48 ทั่วทั้งจักรวาลเริ่มต้นใหม่

Verse 1

ในอาณาจักรพระเจ้า เกิดพระวจนะ

พระองค์เสด็จไปทั่วผืนแผ่นดิน

พระองค์ทรงมีชัยเหนือทุกหนแห่งบนโลกนี้

เหนือทุกดินแดนอันสกปรกโสมม

ไม่เพียงสวรรค์ แต่โลกกำลังเปลี่ยนไป

ไม่ช้าโลกนี้จะต้องพลิกผัน


Chorus

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

เป็นภาพอัศจรรย์ต่อสายตาของทุกคน

ดูเหมือนมนุษย์อยู่ในสวรรค์ที่เฝ้าจินตนาการ

รอดพ้นซาตานก่อกวนอีกทั้งศัตรูโจมตี


Verse 2

เหนือจักรวาลนี้ขึ้นไป หมู่มวลดวงดาวมากมาย

ประดับประดาท้องฟ้าตามพระเจ้าบัญชา

เปล่งประกายแสง สว่างพราวไปทั่วท้องนภา

ในช่วงเวลาอันมืดมน

ไม่มีผู้ใดกล้าซ่อนเร้นความคิดไม่เชื่อฟัง

หรือไม่เห็นด้วยกับอำนาจของพระเจ้า


Chorus

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

เป็นภาพอัศจรรย์ต่อสายตาของทุกคน

ดูเหมือนมนุษย์อยู่ในสวรรค์ที่เฝ้าจินตนาการ

รอดพ้นซาตานก่อกวนอีกทั้งศัตรูโจมตี


Bridge

โดยพระบัญชาพระเจ้า จักรวาลจัดวางอย่างลงตัว

ไม่มีสิ่งใดกล้าขวาง

ความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เคยแยกจากกัน

โดยพระบัญชาพระเจ้า จักรวาลจัดวางอย่างลงตัว

ไม่มีสิ่งใดกล้าขวาง

ความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เคยแยกจากกัน


Chorus

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

เป็นภาพอัศจรรย์ต่อสายตาของทุกคน

ดูเหมือนมนุษย์อยู่ในสวรรค์ที่เฝ้าจินตนาการ

รอดพ้นซาตานก่อกวนอีกทั้งศัตรูโจมตี


Chorus

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

เป็นภาพอัศจรรย์ต่อสายตาของทุกคน

ดูเหมือนมนุษย์อยู่ในสวรรค์ที่เฝ้าจินตนาการ

รอดพ้นซาตานก่อกวนอีกทั้งศัตรูโจมตี

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, พระวจนะของพระเจ้าถึงทั้งจักรวาล บทที่ 15

ก่อนหน้า: 47 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์เท่านั้นคือพระชนม์ชีพซึ่งคืนพระชนม์อันเป็นนิรันดร์

ถัดไป: 49 สรรเสริญพระเจ้าและปิติทั่วปฐพี

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger