86 พระเจ้าทรงบรรลุทุกอย่างในยุคสุดท้ายโดยพระวจนะเป็นหลัก

Verse 1

ในช่วงระหว่างยุคสุดท้าย

ที่พระเจ้าทรงบังเกิดเป็นมนุษย์

ทรงใช้พระวจนะเป็นหลักเพื่อเปิดเผยทุกสิ่ง

และทำทุกอย่างให้สำเร็จ

โดยผ่านทางพระวจนะเท่านั้นเจ้าจึงเห็น

สิ่งที่ทรงเป็นนั่นคือ พระเจ้าพระองค์เอง

ทรงจุติเป็นคนเพื่อพระกิจการ 

ตรัสถึงพระวจนะเพียงเท่านั้น

ข้อเท็จจริงนั้นไม่จำเป็น พระวจนะก็พอ

Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงลงมายังโลกา

เพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์

Verse 2

ในภายภาคหน้า พระวจนะจะมา

สู่ทุก ๆ ศาสนา ทุก ๆ ภาคส่วน

ทุก ๆ ชนชาติ และนิกาย

พระเจ้าทรงใช้พระวจนะเพื่อพิชิต

และทำให้ทุกคนเห็นสิทธิอำนาจ

และมหิทธิฤทธิ์

ในทุกวันนี้พวกเจ้าจึงเผชิญหน้า

พระวจนะพระเจ้าเท่านั้น

ในยุคแห่งราชอาณาจักร

ทรงใช้พระวจนะเป็นหลักเพื่อพิชิตมวลมนุษย์

Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงลงมายังโลกา

เพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์

Verse 3

ในวันแห่งพระสิริของพระเจ้า  

พระวจนะจะแสดงฤทธานุภาพและสิทธิอำนาจ

ตั้งแต่ครั้งโบราณจนถึงปัจจุบัน

ทุกวจนะจะสำเร็จลุล่วง

และโดยการนี้พระสิริจะมาสู่พระเจ้าบนพื้นโลก

กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า

พระวจนะจะครองราชย์

บนแผ่นดินโลกนิจนิรันดร์

ในยุคแห่งราชอาณาจักร

ทรงใช้พระวจนะเป็นหลักเพื่อพิชิตมวลมนุษย์

Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงลงมายังโลกา

เพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์

Bridge

ทุกคนที่เลวจะโดนตีสอน

ด้วยพระวจนะจากพระโอษฐ์

ทุกคนที่ชอบธรรมจะได้รับการอวยพระพร

พระวจนะจะทำทุกอย่างให้บริบูรณ์

จากพระโอษฐ์ของพระองค์

การอัศจรรย์และหมายสำคัญก็ไม่จำเป็น

พระวจนะจะทำทุกอย่างให้สำเร็จ

ข้อเท็จจริงจะเกิดขึ้นจากพระวจนะ 

จากพระวจนะ

Chorus

ในยุคสุดท้าย พระเจ้าทรงลงมายังโลกา

เพื่อทรงปฏิบัติพันธกิจแห่งพระวจนะ

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์

เพื่อมนุษย์ได้รู้จักพระองค์

และสิ่งที่พระองค์เป็น

กิจการน่ามหัศจรรย์ทุกอย่าง

และพระปรีชาญาณจากพระวจนะพระองค์

ตัดตอนมาจาก พระวจนะทรงปรากฏเป็นมนุษย์

ก่อนหน้า: 85 คำพิพากษาโดยพระวจนะนั้นสำแดงสิทธิอำนาจของพระเจ้าได้ดียิ่งกว่า

ถัดไป: 87 พระเจ้าทรงจุติเป็นมนุษย์ในยุคสุดท้ายทำให้คนมีความเพียบพร้อมด้วยพระวจนะ

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

วิธีที่พระเจ้าปกครองทุกสิ่ง

Verse 1 จากเวลาที่คุณลืมตามาในโลกนี้ คุณเริ่มต้นทำหน้าที่ของคุณ ในแผนงานและการดลบันดาลของพระเจ้า คุณได้รับบทบาท และชีวิตเริ่มต้นการเดินทาง...

บทที่ 15

การทรงปรากฏของพระเจ้าได้เกิดขึ้นแล้วในคริสตจักรทั้งหมด เป็นพระวิญญาณนั่นเองที่ตรัส พระองค์คือไฟที่ลุกโชน ทรงพระบารมีและทรงพิพากษา...

ความแตกต่างในแก่นแท้ระหว่างพระเจ้าผู้ทรงปรากฏในรูปมนุษย์กับผู้คนที่พระเจ้าทรงใช้งาน

เป็นเวลาหลายปีแล้วที่พระวิญญาณของพระเจ้าทรงค้นหาในระหว่างที่พระองค์ทรงพระราชกิจบนแผ่นดินโลก...

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger