955 จุดมุ่งหมายและหลักธรรมแห่งการกระทำของพระเจ้านั้นชัดเจน

Verse 1

การที่พระเจ้าทรงเปลี่ยนเจตนารมณ์ต่อชาวนีนะเวห์

ไม่มีการลังเล ไม่มีสิ่งใดคลุมเครือหรือกำกวม

เป็นการกลายสภาพที่บริสุทธิ์

จากพระโทสะสู่การทนยอมรับ

เป็นการเปิดเผยเนื้อแท้ของพระเจ้าอย่างแท้จริง


Chorus

พระเจ้าทรงไม่มีวันไม่แน่พระทัย

พระเจ้าทรงไม่มีวันลังเล

หลักธรรม อีกทั้งจุดประสงค์ของพระองค์

ล้วนบริสุทธิ์และชัดเจน

เนื้อแท้พระองค์ไร้ความชั่วร้าย

เนื้อแท้พระองค์ไร้ความมืดมิด

การกระทำพระองค์ไร้กล แผนการ


Verse 2

พระเจ้าทรงเกิดความขุ่นเคืองต่อชาวนีนะเวห์ที่ชั่วร้าย

ณ ตอนนั้นพระโทสะมาจากเนื้อแท้พระองค์

แต่เมื่อพระองค์ทรงทนยอมรับประชาชนชาวนีนะเวห์

ทุกสิ่งที่ทรงเปิดเผยก็ยังคงเป็นเนื้อแท้พระองค์


Chorus

พระเจ้าทรงไม่มีวันไม่แน่พระทัย

พระเจ้าทรงไม่มีวันลังเล

หลักธรรม อีกทั้งจุดประสงค์ของพระองค์

ล้วนบริสุทธิ์และชัดเจน

เนื้อแท้พระองค์ไร้ความชั่วร้าย

เนื้อแท้พระองค์ไร้ความมืดมิด

การกระทำพระองค์ไร้กล แผนการ


Verse 3

เมื่อมนุษย์เปลี่ยนวิถี พระเจ้าก็

ทรงเปลี่ยนท่าทีของพระองค์

แต่พระอุปนิสัยพระองค์ยังคงไม่ทนการล่วงเกิน

พระเจ้ามิได้ทรงเปลี่ยนเนื้อแท้ในการทนยอมรับ

และมิได้ทรงเปลี่ยนเนื้อแท้ที่เปี่ยมความรักใคร่ปรานี


Chorus

พระเจ้าทรงไม่มีวันไม่แน่พระทัย

พระเจ้าทรงไม่มีวันลังเล

หลักธรรม อีกทั้งจุดประสงค์ของพระองค์

ล้วนบริสุทธิ์และชัดเจน

เนื้อแท้พระองค์ไร้ความชั่วร้าย

เนื้อแท้พระองค์ไร้ความมืดมิด

การกระทำพระองค์ไร้กล แผนการ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 2 ว่าด้วยการรู้จักพระเจ้า, พระเจ้าพระองค์เอง พระผู้ทรงเอกลักษณ์ 2

ก่อนหน้า: 954 เมื่อความวิบัติซัดกระหน่ำ

ถัดไป: 956 ท่าทีของพระเจ้าที่มีต่อมนุษย์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger