ติดตามพระเมษโปดกและขับร้องบทเพลงใหม่ๆ

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

ผลลัพธ์ 0 รายการ

ไม่พบผลลัพธ์

ทั่วทั้งจักรวาลเริ่มต้นใหม่

播放速度

ทั่วทั้งจักรวาลเริ่มต้นใหม่

ในอาณาจักรพระเจ้า เกิดพระวจนะ

พระองค์เสด็จไปทั่วผืนแผ่นดิน

พระองค์ทรงมีชัยเหนือทุกหนแห่งบนโลกนี้

เหนือทุกดินแดนอันสกปรกโสมม

ไม่เพียงสวรรค์ แต่โลกกำลังเปลี่ยนไป

ไม่ช้าโลกนี้จะต้องพลิกผัน

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

เป็นภาพอัศจรรย์ต่อสายตาของทุกคน

ดูเหมือนมนุษย์อยู่ในสวรรค์ที่เฝ้าจินตนาการ

รอดพ้นซาตานก่อกวนอีกทั้งศัตรูโจมตี

เหนือจักรวาลนี้ขึ้นไป หมู่มวลดวงดาวมากมาย

ประดับประดาท้องฟ้าตามพระเจ้าบัญชา

เปล่งประกายแสง สว่างพราวไปทั่วท้องนภา

ในช่วงเวลาอันมืดมน

ไม่มีผู้ใดกล้าซ่อนเร้นความคิดไม่เชื่อฟัง

หรือไม่เห็นด้วยกับอำนาจของพระเจ้า

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

เป็นภาพอัศจรรย์ต่อสายตาของทุกคน

ดูเหมือนมนุษย์อยู่ในสวรรค์ที่เฝ้าจินตนาการ

รอดพ้นซาตานก่อกวนอีกทั้งศัตรูโจมตี

โดยพระบัญชาพระเจ้า จักรวาลจัดวางอย่างลงตัว

ไม่มีสิ่งใดกล้าขวาง

ความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เคยแยกจากกัน

โดยพระบัญชาพระเจ้า จักรวาลจัดวางอย่างลงตัว

ไม่มีสิ่งใดกล้าขวาง

ความเป็นหนึ่งเดียวที่ไม่เคยแยกจากกัน

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

เป็นภาพอัศจรรย์ต่อสายตาของทุกคน

ดูเหมือนมนุษย์อยู่ในสวรรค์ที่เฝ้าจินตนาการ

รอดพ้นซาตานก่อกวนอีกทั้งศัตรูโจมตี

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

เป็นภาพอัศจรรย์ต่อสายตาของทุกคน

ดูเหมือนมนุษย์อยู่ในสวรรค์ที่เฝ้าจินตนาการ

รอดพ้นซาตานก่อกวนอีกทั้งศัตรูโจมตี

ทั้งจักรวาลเริ่มต้นอีกครั้งในพระสิริ

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า:พระเจ้าประทานให้ทุกคนอย่างเงียบ ๆ

ถัดไป:พระเจ้าปรารถนาผู้ที่สามารถสานต่อเจตจำนงของพระองค์อย่างแรงกล้า