1010 การจัดการเตรียมการของพระเจ้าสำหรับจุดจบของผู้คนทั้งมวล

Verse 1

พวกที่ทำความประพฤติชั่ว

ในช่วงเวลาการพิพากษา

พระเจ้าจะทรงส่งไปยังที่ซึ่ง

วิญญานชั่วเพ่นพ่านทั่วไป

วิญญาณเหล่านี้จะทำลาย

ร่างกายพวกเขาตามที่ต้องการ

ทำให้ส่งกลิ่นเหม็นเหมือนซากศพ

นั่นคือโทษที่พวกเขาควรเจอ


Verse 2

พระเจ้าทรงจารึกบาปของผู้เชื่อเทียมเท็จ

และอัครทูตกับคนงานที่เทียมเท็จ

จะทรงปล่อยพวกเขามัวหมองโดยวิญญาณไม่สะอาด

ไร้ความสว่าง ไม่ได้กลับมาเกิด

ผู้รับใช้ซึ่งหน้าซื่อใจคด

ผู้ไม่อาจภักดีไปจนถึงปลายทาง

จะโดนพระเจ้าทรงนับรวมในหมู่พวกคนเลว

พวกเขาจะเข้ารวมหัวกับพวกคนเลว

กลายเป็นผู้มีส่วนในฝูงจลาจล

ในที่สุดพระเจ้าก็จะทรง

ทำลายล้างพวกเขาไป


Bridge

พวกที่ไม่เคยภักดีต่อพระคริสต์

ไม่อุทิศทุ่มเทต่อความพยายาม

พระเจ้าจะทรงไม่สนพระทัย

และจะทรงทอดทิ้งพวกเขาไป

สุดท้ายพวกเขาจะโดนทำลาย

ในเวลาที่ยุคนั้นเปลี่ยนแปลง

จะไม่ได้ดำรงอยู่บนโลกอีก

หมดทางเข้าสู่อาณาจักรพระเจ้า

พวกไม่จริงใจที่ต้องติดต่อกับพระองค์

ถูกนับว่ารับใช้ประชากรของพระองค์

รอดไม่กี่คน พวกที่เหลือต้องตาย

พร้อมพวกที่ทำงานปรนนิบัติไม่ดีพอ


Verse 3

สุดท้ายพวกที่จะทรงนำเข้าสู่ราชอาณาจักร

คือผู้มีใจเดียวกับพระองค์

บุตรทั้งหลาย ประชากร ปุโรหิตที่ทรงลิขิต

เหล่านี้คือดอกผลแห่งพระราชกิจ

พวกที่ไม่จัดอยู่ในหมวดหมู่ใด

ที่พระเจ้าทรงกำหนดจะถูกนับรวม

ท่ามกลางบรรดาผู้ไม่เชื่อ

พวกเจ้าย่อมรู้จุดจบพวกเขา


Outro

พระเจ้าได้ตรัสไว้ ทั้งหมดที่ทรงควร

พวกเจ้าตัดสินใจเลือกเส้นทางเอง

จงรู้ว่าราชกิจไม่เคยรอ

ผู้ที่ไม่อาจตามทัน

พระเจ้าได้ตรัสไว้ ทั้งหมดที่ทรงควร

พวกเจ้าตัดสินใจเลือกเส้นทางเอง

พระอุปนิสัยอันชอบธรรม

ไม่แสดงพระกรุณาต่อมนุษย์ผู้ใด


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระคริสต์ทรงพระราชกิจแห่งการพิพากษาด้วยความจริง

ก่อนหน้า: 1009 พวกที่ไม่ติดตามทางแห่งพระเจ้าต้องถูกลงโทษ

ถัดไป: 1011 พระเจ้าตัดสินบั้นปลายของผู้คนตามแก่นแท้ของพวกเขา

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger