239 พระเจ้าได้เสด็จลงมาท่ามกลางผองผู้ชนะ

Verse 1

กว่าหลายพันปีที่คนโหยหา อยากพบเจอพระองค์

พบพระผู้ช่วยให้รอดสักครา

อยากเห็นพระเยซู​ ประทับบนเมฆขาว เสด็จลงมา

ในท่ามกลางเหล่าผู้คนที่เฝ้าร่ำร้อง

และโหยหาพระองค์

คนเฝ้ารอพระผู้ช่วยให้รอดกลับมา

และกลับมาอยู่ร่วมกับมนุษย์ในเร็ววัน

คนหวังให้พระองค์จะทรงงานไถ่บาป

เหมือนที่เคยเป็นมา

เหมือนที่ทรงเคยทำท่ามกลางชาวยิว


Chorus

พระองค์เสด็จมาแล้วแต่หามีใครรู้จัก

ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่บนผืนโลกา

คนรอคอยอย่างไร้จุดหมาย หาได้รู้ตัวว่า

พระองค์นั้นได้เสด็จมาบนเมฆขาว

เมฆซึ่งเป็นพระวิญญาณ​ และพระวจนะแห่งพระองค์

พระอุปนิสัยทั้งหมดที่ทรงเป็น

และบัดนี้พระองค์ทรง​ อยู่ท่ามกลางผองผู้ชนะ

ที่จะทรงสร้างในยุคสุดท้ายนี้


Verse 2

มนุษย์เฝ้าหวังว่าพระองค์​ จะยังทรงเมตตาปราณี

และหวังว่ายังทรงรักบรรดามวลมนุษย์

ยังทรงให้อภัย แบกรับบาป

และความผิดพลั้งของเหล่าผู้คน

และทรงช่วยคนให้พ้นบาปของตน

แต่พระเยซูทรงไม่คล้อยตามความคิดคน

พระองค์กลับกระทำในสิ่งตรงกันข้าม

พระองค์ไม่ได้เสด็จมายังผู้ที่รอคอย

และไม่ได้ทรงปรากฏอยู่บนเมฆสีขาว


Chorus

พระองค์เสด็จมาแล้วแต่หามีใครรู้จัก

ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่บนผืนโลกา

คนรอคอยอย่างไร้จุดหมาย หาได้รู้ตัวว่า

พระองค์นั้นได้เสด็จมาบนเมฆขาว

เมฆซึ่งเป็นพระวิญญาณ​ และพระวจนะแห่งพระองค์

พระอุปนิสัยทั้งหมดที่ทรงเป็น

และบัดนี้พระองค์ทรง​ อยู่ท่ามกลางผองผู้ชนะ

ที่จะทรงสร้างในยุคสุดท้ายนี้


Verse 3

คนไม่รู้ว่า แม้พระผู้ช่วยให้รอด ผู้ศักดิ์สิทธิ์

ทรงมีความรักเปี่ยมล้นให้ผู้คน

แต่หากพระองค์ทรงงานในวิหารโสมม

ที่สิงสู่วิญญาณมลทิน พระองค์จะทำได้หรือ

แม้ว่าคนเฝ้ารอเฝ้าคอย การมาของพระองค์

พระองค์จะไม่ปรากฏ​ ต่อผู้ที่ดื่มโลหิตอยู่เป็นอาจิณ

และสวมใส่ผ้าอาภรณ์ ของผู้ที่ไร้ความชอบธรรม

ผู้ที่เชื่อแต่ไม่เคยรู้จัก ผู้ที่บีบคั้นพระองค์


Chorus

พระองค์เสด็จมาแล้วแต่หามีใครรู้จัก

ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่บนผืนโลกา

คนรอคอยอย่างไร้จุดหมาย หาได้รู้ตัวว่า

พระองค์นั้นได้เสด็จมาบนเมฆขาว

เมฆซึ่งเป็นพระวิญญาณ​ และพระวจนะแห่งพระองค์

พระอุปนิสัยทั้งหมดที่ทรงเป็น

และบัดนี้พระองค์ทรง​ อยู่ท่ามกลางผองผู้ชนะ

ที่จะทรงสร้างในยุคสุดท้ายนี้


Bridge

คนรู้พระเยซูคือความรัก ความใส่ใจ การไถ่บาปให้คน

แต่หารู้ว่าพระองค์คือ​ พระเจ้าที่ชอบธรรม

ด้วยพระบารมี พระพิโรธ การพิพากษา

ทรงมีสิทธิอำนาจและพระเกียรติ

คนร่ำร้องโหยหา พระผู้ไถ่บาปให้หวนคืนมา

และคำอธิษฐานนั้นรับรู้ถึงเบื้องบน

แต่พระเยซูไม่ปรากฏตัวต่อผู้คน

ผู้ที่เชื่อแต่ไม่เคยรู้จักพระองค์


Chorus

พระองค์เสด็จมาแล้วแต่หามีใครรู้จัก

ไม่รู้ว่าพระองค์อยู่บนผืนโลกา

คนรอคอยอย่างไร้จุดหมาย หาได้รู้ตัวว่า

พระองค์นั้นได้เสด็จมาบนเมฆขาว

เมฆซึ่งเป็นพระวิญญาณ​ และพระวจนะแห่งพระองค์

พระอุปนิสัยทั้งหมดที่ทรงเป็น

และบัดนี้พระองค์ทรง​ อยู่ท่ามกลางผองผู้ชนะ

ที่จะทรงสร้างในยุคสุดท้ายนี้


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระผู้ช่วยให้รอดได้เสด็จกลับมาบน “เมฆขาว” แล้ว

ก่อนหน้า: 238 มนุษย์จะสามารถเห็น "พระเยซูพระผู้ช่วยให้รอด" เสด็จลงมาจากสวรรค์ได้อย่างไร?

ถัดไป: 240 บรรดาผู้ละทิ้งพระคริสต์แห่งยุคสุดท้ายจะถูกลงโทษไปตลอดกาล

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger