คำแถลงท้ายเล่ม

แม้ว่าพระวจนะเหล่านี้ไม่ได้ประกอบด้วยความครบถ้วนบริบูรณ์ของการแสดงออกของพระเจ้า แต่พระวจนะเหล่านั้นก็เพียงพอสำหรับผู้คนที่จะสัมฤทธิ์จุดประสงค์แห่งการรู้จักพระเจ้าและก้าวผ่านการเปลี่ยนแปลงในอุปนิสัย  บางทีอาจมีใครบางคนที่คิดว่า เพราะพระราชกิจของพระเจ้าในจีนแผ่นดินใหญ่ได้สิ้นสุดลงแล้ว นี่จึงพิสูจน์ว่าพระองค์ได้ดำรัสพระวจนะทั้งหมดที่พระองค์ควรดำรัสเสร็จสิ้นแล้ว และพิสูจน์ว่าพระองค์ไม่อาจทรงสามารถมีสิ่งใดใหม่ให้ตรัส เนื่องด้วยพระเจ้าเพียงแค่สามารถตรัสพระวจนะเหล่านี้ได้เท่านั้น ที่มาก กว่านั้น มีบรรดาผู้ที่เชื่อว่า พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์บรรจุการแสดงออกของพระเจ้าทั้งหมดในยุคแห่งราชอาณาจักร และเชื่อว่าการได้หนังสือเล่มนี้มานั้นเทียบเท่ากับการได้รับทั้งองค์รวมของพระเจ้า หรือเชื่อว่าหนังสือเล่มนี้จะนำทางมวลมนุษย์ในอนาคตเช่นเดียวกับที่พระคัมภีร์ได้ทำไม่ผิดเพี้ยน  เราไว้วางใจว่าบรรดาผู้ที่ยึดถือทรรศนะเช่นนี้ไม่ได้อยู่ในคนส่วนน้อย เพราะผู้คนชอบที่จะนำข้อจำกัดต่างๆ มาบังคับใช้กับพระเจ้าเสมอ  แม้ว่าพวกเขาทั้งหมดจะกล่าวประกาศว่าพระเจ้าทรงมีฤทธานุภาพไม่สิ้นสุดและทรงโอบล้อมทั้งหมดทั้งมวล แต่ธรรมชาติของพวกเขาก็ยังคงทำให้พวกเขาจำกัดเขตพระเจ้าไว้ภายในวงเขตเฉพาะหนึ่งได้อย่างง่ายดาย  ทุกคนกำลังทำความรู้จักพระเจ้า แต่ขณะเดียวกัน ทุกคนก็กำลังต้านทานและจำกัดเขตพระองค์ด้วยเช่นกัน

พระราชกิจของพระเจ้าในยุคแห่งราชอาณาจักรเพิ่งจะได้เริ่มต้นเท่านั้น  ถ้อยดำรัสของพระเจ้าทั้งหมดที่บรรจุอยู่ในหนังสือเล่มนี้มีจุดมุ่งหมายอยู่ที่บรรดาผู้ที่ได้กำลังติดตามพระองค์ ณ เวลานั้นอย่างแท้จริง และพวกเขาเป็นเพียงส่วนหนึ่งของการแสดงออกของพระองค์ที่ได้รับการทำในการจุติเป็นมนุษย์ครั้งปัจจุบันของพระองค์ พวกเขาไม่ใช่ตัวแทนองค์รวมของพระเจ้า  ที่มากกว่านั้น ไม่อาจกล่าวได้ว่ามันโอบล้อมพระราชกิจทั้งหมดที่พระเจ้าจะทรงทำในขณะที่อยู่ในการจุติเป็นมนุษย์ครั้งนี้  พระเจ้าจะทรงมุ่งเป้าพระวจนะของพระองค์ไปที่ผู้คนที่มีชาติพันธุ์และภูมิหลังที่หลากหลาย และพระองค์จะพิชิตมวลมนุษย์ทั้งปวงและสิ้นสุดยุคเก่า  ครั้นเป็นเช่นนั้น พระองค์จะทรงสามารถทำทั้งหมดให้แล้วเสร็จหลังจากเพียงแค่แสดงส่วนเล็กๆ ส่วนหนึ่งของพระวจนะของพระองค์ได้อย่างไร?  มันเป็นแค่ว่าพระราชกิจของพระองค์นั้นถูกแบ่งออกเป็นช่วงเวลาที่แตกต่างกันและช่วงระยะที่แตกต่างกัน พระองค์กำลังทรงพระราชกิจโดยสอดคล้องกับแผนการของพระองค์และกำลังทรงแสดงพระวจนะของพระองค์โดยสอดคล้องกับขั้นตอนของพระองค์  มนุษย์จะอาจสามารถหยั่งลึกถึงฤทธานุภาพอันไม่สิ้นสุดและพระปรีชาญาณของพระเจ้าได้อย่างไร?  ข้อเท็จจริงที่เราปรารถนาที่จะอธิบายตรงนี้ก็คือ สิ่งใดที่พระเจ้าทรงเป็นและทรงมีนั้น ไม่มีวันหมดและไม่มีที่สิ้นสุดชั่วนิรันดร์  พระเจ้าทรงเป็นแหล่งกำเนิดชีวิตและทุกสรรพสิ่ง ไม่มีสิ่งมีชีวิตที่ทรงสร้างใดจะสามารถหยั่งลึกถึงพระองค์ได้  สุดท้ายนี้ เราต้องเตือนความจำทุกคนต่อไปว่า จงอย่าจำกัดเขตพระเจ้าไว้ในหนังสือ ในพระวจนะ หรือในถ้อยดำรัสในอดีตของพระองค์อีกเลย  มีเพียงคำเดียวเท่านั้นที่จะบรรยายคุณลักษณะเฉพาะของพระราชกิจของพระเจ้า นั่นคือ ใหม่  พระองค์ไม่ทรงชอบที่จะใช้เส้นทางเก่าๆ หรือทำพระราชกิจของพระองค์ซ้ำ ที่มากกว่านั้น พระองค์ไม่ทรงต้องการให้ผู้คนนมัสการพระองค์โดยจำกัดเขตพระองค์ไว้ภายในวงเขตเฉพาะหนึ่ง  นี่คือพระอุปนิสัยของพระเจ้า

ก่อนหน้า: ภาคผนวก 4: มองดูการทรงปรากฏของพระเจ้าในการพิพากษาและการตีสอนของพระองค์

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger