86 พระเจ้าทรงบรรลุทุกอย่างในยุคสุดท้ายโดยพระวจนะเป็นหลัก

Verse 1

ในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย

ที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ทรงใช้พระวจนะเป็นหลักเพื่อเปิดเผยทุกสิ่ง

และทำทุกอย่างให้สำเร็จ

โดยผ่านทางพระวจนะเท่านั้นเจ้าจึงเห็น

สิ่งที่ทรงเป็นนั่นคือ พระเจ้าพระองค์เอง

ทรงจุติเป็นคนเพื่อพระกิจการ

ตรัสถึงพระวจนะเพียงเท่านั้น

ข้อเท็จจริงนั้นไม่จำเป็น พระวจนะก็พอ


Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงลงมายังโลกา

เพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์


Verse 2

ในภายภาคหน้า พระวจนะจะมา

สู่ทุก ๆ ศาสนา ทุก ๆ ภาคส่วน

ทุก ๆ ชนชาติ และนิกาย

พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิต

และทำให้ทุกคนเห็นสิทธิอำนาจ

และมหิทธิฤทธิ์

ในทุกวันนี้พวกเจ้าจึงเผชิญหน้า

พระวจนะพระเจ้าเท่านั้น

ในยุคแห่งราชอาณาจักร

ทรงใช้พระวจนะเป็นหลักเพื่อพิชิตมวลมนุษย์


Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงลงมายังโลกา

เพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์


Verse 3

ในวันแห่งพระสิริของพระเจ้า

พระวจนะจะแสดงฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจ

ตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน

ทุกวจนะจะสำเร็จลุล่วง

และโดยการนี้พระสิริจะมาสู่พระเจ้าบนพื้นโลก

กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า

พระวจนะจะครองราชย์

บนแผ่นดินโลกนิจนิรันดร์

ในยุคแห่งราชอาณาจักร

ทรงใช้พระวจนะเป็นหลักเพื่อพิชิตมวลมนุษย์


Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงลงมายังโลกา

เพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์


Bridge

ทุกคนที่เลวจะโดนตีสอน

ด้วยพระวจนะจากพระโอษฐ์

ทุกคนที่ชอบธรรมจะได้รับการอวยพระพร

พระวจนะจะทำทุกอย่างให้บริบูรณ์

จากพระโอษฐ์ของพระองค์

การอัศจรรย์และหมายสำคัญก็ไม่จำเป็น

พระวจนะจะทำทุกอย่างให้สำเร็จ

ข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นจากพระวจนะ

จากพระวจนะ


Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงลงมายังโลกา

เพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ทุกสิ่งสัมฤทธิ์ได้ด้วยพระวจนะของพระเจ้า

ก่อนหน้า: 85 คำพิพากษาโดยพระวจนะนั้นสำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าได้ดียิ่งกว่า

ถัดไป: 87 พระเจ้าทรงจุติเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายทำให้คนมีความเพียบพร้อมด้วยพระวจนะ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger