726 สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรนบนอบต่อการจัดวางเรียบเรียงของพระเจ้า

Verse 1

ไม่ว่าพระเจ้าทรงขอสิ่งใดจากเจ้า จงทุ่มเททำ

จงแสดงความภักดีแด่พระองค์

ผู้เดียวจนถึงวาระสิ้นสุด

แม้นเจ้าเห็นพระองค์บนบัลลังก์พร้อม

รอยแย้มพระโอษฐ์สมพระทัย

ต่อให้วันนั้นเจ้านั้นอาจลาโลกไป

เจ้าควรหัวเราะรื่นรมย์ขณะที่หลับตาลง


Chorus

เจ้าทำสิ่งใดให้พระเจ้าได้ โอ้ เจ้าสิ่งทรงสร้าง

จงมอบตนไว้ให้ทรงจัดวางเรียบเรียง

ตราบใดที่พระเจ้าทรงมีความสุขและพอพระทัย

จงให้พระองค์ทรงทำตามต้องการ

คนจะพร่ำบ่นร้องทุกข์ได้เช่นไร


Verse 2

ตราบใดที่เจ้าอยู่บนแผ่นดินโลก จงทุ่มเทพลัง

ทำหน้าที่สุดท้ายของเจ้าเพื่อ

พระเจ้าให้พึงพอพระทัย โอ

ดังเปโตรผู้รักพระเจ้าจนวันตาย

ถูกตรึงกางเขนเพื่อประโยชน์แห่งพระองค์

ทุกสิ่งที่เจ้าทำควรให้พระองค์พอพระทัย


Chorus

เจ้าทำสิ่งใดให้พระเจ้าได้ โอ้ เจ้าสิ่งทรงสร้าง

จงมอบตนไว้ให้ทรงจัดวางเรียบเรียง

ตราบใดที่พระเจ้าทรงมีความสุขและพอพระทัย

จงให้พระองค์ทรงทำตามต้องการ

คนจะพร่ำบ่นร้องทุกข์ได้เช่นไร

จงให้พระองค์ทรงทำตามต้องการ

จงมอบตนไว้ให้ทรงจัดวางเรียบเรียง โอ

เจ้าทำสิ่งใดให้พระเจ้าได้ โอ้ เจ้าสิ่งทรงสร้าง

จงมอบตนไว้ให้ทรงจัดวางเรียบเรียง

ตราบใดที่พระเจ้าทรงมีความสุขและพอพระทัย

จงให้พระองค์ทรงทำตามต้องการ

คนจะพร่ำบ่นร้องทุกข์ได้เช่นไร


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, การตีความความล้ำลึกต่างๆ แห่ง “พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล” บทที่ 41

ก่อนหน้า: 725 จงนบนอบต่อพระวจนะปัจจุบันของพระเจ้าเพื่อได้รับการทำให้มีความเพียบพร้อม

ถัดไป: 727 สิ่งมีชีวิตทรงสร้างควรเชื่อฟังพระผู้สร้าง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger