212 มีเพียงผู้ที่ยอมรับความจริงเท่านั้นที่สามารถได้ยินพระสุรเสียงพระเจ้า

Verse 1

ที่ใดมีการทรงปรากฏของพระเจ้า

ที่นั่นมีการแสดงความจริง

และพระสุรเสียงพระเจ้า

มีเพียงบรรดาผู้ที่ยอมรับความจริง

ที่สามารถได้ยินพระสุรเสียงพระองค์

และมองเห็นการทรงปรากฏ

จงเลิกคิดถึงการ "เป็นไปไม่ได้"

ยิ่งคิดว่าเป็นไปไม่ได้เท่าไหร่

มันยิ่งอาจเกิดขึ้นได้เท่านั้น


Verse 2

พระปัญญาของพระเจ้าทะยานขึ้นสูง

เหนือกว่าฟ้าสวรรค์เบื้องบน

พระราชดำริและพระราชกิจ

อยู่เหนือกว่าความคิดมนุษย์มากมาย

ยิ่งบางสิ่งเป็นไปไม่ได้มากเท่าใด

ก็ยิ่งมีความจริงให้มนุษย์ต้องแสวงหา

และค้นหามากเท่านั้น

ยิ่งอยู่เหนือมโนคติหลงผิดของคนมากเท่าใด

สิ่งนั้นก็ยิ่งบรรจุน้ำพระทัยพระเจ้ามากเท่านั้น


Pre-Chorus

ไม่ว่าทรงปรากฏที่ใด

พระเจ้าก็ยังคงเป็นพระเจ้า

แก่นแท้พระองค์จะไม่มีวันเปลี่ยนแปลง

ไปตามสถานที่ที่ทรงปรากฏ


Chorus

เจ้าจงปล่อยวางมโนคติอันหลงผิด

เจ้าจงสงบจิตสงบใจและอ่านพระวจนะเหล่านี้

แม้นเจ้านั้นโหยหาความจริง

พระเจ้าจะทรงให้เจ้าเข้าใจน้ำพระทัยและพระวจนะ


Verse 3

พระอุปนิสัยของพระเจ้านั้นยังคงเหมือนเดิม

ไม่ว่ารอยพระบาทของพระองค์อยู่ที่ใด

พระองค์ก็คือพระเจ้าของมนุษย์

พระเยซูคือพระเจ้าของคนอิสราเอล

ของเอเชีย ยุโรป และทั้งจักรวาล

จงแสวงหาน้ำพระทัยจากถ้อยคำดำรัสของพระองค์

ค้นพบการทรงปรากฏของพระองค์

จงตามก้าวพระบาทให้ทัน


Verse 4

พระเจ้าเป็นความจริง หนทางและชีวิต

พระวจนะและการทรงปรากฏมีอยู่พร้อมกัน

พระอุปนิสัยและรอยพระบาท

เปิดกว้างต่อมนุษย์ตลอดเวลา

พี่น้องชายและหญิง

หวังว่าพวกเจ้าจะสามารถมองเห็น

การทรงปรากฏในพระวจนะเหล่านี้ทั้งหมด


Pre-Chorus 2

ติดตามพระองค์ตรงไปยังยุคใหม่

สู่สวรรค์และแผ่นดินโลกใหม่

ที่พระองค์ได้ทรงตระเตรียมไว้

ให้ผู้รอคอยการทรงปรากฏพระองค์

การทรงปรากฏของพระองค์


Chorus

เจ้าจงปล่อยวางมโนคติอันหลงผิด

เจ้าจงสงบจิตสงบใจและอ่านพระวจนะเหล่านี้

แม้นเจ้านั้นโหยหาความจริง

พระเจ้าจะทรงให้เจ้าเข้าใจ

น้ำพระทัยและพระวจนะ


ดัดแปลงจาก พระวจนะฯ เล่ม 1 การทรงปรากฏและพระราชกิจของพระเจ้า, ภาคผนวก 1: การทรงปรากฏของพระเจ้าได้นำมาซึ่งยุคใหม่

ก่อนหน้า: 211 วิธีที่มนุษย์จะสามารถรับรู้ได้ถึงการทรงปรากฏของพระคริสต์และพระราชกิจของพระองค์ในวาระสิ้นสุด

ถัดไป: 213 เจ้าเคยได้ยินพระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสหรือไม่

ปี 2022 โรคระบาดร้ายแรงมากขึ้นเรื่อยๆ และภัยพิบัติต่างๆ เช่น แผ่นดินไหว การกันดารอาหาร และสงครามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเช่นกัน พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรเบื้องหลังภัยพิบัติเหล่านี้? เข้าร่วมการเทศนาออนไลน์แล้วจะบอกคำตอบให้แก่คุณ

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

การตั้งค่า

  • ข้อความ
  • ธีม

สีเข้ม

ธีม

แบบอักษร

ขนาดตัวอักษร

ระยะห่างบรรทัด

ระยะห่างบรรทัด

ความกว้างของหน้า

เนื้อหา

ค้นหา

  • ค้นหาข้อความนี้
  • ค้นหาในหนังสือนี้

ติดต่อเราผ่าน Messenger