30 ความล้ำลึกทั้งปวงได้ถูกเปิดเผย

Chorus

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แห่งความชอบธรรม

ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นในพระองค์

ทุกความล้ำลึกจากดึกดำบรรพ์จนถึงกาลนิรันดร์

ที่ไม่เคยถูกค้นพบ

ช่างประจักษ์ชัดเจนในพระองค์


Verse 1

ไม่จำเป็นต้องแสวงหา

เพราะตัวตนพระองค์เป็นที่ประจักษ์

พระองค์ทรงเป็นความล้ำลึกอันเปิดเผย

ทรงสัมพันธ์กับชีวิตจริง

และอยู่ซึ่งหน้าพวกเรา

ได้เห็นตัวตนพระองค์นั้นคือ

เห็นทุกความลี้ลับในแดนวิญญาณ

คาดไม่ถึงพระองค์ทรง

อยู่ท่ามกลางเราวันนี้

สถิตในเรา ใกล้เกินบรรยาย

ความล้ำลึกหาที่เปรียบมิได้


Chorus

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แห่งความชอบธรรม

ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นในพระองค์

ทุกความล้ำลึกจากดึกดำบรรพ์จนถึงกาลนิรันดร์

ที่ไม่เคยถูกค้นพบ

ช่างประจักษ์ชัดเจนในพระองค์


Verse 2

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ สำเร็จแผนการจัดการ

พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ผู้มีชัยแห่งจักรวาล

ทุกสรรพสิ่ง เรื่องราว อยู่ในพระหัตถ์

ปวงชนคุกเข่านมัสการ

ร้องเรียกพระนามอันแท้จริง

องค์ผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์

สรรพสิ่งสำเร็จได้โดยวจนะจากพระโอษฐ์


Chorus

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แห่งความชอบธรรม

ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นในพระองค์

ทุกความล้ำลึกจากดึกดำบรรพ์จนถึงกาลนิรันดร์

ที่ไม่เคยถูกค้นพบ

ช่างประจักษ์ชัดเจนในพระองค์


Chorus

พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ แห่งความชอบธรรม

ไม่มีสิ่งใดซ่อนเร้นในพระองค์

ทุกความล้ำลึกจากดึกดำบรรพ์จนถึงกาลนิรันดร์

ที่ไม่เคยถูกค้นพบ

ช่างประจักษ์ชัดเจนในพระองค์

ที่ไม่เคยถูกค้นพบ

ช่างประจักษ์ชัดเจนในพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ถ้อยดำรัสของพระคริสต์ในปฐมกาล บทที่ 47

ก่อนหน้า: 29 พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ทรงเปิดหนังสือม้วน

ถัดไป: 31 การพิพากษาของพระเจ้าต่อประชาชาติทั้งมวลและกลุ่มชนทั้งผอง

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger