัศจรรย์ที่ทำได้จริง

เพื่อให้คนนั้นนึกถึง อุปนิสัยที่ซ่อนไว้ 

และเปลี่ยนแปลงมัน

พระพิพากษานั้นจับต้องได้

โดยผ่านทางพระวจนะ 

Chorus

ไม่มีผู้ใดเหนือกว่า การพิพากษาของพระคำ

และไม่มีความมืดใด เหนือกว่าสิทธิอำนาจพระองค์

คนนบนอบเพราะการจุติเป็นมนุษย์ 

และสิทธิอำนาจพระองค์

และการพิพากษาจากพระคำของพระองค์

Bridge

นี่คือสิทธิอำนาจหน้าที่ 

และนัยสำคัญของพระเจ้าจุติเป็นมนุษย์

นี่คือสิทธิอำนาจหน้าที่ 

และนัยสำคัญของพระเจ้าจุติเป็นมนุษย์

Chorus

ไม่มีผู้ใดเหนือกว่า การพิพากษาของพระคำ

และไม่มีความมืดใด เหนือกว่าสิทธิอำนาจพระองค์

คนนบนอบเพราะการจุติเป็นมนุษย์ 

และสิทธิอำนาจพระองค์

และการพิพากษาจากพระคำของพระองค์

พระราชกิจโดยพระเจ้าในร่างคน

คือสิทธิอำนาจที่พระองค์ทรงครอบครอง

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 180 พระเจ้าผู้ทรงภาคชีวิตจริงทรงปรากฏท่ามกลางมวลมนุษย์

ถัดไป: 182 สิทธิอำนาจของการจุติเป็นมนุษย์ของพระเจ้า

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

ความล้ำลึกแห่งการทรงปรากฏในรูปมนุษย์ (1)

ในยุคพระคุณ ยอห์นได้ปูทางไว้ให้พระเยซู ยอห์นไม่สามารถทำพระราชกิจของพระเจ้าพระองค์เองได้นอกจากแค่ทำหน้าที่ของมนุษย์ให้ลุล่วงเท่านั้น...

บทที่ 15

การทรงปรากฏของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในคริสตจักรทั้งหมด เป็นพระวิญญาณนั่นเองที่ตรัส พระองค์คือไฟที่ลุกโชน ทรงพระบารมีและทรงพิพากษา...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger